U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

ELEKTRO-ROZVÁDĚČE

Kategorie: Stavba | Autor:

TECHNIKA

Rozvodná zařízení rozlišujeme na rozváděče elektroměrové a rozváděče (či rozvodnice) distribuční. U starších stavení se setkáváme s tím, že rozváděče jsou sloučeny do jediného, zpravidla osazeného ve fasádě.

Rozváděče elektroměrové

Elektroměry musí být podle nových předpisů umístěny tak, aby jejich odečet byl možný i za nepřítomnosti majitelů objektu. Znamená to, že se do zděných sloupků osazených zpravidla u vchodu na pozemek instaluje rozváděč s hlavním jističem, elektroměrem a tzv. nulovým můstkem (svorkovnicí, kde se spojují vodiče PE a N). V případě, že v objektu jsou osazeny spotřebiče na tzv. noční proud, je v elektroměrovém rozváděči ještě přijímač HDO, stykač a jemu předřazený jistič. Jiná zařízení zde být nesmějí.

Rozvodnice s jističi

Distribuční rozváděč bývá instalován až v napájeném stavení. Je to výhodnější jak kvůli úbytkům napětí ve vodičích, tak i proto, že po případném “vyražení” některého jističe není nutno vycházet někam mimo dům. Pro umístění jisticích prvků se používají rozvodné desky a skřínky několika druhů, z nichž nejperspektivnější jsou plastové. Ty nabízí mnoho dovozců i několik našich výrobců za částky (podle velikosti a provedení) zhruba od 300 do 1000 Kč. Do těchto rozvodnic se dají namontovat jističe jednofázové i třífázové (L7, LH, LSF, IJ, IT či jiné), stykače, proudové chrániče a další zařízení. V některých vesnických staveních jsou leckde dnes už zastaralé tzv. PL rozvodnice, sestávající z několika jističů IJV (popř. i ITV) a plastového krytu; později se obdobné kryty vyráběly i pro jističe IJ. Jističe IJV se sice dosud používat mohou, jejich parametry se však věkem zhoršují.

Rozvodné desky

Kromě skřínek v plastovém i plechovém provedení a uvedených rozvodnic PL se dosud můžeme setkat také s různými rozvodnými deskami. Na nich bývají někdy namontované i tavné pojistky ve velikosti E27, někdy istarší typy tzv. zátkové. Ty jsou již asi 40 let zakázané, přesto se s nimi ve vesnických staveních setkáváme. Dřevěné desky jsou z bezpečnostních důvodů zakázány někdy od konce války, přesto mnohde dosluhují. Desky gumonové (černé) se používat již také nesmějí. Jediné povolené jsou desky premixové (šedé nebo bělavé), lisované z kamenného odpadu a nehořlavého pojiva. Na desky se jističe montují za příchytky s otvory, jimiž jsou opatřeny, takže desky musíme pracně vrtat (nejlépe vidiovými vrtáky, jiné se brzy ztupí) a přitom počítat s poměrně vysokou spotřebou vodičů. Jističe na deskách musí být opatřeny původními kryty na ochranu před nebezpečným dotykem. Protože jističe s kryty jsou širší, musíme pro jejich upevňovací otvory s touto skutečností počítat. Nejlevnějším řešením je použití rozvodných desek z premixu spolu s jističi IJ a IT, které se dají levně koupit v různých výprodejích a bazarech. Nevýhodou jsou příliš velké rozměry desek i jističů a jejich snížená spolehlivost způsobená dlouhodobým používáním a z toho plynoucím opotřebením. Při nákupu “z druhé ruky” navíc nevíte, proč původní majitel jistič prodal. Je možné, že jistič byl nepoužitelný, protože buď při přetížení nevypínal vůbec, nebo vypínal naopak při mnohem nižším proudu, než je jeho jmenovitý. Tato závada je častá u třífázových jističů. Rychlost vypnutí těchto jističů je také nízká, takže pro napájení okruhů, kde by mohlo dojít při příliš pomalém vypnutí jističe zaviněném proniknutím napětí na nulovanou konstrukci vystavenou dotyku, se jističe IJV, IJM, ITV, ITM, J1K a J7K nehodí.

Stavební rozvod

Před zahájením stavby je nutno pro napájení nezbytných zařízení, jako je míchačka, vrátek, či okružní pila zažádat o provizorní zřízení elektrické přípojky. Protože stavba, ať na ní pracujete sami, nebo ji zajišťuje odborná firma, je prostředím se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem (vlhko až mokro, vodivé okolí), je bezpodmínečně nutno, aby elektrická instalace byla provedena kvalitně a odpovídala předpisům (včetně předřazení proudového chrániče!). Staveništní rozváděče (plechové “antoníčky” jsou nahrazovány moderními plastovými, rovněž pevnými a odolávajícími vodě) musí být instalovány na vhodném místě, kde se jim nemusí vyhýbat auta či kolečka s materiálem. Vedení k nim i ke spotřebičům musí být dostatečně dimenzováno, aby na něm za provozu nevznikaly úbytky napětí, které by mohlo ohrožovat obsluhu.

ELEKTRO-ROZVÁDĚČE