U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ DŘEVĚNÝCH PODLAH

Kategorie: Podlahy | Autor:

Dnes už nic nebrání tomu, mít přírodní dřevěnou podlahu a pod ní elektrické podlahové vytápění.

Před časem panovala obecná představa, že nelze kombinovat různé typy podlahových krytin a současně pod ně instalovat elektrické podlahové vytápění (teplo by se přenášelo nestejnoměrně). Pod dřevěné krytiny se kvůli velkým ztrátám tepla nedoporučovalo podlahové topení vůbec. U místností v podkroví byl zas problém s malou nosností stropů, které by podlahové topení, klasicky ukládané do betonového lože, neunesly. Firma DEVI ale přišla se systémem nazvaným „devicell“, díky němuž lze velmi jednoduchým způsobem instalaci elektrického podlahového vytápění realizovat téměř všude a vyhnout se přitom mokrému stavebnímu procesu.

Co je devicell

Devicell je lehká odizolovaná profilovaná hliníková mřížka s drážkami, které slouží pro uložení topného kabelu. Jako izolace slouží vrstva polystyrenu, který zabraňuje úniku tepla směrem dolů. Topné kabely jsou v podstatě umístěny těsně pod vyhřívaným povrchem podlahy (mezi nimi a podlahovou krytinou je jen protikročejová izolace), čímž se velmi rychle dosáhne požadované teploty v místnosti.

Výhoda – rychlost pokládky

Odizolovanou hliníkovou profilovanou mřížku devicell pokládáme přímo na hrubý povrch podlahy. Postupně se do drážek devicellu upevní topný kabel. Bezprostředně poté následuje pokládka vlastní dřevěné lamelové (nebo jiné) podlahy (s protikročejovou izolací). Pokud chceme použít na podlahu dřevo, musí být dostatečně vyschlé (vlhkost 6 – 7 %) a v interiéru by nemělo docházet k velkému střídání teplot.

   Pomocí devicellu je tedy možné instalovat novou teplou podlahu velmi rychle, aniž by bylo nutné odkládat pokládku podlahy až po uschnutí zalévací nebo betonové směsi. Díky devicellu se urychlí stavební procesy přibližně o 50 až 75 %.

Přenos tepla beze ztrát

Kovová mřížka s drážkami pro topný kabel má několik funkcí. Drážky chrání topný kabel před poškozením a současně zajišťují lepší přenos tepla do hliníkového plata. Hliníková kostra mřížky téměř beze ztrát transportuje získané teplo do podlahy. Drážky jsou tvarované pro topné kabely označené deviflex DTIP a DTIE. Výrobek je pochopitelně testován pro použití v našich podmínkách. Hliníkové plato se dodává v rozměrech 0,5 x 1 m a lze je snadno napojovat. Jedno balení obsahuje 5 m2. Důležitá je tloušťka plata – ta včetně izolace činí pouhých 13 mm!

***

Další informace získáte na adrese: www.devi.cz

O autorovi| TEXT A FOTO: DEVI

Popisy k obrázkům

Sada devicell pro podlahové topení

Ukázka pokládky: hliníková mřížka s polystyrenovou izolací a s kabelem, protikročejová izolace, dřevěná lamelová podlaha

Autor fotografií: FOTO: DEVI

ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ DŘEVĚNÝCH PODLAH