U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

VČELAŘŮV rok (VIII.)

Kategorie: Volný čas | Autor: Mgr. Luděk Sojka

Málokdo si uvědomuje, že včela není pouze “výrobcem” medu a dalších produktů, ale sehrává důležitou roli při zvyšování výnosů plodin. Výsledkem kvalitního opylení hmyzosnubných rostlin je zvýšení počtu nasazených semen, následná sklizeň je podstatně zajímavější ve své kvalitě i množství. Dobré opylení také zvyšuje jakost a velikost červeného i bílého rybízu, angreštu, broskvoní a meruněk.

   Opylení je přenos pylu z prašníku rostliny na její pestík. Včela je významným opylovatelem např. peckovin, jako jsou třešně, višně a švestky, které vyžadují dostatečné opylení. Jde o plodiny cizosprašné, podobně jako jabloně a hrušně, jež se musí opylit pylem vybraných odrůd – opylovačů. Zkušený sadař vysazuje tyto stromy v takovém sponu, aby včely mohly zdárně přenést pyl z opylovače na všechny stromy. Proto je také nutné na ploše sadu včelstva dobře rozmístit.

   Pro ekonomiku zemědělských plodin je včela přínosem, neboť je opylovačem řepky ozimé a řepky jarní, vojtěšky, různých druhů jetelů, bobu, hořčice, slunečnice, svazenky a vikve. Vzhledem k tomu, že doletová vzdálenost včely za snůškou je max. 4 km, včelaři svá včelstva k těmto plodinám přivážejí (jde o tzv. kočování).

   Výzkum této oblasti potvrdil některé zajímavé údaje. Přední český výzkumník a vědec Dr. ing. František Kamler, ředitel Výzkumného ústavu včelařského, uvádí, že pokud je plocha kvetoucí plodiny 10 – 20 ha, má nálet z trvalých stanovišť hodnotu 1,5- 2,5 včelstev na 1 ha. U ploch nad 100 ha je nálet z trvalých stanovišť téměř zanedbatelný.

   Ke kvetoucí kultuře je třeba všechna včelstva přisunout. Potřeba včelstev pro dobré opylení je pro různé plodiny odlišná.

Např. pro peckoviny je zapotřebí 3 – 4 včelstev na jeden hektar, u jádrovin 2 – 4 včelstva, u řepky ozimé, hořčice a květáku 4 – 5 včelstev, ovšem vojtěška vyžaduje 8 – 12 včelstev na hektar, jetel luční 6 – 10 včelstev.

   Aby opylení bylo skutečně efektivní, je nutné včelstva rozmístit tak, aby jejich maximální dolet byl u plodin kvetoucích na jaře 50 až 200 metrů, u řepky ozimé až 500 metrů. V sadu je dobré rozmístit včelstva ve skupinách po 2 – 3, zatímco u ploch do 100 ha ve skupinách po obvodu porostů. U celků o vyšší výměře se včelstva umísťují na cesty mezi dílci či na polní holiny.

   Přísun včelstev ke kulturám má své přesné organizační zásady. Opylovací služba našich včelařů je dobře organizována funkcionáři Českého svazu včelařů, především v základních organizacích. Naši včelaři však mívají potíže v koordinaci aplikací chemických přípravků pro ošetřování kultur a dobou přísunu včelstev. V době květu je třeba aplikovat přípravky pro včely jednoznačně neškodné. Těch však není dostatečný výběr.

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO JOSEF SOVA

VČELAŘŮV rok (VIII.)