U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Jarní řez dřevin

Kategorie: Zahrada | Autor: ing. Petr Pasečný

V březnu a dubnu končí pro většinu listnatých dřevin, opadavých i stálezelených, období vegetačního klidu. Právě v této době máme nejvyšší čas je prořezat, případně zmladit.

Volně rostoucí dřeviny

Jsou to stromy i keře, které rostou na zahradě volně, bez pravidelného tvarování. Nejprve uděláme zdravotní řez, to znamená, že odstraníme všechny uschlé, polámané nebo překážející větve.

   U stromů je odřezáváme na „větevní kroužek“. Při tomto způsobu řezu se rána dobře zacelí. Větší rány (nad 2 cm průměru) je vhodné zatřít stromovým balzámem, štěpařským voskem nebo alespoň latexovou barvou.

   U keřů prořezáváme zejména husté druhy (např. dřín – Cornus, trojpuk – Deutzia, pustoryl – Philadelphus, vyšší druhy tavolníku – Spirea apod.). Tam jsou staré větve většinou uprostřed houštiny mladších větví a někdy je problém vůbec se k nim dostat. Musí se však vyřezat, jinak hrozí při jejich odumírání nebezpečí vzniku houbových chorob z rozkladu dřeva. Další větve můžeme až o 1/3 zkrátit, aby keř lépe rozvětvil (druhy, kvetoucí na jaře, ale takto zkrátíme až po odkvětu, jinak bychom je svou pílí o květy připravili).

   Některé druhy nízkých hustých keřů (dřišťál – Berberis, mochna – Potentilla, nízké druhy tavolníku – Spiraea apod.) raději jednou za několik let úplně zmladíme, tzn. odstřihneme těsně nad zemí. Prospěje to jejich zdravotnímu stavu, protože během krátké doby vyrostou výhony nové a dřevina opět bohatě pokvete. Máme-li třeba velkou skupinu jednoho druhu (např. 15 – 20 ks mochny), nemusíme zmlazovat celou skupinu naráz. První rok zmladíme polovinu (nejlépe ob jeden) a druhý rok zbytek. Tím pádem nebude plocha úplně holá.

   V této době je také nejvyšší čas k řezu v létě a na podzim kvetoucích keřů (komule – Buddleja, ořechoplodce – Caryopteris, ibišku – Hibiscus, hortenzie – Hydrangea a vajgélie – Weigelia). Tyto keře kvetou totiž na letorostech, tedy na výhonech, které od jara narostou. Zkrácením loňských výhonů asi o 1/3 délky dojde k silnější tvorbě nových letorostů, a proto i k bohatšímu kvetení.

Pnoucí dřeviny

Řez dřevin, jako jsou trubač – Campsis, plamének – Clematis, zimolez – Lonicera, vistárie – Wisteria, opletka – Fallopia apod., se omezuje převážně na odstranění nežádoucích výhonů. Tedy těch, které potlačují okolní porosty, vrůstají do okapů nebo do střešní krytiny. Musíme také zkracovat vrchní části rostlin na nízkých oporách (ploty apod.), protože vrchní části rostou bujně a spodní pak prosychají.

   Pokud je to nutné, děláme také průklest, to znamená, že odřezáváme zahušťující výhony, které stíní, a zbylé zkracujeme kvůli lepšímu rozvětvení a kvetení. Trubač raší pozdě na jaře, tam s řezem nespěcháme. Nejmladší části loňských výhonů jsou určitě zmrzlé a uvidíme, až kam je dřevina nepoškozená. Staré rostliny plaménku můžeme jednou po více letech zmladit až na 0,5 m. Vytvoří se nové mladé výhony, které opět bohatě pokvetou.

Tvarované dřeviny

Jsou to kulovité a kuželovité tvary, které jsme si z původních volně rostoucích dřevin cíleně zapěstovali. Jsou to např. dřišťál – Berberis, zimolez – Buxus, cesmína – Ilex, ptačí zob – Ligustrum, hlohyně – Pyracantha, habr – Carpinus apod. Tyto dřeviny tvarujeme většinou 2x ročně. Poprvé teď, v předjaří, a podruhé koncem července až v srpnu.

   Nyní budou loňské výhonky zdřevnatělé, v létě budou měkké, bylinné. Na tvarování dřevin má většinou každý pěstitel nějaký svůj vlastní, osvědčený způsob.

   K tvarovaným dřevinám patří pochopitelně také stříhané živé ploty. V našich podmínkách je zakládáme nejčastěji z druhů, jako jsou např. zimostráz -Buxus, ptačí zob – Ligustrum, hlohyně -Pyracantha, habr – Carpinus, ale můžeme použít i některé vyšší druhy – javor – Acer, hloh – Crataegus, lísku – Corylus, tavolník – Robinia, kalinu – Viburnum apod., které jsou vhodné na ploty 2 – 3 m vysoké.

   Bylo by zbytečné připomínat, že k řezu je třeba mít kvalitní nářadí, to znamená ostré dvousečné zahradnické nůžky (jednosečné silný výhon částečně drtí). A také zahradnickou pilku s otočným listem na silné, tvrdé větve. Z hlediska hojení ran vzniklých při řezu dřevin je u zdřevnatělých výhonů úplně nevhodný řez plotostřihem; je použitelný pouze u měkkých bylinných výhonů.

Obrázek

špatně

špatně

správně

špatně

správně

Jarní řez dřevin