U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Dřevo láká i strakapoudy

Kategorie: Stavba | Autor: Jan Rys

Poradna

* V poslední době naši chatu na Slapech navštěvuje nějaký pták a ničí ji. Po ptačích náletech zůstávají na venkovním dřevěném obložení hluboké díry a kolem chaty jsou rozházené třísky. Dokonce se opeřenci podařilo rozbít okno. Co máme dělat, abychom ho od jeho záškodnické činnosti odradili?

M. Mikulecká, Praha

Pachatelem je pravděpodobně strakapoud, černobílý pták s červenou hlavičkou, jemuž vaše chata “hezky zní”. Při hledání potravy totiž šplhaví ptáci oťukávají dřevo stromu a hledají dutý zvuk, napovídající narušení dřeva ponravou, jimiž se ptáci živí. Podobně se kdysi strakapoud choval i na mojí chatě, kde ho lákalo dřevěné obložení ve štítu a podbití střechy. Na nejvíc ohrožená místa se mi osvědčilo na čas přibít desku z hladkého tvrzeného papíru, kterou jsem natřel stejnou barvou jako chatu. Na hladké ploše, ať už půjde o papír, sololit, sklo nebo plech, se pták neudrží – bude mu to klouzat.Vyzkoušejte i další nápad: strakapoud je velmi plachý a bojí se pohybu. Barevné, ve větru třepotající fábory, umístěné k ohrožované stěně, by ho mohly od jeho návštěv také odradit.

Dřevo láká i strakapoudy