U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

ELEKTROINSTALACE pro laiky

Kategorie: Stavení | Autor: Karel Štech

OPRAVUJEME

Současné elektroinstalační předpisy, kterými se snažíme přiblížit rozvodným systémům zemí západní Evropy, kladou na elektrikáře vysoké nároky co do znalostí oboru a orientace v sortimentu. Chalupáři sice nové normy znát nemusí, budou však zřejmě nuceni za zásahy do rozvodu platit mnohem víc než dosud.

Veškeré práce na zařízeních připojených k elektrorozvodné síti jsou z bezpečnostních důvodů neodborníkům zakázány. Chalupář bez elektrotechnické kvalifikace si smí vyměnit žárovku, zářivku nebo startér ve svítidle, ale i tyto jednoduché činnosti musí provádět v beznapěťovém stavu. Pokud si není jist, zda je obvod bez napětí (např. u okruhů se schodišťovými spínači), musí vypnout přívod proudu jističem. Není-li si jist kterým, vypne hlavní jistič před elektroměrem. Pracovat pod napětím může laik jen v obvodech bezpečného malého napětí; nejčastěji je to napětí 24 V pro tzv. přenosky (přenosné montážní lampy) nebo 12 V, které se používají zejména pro osvětlování halogenovými žárovkami.

Výměna zásuvky

Řekněme si otevřeně, že nechat si vyměnit zásuvku nebo vypínač od odborné firmy je navzdory předpisům nereálné. Jestliže do chalupy jezdíte jen víkendově, je absurdní shánět v okresním městečku firmu a požadovat, aby některý její zaměstnanec jel k vám desítky kilometrů v sobotu nebo v neděli vyměnit váš vypínač za modernější. V těchto případech si budete muset zřejmě pomoci sami, musíte se však domluvit s některým odborníkem, aby instalaci před připojením k síti zkontroloval a případně na ní provedl výchozí revizi (tu někdy vyžadují pojišťovny a u větších rekonstrukcí musí být k dispozici při kolaudaci). Jestliže by mělo jít jen o menší práce, například když je zapotřebí zvýšit počet zásuvek (třeba proto, že stávající zásuvka se přemístěním nábytku ocitla za skříní), může si drážku pro kabel i tzv. kapsu pro zásuvku vysekat laik sám, instalační krabici i kabel může uložit do zdi a zaštukovat, ale zapojit i tento jednoduchý rozvod by podle norem měl odborník – alespoň místní elektrikář. Nebezpečí úrazu hrozí totiž nejen kutilovi při práci, ale v případě nesprávného zapojení všem, kdo pak tuto závadnou instalaci používají.

Zásuvka pro pračku

Protože pračky jsou většinou umístěny v koupelnách, a ty jsou z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem považovány za rizikové, nestačí zásuvku zapojit stejným způsobem jako ostatní, ale je nutno je doplnit tzv. ochranným pospojením, připojeným k ochrannému kolíku. Pro tento účel je nutno použít měděný drát o průřezu 4 nebo 6 mm 2 , který dobře elektricky spojíme s vanou nebo mísou sprchy, s kovovými zárubněmi dveří (jsou-li na dosah) a pomocí vhodných svorek i s vodovodním potrubím (pokud je z kovu). Drát může být holý nebo s izolací v kombinaci zelená/žlutá; vedeme jej pod omítkou nebo přichytíme ke zdi např. hřebíčky. Do zásuvky drát vedeme stěnou provrtané krabice; vrtáme i zapojujeme výhradně v beznapěťovém stavu! Kromě toho doporučujeme propojit kostru pračky (kablíkem připojeným na některý ze šroubů na její konstrukci) s blízkým potrubím, které je uzemněno. Tím se vytvoří tzv. náhradní cesta vypínací smyčky, která výrazně snižuje nebezpečí úrazu. Podle nových předpisů je nutno veškerý rozvod v obytných objektech instalovat tří-drátově, spotřebičům umístěným v koupelnách a jiných rizikových prostorech se musí vzhledem ke zvýšenému nebezpečí úrazu elektrickým proudem předřadit proudový chránič.

