U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Domácí vodárny

Kategorie: Zvláštní nabídka | Autor:

Kde je studna přímo v domě (například ve sklepě), blízko domu, nebo spotřeba vody není velká, stačí pro čerpání ruční čerpadlo. V ostatních případech se používají čerpadla motorová, většinou elektrická, výjimečně se spalovacím motorem. Jsou v zásadě dvojí ho druhu: ponorná (tlačná) a sací (tzv. domácí vodárny). Existují však i moderní kombinace ponorných a sacích čerpadel. Spojují v sobě výhody obou typů a jsou vhodné zejména k zavlažování zahrady čerpáním z uzavřené či přírodní nádrže. Zvláštním druhem ponorného čerpadla je čerpadlo kalové. Může nasávat i pevné příměsi a čerpání se jimi voda ze znečištěných zdrojů. Běžná ponorná čerpadla se používají hlavně pro hluboké vrtané studny. Při průměru vrtu kolem 200 mm mají standardní průměr asi 100 mm. Některá čerpadla ale mají průměr jen asi 70 mm a mohou tak být spuštěna do vrtů o malém průměru-kolem 110 mm. Speciálním ponorným čerpadlem o příkonu asi 700 W lze dokonce dostat vodu na povrch i ze studny hluboké až 70 metrů! Sací čerpadla (domácí vodárny) se používají zejména pro čerpání vody z kopané studny, ale jen do hloubky asi 8 metrů. Voda se přečerpává do zásobníku a pak rozvádí do domu. V prvním, levnějším a u nás tradičním systému (vodárna stojí asi 3 – 6 tisíc Kč) je elektrické čerpadlo samostatně ukotvené na základové desce a tlaková nádoba je umístěna vedle. Vodárna je sice těžká a hlučná, ale téměř nezničitelná a v případě poruchy dokonce vydrží nějaký čas i chod nasucho. Modernější systém propojuje čerpadlo s expanzní nádobou do jednoho celku. Je lehčí, s poměrně tichým chodem, nicméně dražší (stojí asi 5 -8 tisíc Kč) a s nižší odolností při poruše. Výkon soustavy je především závislý na objemu tlakové nádoby. Pro běžný rodinný domek se doporučuje 24 – 35 litrů. Větší domy ale mají nádobu objemu až 80 litrů. Nejnovější systémy nemají ani tlakovou nádobu a výkon je řízen elektronicky. Dodává do rozvodů jen tolik vody, aby nekolísal tlak. Tahle vodárna je ale nejdražší – stojí asi 15 tisíc korun. Při výběru čerpadla a vodárny musíme zvážit všechny okolnosti: typ studny, vzdálenost přívodu elektřiny, zda bude ve sklepě nebo v jiné části domu, zda máme proud 360 V nebo jen 220 V. Nasávací čerpadla musíte izolovat proti mrazu. Důležité informace o výkonu a užití čerpadla jsou uvedeny na výrobním štítku.

Domácí vodárny