Dřezové baterie

Dřezové baterie mají specifický vzhled i způsob montáže. Velmi často se používají stojánkové, umístěné přímo v dřezu. Ale pravidlo to není, existují i baterie nástěnné. Ve výběru hraje roli design, cena i komfort ovládání.

Při montáži buďte opatrní, ať nepoškodíte povrch baterie

Podle způsobu umístění se baterie dělí na nástěnné, které vedou vodu do dřezu z trubek ve zdi, na stojánkové, umístěné na kuchyňské desce nebo přímo v těle dřezu, nebo baterie pod omítku, u nichž ze stěny vystupuje hrdlo a kohoutky. Podle typu ohřívače vody ještě musíme volit mezi bateriemi tlakovými a beztlakými.

Do stylového interiéru se budou hodit baterie s křížovým nebo růžicovým ovládáním, ale u kohoutků poměrně dlouho nastavujeme správnou teplotu vody. Pákové modely čas a manipulaci s nastavením teploty výrazně zkracují. Baterie termostatické vodu namíchají a udržují na požadované teplotě.

U stojánkových baterií je zapotřebí vzít v potaz i výšku těla a krku baterie. Pokud je nízká, neumyjeme pod ní větší kusy nádobí, jako jsou hrnce, ani tu nenapustíme vodu do kbelíku. Tento problém může vyřešit sprška, která se vysouvá z těla baterie.

Jestli plánujeme umístit dřez pod kuchyňské okno, existují bajonetové nebo sklápěcí baterie, které při potřebě otevření okna sklopíme nebo vysuneme a položíme na pracovní desku.

V poslední době patří k módním trendům ještě vybavení přepínačem proudu vody nebo integrované LED osvětlení. Barva světla ukazuje, jak teplá voda z kohoutku teče. Je-li proud vody opticky zbarvený do zelena, teče voda teplá asi do 32 °C. K modré barvě náleží teplota okolo 32 až 40 °C, růžová až fialová již má mezi 40 a 45 °C a červená znamená, že voda má teplotu nad 45 °C.

 

Montáž je snadná

Před zahájením instalace vodovodní baterie ke dřezu si pod ním udělejte místo. Můžete rovněž vysadit dvířka od dřezové skříňky, abyste mohli bez obtíží pracovat. Dejte pod sifon kbelík, aby do něj po demontáži sifonu odtéct zbývající voda.

Výměna baterie je obvykle dobrou příležitostí i k výměně rohových ventilů. Nejprve však uzavřete hlavní přívod vody a teprve poté uvolněte připojovací hadice baterie na rohových ventilech.

Starou dřezovou baterii uvolníte tak, že pomocí klíče povolíte obě matky na závitových tyčích. Baterii i s připojovacími hadicemi vytáhněte skrze otvor na kohout.

Poté vyšroubujte staré rohové ventily. Nové ventily je před zašroubováním nutné utěsnit. Závit je však nutné před omotáním těsnění zdrsnit pomocí pilky na kov. Postačí listem pilky na několika místech přejet přes závit. Poté na závit nasaďte rozetu, omotejte jej směrem zepředu konopím nebo těsnicí šňůrou a naneste těsnicí pastu. Poté zašroubujte rohový ventil do stěnového přípoje. Existují i rohové ventily s těsnícím kroužkem, které už není třeba dál utěsňovat.

Našroubujte do baterie obě připojovací hadice a hlídejte správné připojení teplé a studené vody. Poté baterii s hadicemi zasuňte do otvoru na kohout.

Zespodu přišroubujte stabilizační desku, kovový kroužek a průvlečnou matici (v detailech se může spojení u různých výrobků lišit) a spojte připojovací hadice s rohovými ventily. Je-li vzdálenost baterie od ventilů příliš dlouhá, lze k připojovacím hadicím přišroubovat další flexibilní hadice, které se prodávají v různých délkách.

Hadice přišroubujte k ventilům nejprve ručně a potom opatrně dotáhněte pomocí klíče. V tomto okamžiku rovněž v případě potřeby propojte příslušné vyvedení rohového ventilu s myčkou. Připevněte sifon, otevřete rohové ventily a poté zkontrolujte těsnost všech spojů.

 

Postup

 


Vybalte dřezovou armaturu a zkontrolujte její kompletnost

 


Našroubujte přívodní hadičky a fixační šrouby do otvorů na spodní straně baterie a opatřete armaturu zespodu těsněním

 


Zasuňte baterii svrchu do připraveného otvoru v kuchyňském dřezu

 


Nasuňte ze spodní strany fixační kovovou i pryžovou podložku

 


Našroubujte matice a jejich dotažením armaturu pevně upevněte. Teprve pak dřez zamontujte do připraveného otvoru v desce kuchyňské linky

 


Zapojte přívodní hadičky armatury na rohové ventily. Převlečnou matici opatřenou těsněním mírně dotáhněte

Dřezové baterie