Elektrické malování

Rubrika: Dílna

Při malování menších ploch nejlépe poslouží štětec či ruční váleček. Při obnově malby v celém domě však může usnadnit práci váleček elektrický.

Zařízení WallPerfect W665 představuje nástroj s profesionálními parametry, určený pro domácí použití

Na úvod je nutné říct, že elektrický malířský váleček není zrovna nejlevnější. Zaplatit více než dva tisíce korun za nástroj na malování má smysl, pokud pojmeme jeho koupi jako investici do budoucna, případně jako nástroj, který se bude půjčovat v rodině či mezi přáteli.

Za nemalé peníze ovšem nabízí elektrický váleček spoustu výhod a zbaví vás mnoha mrzutostí, které obvykle bývají s malováním spojeny. Vyhnete se neustálému namáčení do barvy, okapávání a následnému nepořádku. To vše řeší elektrické plnění válečku a systém nasávání barvy přímo z nádoby. Váleček je navíc vybaven automatickou a jemnou regulací dávkování barvy, ovládanou jedním prstem na rukojeti. Odpadá také nutnost pracného čištění. Váleček na elektrický a bateriový pohon je vhodný pro nanášení vodou ředitelných disperzních nátěrových hmot a malířských barev.

Na rameno i na zem

Nastavitelný stříkací proud umožňuje u pistole W665 přesnou práci s minimálním znečištěním okolí

A jak elektrický váleček funguje? Nádobka s barvou je připojena k čerpadlu, které po zapnutí spínače v rukojeti válečku vytlačuje barvu plastovou hadičkou rovnoměrně do jeho pórů. Čerpadlo může být poháněno bateriemi nebo síťovým adaptérem. Spolu s nádobkou na nátěrovou hmotu se může zavěsit na rameno, nebo postavit na zem. Přítok barvy je možné regulovat. Pokud potřebujete vymalovat rohy, lze dokoupit dutý štětec či polštářový váleček, nebo samozřejmě použít obyčejný štětec. Výrobci uvádějí, že k vymalování patnácti metrů čtverečních plochy je potřeba zhruba deseti minut času.

Elektrické válečky jsou určeny pro malířské práce v interiérech či na fasádách, ale mohou posloužit i při natírání podlah, střech nebo plotů. Například při postupné rekonstrukci chalupy či chaty stojí jeho koupě za zvážení, protože možnosti jeho použití se mohou v takovém případě znásobit.

Válečky podle typu barvy

Soupravu univerzálního válečku s vaničkou má smysl pořídit pro malířské práce menšího rozsahu

Válečky, včetně těch klasických ručních, se vyrábějí z nejrůznějších materiálů a každý z nich je vhodný pro určitý typ nátěrové hmoty. Pro malířské barvy se používají válečky s plyšovým potahem ze syntetických vláken a přírodní jehněčiny nebo polyuretanové pěny. Pro nanášení vodou ředitelných nátěrových hmot a malířských barev lze použít většinou všechny druhy plyšových potahů, přírodní kožešiny i pěnových válečků.

K nanášení nátěrových hmot s obsahem organických rozpouštědel lze použít pouze některé druhy válečků. Důležitým hlediskem pro použití válečků je délka vláken plyšového potahu. U fasádních a univerzálních válečků pro nátěry interiérů je vhodná délka vláken 18 – 22 milimetrů. Je-li natíraný povrch hladký, používají se válečky nepolstrované. Na nerovné, hrubé plochy jsou vhodné válečky polstrované, které mají měkký potah na jádru válečku o tloušťce 6 až 9 milimetrů.

Kulatou malířskou štětku mnozí řemeslníci dodnes preferují. Nezaměňte ji však za zednickou, která je levnější!

Válečky s délkou vláken plyšového potahu 12 – 13 milimetrů se zpravidla používají pro nanášení rozpouštědlových barev. Jsou však vhodné i pro nanášení disperzních vodou ředitelných barev, například Balakrylu.

Válečky pěnové se používají především pro lakování, ale i pro nanášení disperzních barev na nejrůznější povrchy.

Stříkací pistole

Cestou k efektivnímu a rychlému malování za pomoci elektrického proudu je rovněž stříkací pistole. Nástřikem je možné docílit kvalitního nátěru s rovnoměrnou tloušťkou. Profesionální řemeslníci používají několik typů pistolí, například pneumatické, ale pro domácí použití jsou nejvhodnější elektrické, bez tlakového vzduchu a kompresoru, vybavené elektrickým pístovým čerpadlem.

K dostání jsou jednoduché modely, vhodné pro nátěrové hmoty o nízké konzistenci, až po velmi výkonné stříkací pistole, které lze použít i pro materiály s velkou viskozitou. Elektrické stříkací pistole lze používat pro nanášení laků, lazurovacích laků, prostředků na ochranu dřeva, barev a emailů. Výkonnější modely jsou vhodné i pro neředěné husté materiály. Těmito pistolemi lze nanášet vodou ředitelné i rozpouštědlové nátěrové hmoty, tedy v případě potřeby imalířské barvy. Stříkací pistole, které patří v nářadí do kategorie hobby, však pro malování interiérů primárně určeny nejsou. Zajímavým výrobkem, který lze zařadit někam mezi běžné stříkací pistole a profesionální řemeslnické nářadí, je WallPerfect W665 od firmy Wagner. Výrobce ho prezentuje jako hobby stříkací systém k nanášení barev na stěny. Umožňuje přesnou práci při nástřiku plochy s tím, že vyžaduje jen minimální zakrytí prostoru. Proud barvy je možné nastavit do třech směrů. Prodává se za cenu kolem čtyř tisíc korun.

Váleček nebo štětku

Mezi lidmi se stále těší oblibě především válečky klasické. Není tedy od věci shrnout si několik pravidel práce s nimi.

Před započetím práce je vhodné váleček vymýt vodou. Tím se dosáhne optimální příjem i výdej barvy při nanášení. Při použití rozpouštědlových barev musí být váleček vždy suchý. Při práci váleček ponoříme do barvy ve vaničce, přebytečnou barvu vytlačíme přes síto a můžeme natírat. Po skončení 8 práce váleček a nářadí vyčistíme vodou nebo příslušným ředidlem a vysušíme. V obchodech jsou zpravidla k dostání malířské soupravy s válečkem a vaničkou, odpovídající jeho rozměru. Někdy je třeba dokoupit síto, a to lze použít i při máčení válečku přímo do originální nádoby s barvou. Nevyhneme se však obvykle odkapávání barvy mimo nádobu, takže vanička má své výhody.

Mnoho profesionálních malířů stále nedá dopustit na osvědčené malířské štětky. K nanášení malířských barev jsou vhodné malířské štětky kulaté nebo hranaté. Pro méně náročné práce postačí levnější štětky, osazené směsí přírodních a syntetických vláken. Pro náročnější práce se vyplatí koupit kvalitní štětku s chlupy z přírodních materiálů. Zednické štětky, které lze na první pohled s malířskými zaměnit, jsou určeny pro zedničinu či malbu vápnem.

www.wagner.cz, www.natery.eu

TEXT: RICHARD GURYČA
FOTO: ARCHIV FIREM

Elektrické malování