U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

CO NEJVÍC ŠKODÍ STAVBĚ?

Kategorie: Vlhkost v domě – speciál | Autor: VLADIMÍR PROCHÁZKA

Odpověď na otázku, položenou v titulku, je jednoznačná: stavbě škodí voda shora i zdola. Zatéká-li střechou, nebo je zaplavený sklep, je to vždy problém. A další na sebe nenechají čekat. Záleží samozřejmě na druhu stavebního materiálu ve vztahu k poréznosti, tedy nasákavosti, a k tepelné prostupnosti zdicích materiálů.

Prvním krokem je samozřejmě odstranění příčiny vlhkosti. Bez toho nemá cenu pouštět se do vysoušení stavby. Metod je dnes dost. Chemické vysoušení s navrtáním zdí z jedné nebo obou stran a beztlakou nebo i tlakovou injektáží, elektroosmotické s nuceným i samočinným tokem proudu a vysokofrekvenčními zářiči a dále různé mechanické úpravy. Záleží na druhu zdiva a rozsahu zamokření. V každém případě však je třeba poradit se s odborníkem -a pak se rozhodnout, zda práci svěřit firmě, nebo se přece jen odhodlat k asanaci vlastními silami.

   My se budeme věnovat mechanické metodě, proveditelné svépomocí. Firmy sice dovedou speciální řetězovou pílou podřezat prakticky každé zdivo, ale my se pokusíme o podřezání zdiva cihelného, tedy zdiva s rovnými ložnými spárami. Lze se pustit i do zdiva kamenného kvádříkového nebo tvárnicového (do materiálu z vepřovic jen velmi obtížně, pila se zahlcuje a dusí odřezaným materiálem). K práci použijeme dvouruční pilu zvanou břichatka nebo kapr. Na většinu zdí by měla stačit pila asi 80 – 100 cm dlouhá.

   Ke zdivu by měl být z obou stran dobrý přístup, aby mohli pilu dobře držet dva lidi a prořezávat maltovou spáru plnou silou. Spáru obvykle děláme v úrovni podlahy, což předpokládá v místnosti výkop podél stěny. Podřežeme vždy 75 – 120 cm a ihned nasouváme izolaci. Mohou to být silné fólie, nejlépe vyztužené vlákny nebo různé lepenky – IPA, Sklobit apod. Je dobré, ba nutné zatlačovat do zbytku výšky spáry nad izolaci řídkou vápennou maltu. Ve smíšeném zdivu, kde není rovná průběžná spára, lze vybourávat otvory na celou hloubku zdiva v šíři asi 75 – 120 cm. Po vložení izolace se otvor okamžitě zazdí. Izolace musí mít do stran přesahy, aby se mohla s dalším vloženým dílem dobře spojit (svařit, slepit). Návazně se vždy nechá stát pilíř zdiva v šíři 60 – 90 cm a bourá se další otvor. Pracujeme velmi opatrně a s minimem otřesů, tedy spíše zdivo pomalu uvolňujeme a vylamujeme, než bychom použili sbíječku, která třese celou budovou. Po uložení izolací, vyzdění a několikadenním vyzrání vybouráme ponechané pilíře a stejným způsobem, poněkud zdlouhavě, pokračujeme v celém vlhkém zdivu. Pozor si musíme dát u okenních a dveřních otvorů. A počítejme s tím, že bude asi nutné část zdiva zvenčí nebo oboustranně a někde i kus stropu u obvodové zdi podepřít.

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO: MARTINA LŽIČAŘOVÁ A HANA PACLTOVÁ

CO NEJVÍC ŠKODÍ STAVBĚ?