Spotřebiče napájené šňůrami

Všechny elektrické spotřebiče s kovovou konstrukcí, která je vystavená dotyku (například pračky, odstředivky, tepelné spotřebiče) se podle předpisů i zdravého rozumu musí z elektrické sítě napájet třívodičovou šňůrou. Dva vodiče slouží jako pracovní, třetí vodič propojuje konstrukci spotřebiče s ochranným kolíkem zásuvky, který je uzemněn a zabraňuje výskytu nežádoucího napětí na tělese spotřebiče na principu automatického vypnutí toho obvodu, ve kterém došlo k poruše. Dvouvodičové šňůry jsou přípustné jen pro napájení spotřebičů z izolantu (plasty, keramika), které nemají žádné kovové části, jichž se lze dotknout. Pro jejich ploché vidlice se vyrábějí prodlužovací šňůry v dvouvodičovém provedení. Abychom se na samočinné vypnutí mohli spolehnout, musí být ochranný vodič šňůry spolehlivě připojen jak na zdířku ve vidlici, tak ke konstrukci spotřebiče, přičemž šňůra, kterou použijeme, musí mít dostatečný průřez. Tomu vyhovují prodlužovací šňůry, které koupíme v odborných prodejnách. Šňůry pro bytové rozvody se prodávají v postačujících délkách 3, 5 a 10 metrů, v několika barvách a zakončené skupinami (3, 4, 5, 6 a 8) zásuvek, popřípadě is předřazeným vypínačem a indikační doutnavkou.

Prodlužovací šňůry svépomocně

Amatérská výroba prodlužovacích šňůr je samozřejmě také možná, ale naprosto neodůvodnitelná; vzhledem k pracnosti a k riziku, že vodiče zapojíme špatně, se nikomu nevyplatí, aby si je vyráběl sám. Protože tři vodiče ve šňůře můžeme připojit na tři kontakty vidlice nebo zásuvky mnoha způsoby, z nichž jen jeden je správný, je vysoce pravděpodobné, že šňůru zapojíme špatně a sobě či někomu jinému tím přivodíme úraz elektrickým proudem. Rozdíl mezi cenou továrně vyráběné prodlužovací šňůry a cenou jednotlivých komponentů, ze kterých bychom si ji mohli vyrobit (vidlice, šňůrový vodič, šňůrová zásuvka) není tak velký, abychom nad její montáží trávili drahocenný čas a zároveň riskovali, že vodiče zapojíme špatně.

Jak do černé kroniky

Krátkodobě se můžete proslavit i prostřednictvím černé kroniky v novinách. Do ní se dostanete tehdy, když ve šňůře zaměníte ochranný vodič s fázovým, popřípadě ochranný vodič nezapojíte vůbec. Smrtelný úraz zaručeně utrpíte i tehdy, když upravujete některý pracovní stroj tak, že na něj namontujete motorovou zásuvku, ze které pak napájíte motor stroje. Protože pak musíte oba konce přívodní šňůry opatřit vidlicemi, je to otázka několika dní, kdy si na přístupný kontakt zásuvky sáhnete vy nebo někdo z vaší rodiny.

Zásady hodné respektování

* Jestliže nejste elektrikáři, nepouštějte se do činností, které jsou riskantní.

* Veškeré elektrotechnické práce si před připojením k síti nechte zkontrolovat.

* Proudový chránič musí být předřazen nejen spotřebičům v koupelně, ale i ve venkovních prostorech.

* Prodlužovací šňůry používejte co nejméně, a zásadně kupované u odborníků; svépomocně vyráběné si nechte vždy zkontrolovat.

ELEKTROINSTALACE pro laiky