U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Chcete sklízet zdravé pěkné ovoce?

Kategorie: Speciál – ochrana proti chorobám a škůdcům | Autor: Jaroslav Kraus, FOTO AUTOR A ARCHIV

Vlhčí počasí v posledních letech je na vině masivnějšího výskytu houbových chorob. Na mnoha místech, kde majitelé své zahrady neošetřují, zesiluje se jejich výskyt i na ovocných stromech a keřích. Připomeňme si, o jaké zejména jde – a jak se proti nim bránit.

Strupovitost jádrovin (Venturia inaegualis)

Pěstitele jabloní i hrušní trápí strupovitost, tedy černé skvrny na slupce, které splývají a praskají; následně se může objeviti hniloba plodů. Hlavně jsou postiženy náchylné a tolerantní odrůdy, které naopak v sušším roce nemusí strupovitostí trpět. Mechanická ochrana spočívá v prosvětlování korun. Alei u takto řezem upravených stromů se strupovitost na listech a plodech může vysky-tovat. Spolehlivou prevenci představuje výsadba nových rezistentních odrůd. Kdo má náchylné odrůdy a chce zasáhnout chemicky, musí postupovat takto: v normálním roce s přiměřenou vlhkostí a množstvím srážek stačí postřiky před květem, po od-květu a v první polovině června – vždy v rozpětí 14 dnů. Pokud ve druhé polovině června prší a je vlhko, musí postřik opakovat. Ve vlhkém roce, jako byl rok 2002, ochranu zintenzivníme. Postřik před květem provedeme dvakrát (první “na myší ouško”, tedy ve stadiu rozvíjejících se pupenů, druhý téměř před květem), pokračujeme třetím postřikem po odkvětu a dále každých 10 až 14 dnů podle výskytu srážek. Jestliže jsou v polovině července stromy a ovoce čisté, nepoškozené strupovitostí, můžeme postřiky ukončit. Jsou-li však na ovoci patrné první náznaky našedlých skvrn, pokračujeme v ochraně až do srpna (pokud je vlhké počasí). Před květem používáme fungicidy Novozir-MN80 nebo Dithane M 45, po odkvětu Topas C 50WP, popř. Clarinet 20SC či Discus.

Padlí jabloňové (Podosphaera leucotricha)

Pokud se tato bílá plíseň vyskytuje na stromě ve větší míře (výhony vypadají jako posypané moukou), používáme přípravky, které jsou vhodné jak proti strupovitosti, tak proti padlí. Jsou to: Topas, Clarinet a Discus. Jinak padlí odstraňujeme mechanicky – odříznutím napadených částí.

Sazovitost jablek (Gloeodes pomigena)

Tato choroba, projevující se velkými zelenočernými skvrnami na jablkách, se vyskytla v roce 2002 ve větší míře zejména v chladných a vlhkých lokalitách. Plod lze očistit intenzivním stíráním, protože pokrývá jen jeho povrch. Při vlhkém počasí se sazovitost může vyskytnout již v červenci; v první řadě je nutný důkladný prosvětlovací řez, a dále doporučuji hned při zjištění choroby aplikovat postřik (Dithane M45). Nejdůležitější však je postřik začátkem září (Euparen Multi), který jablka ochrání i proti skládkovým chorobám. Musíme však dodržet ochrannou lhůtu před sklizní, předepsanou na příprav-ku. Pozor, pokud zanedbáme ochranu, může se tato houba dál rozvíjet i ve vlhkém sklepě.

Obaleč jablečný (Cydia pomonella)

Housenky obaleče způsobují červivost jablek. V teplejších oblastech zasahujeme proti dvěma generacím škůdce. První postřik aplikujeme podle signalizace kolem 5. června, druhý postřik – na druhou generaci – rovněž podle výskytu koncem července. Používáme chemický přípravek Zolone 35EC (nebo WP), popř. Reldan 40EC.

Moniliový úžeh (Monilia laxa)

Chorobou, které říkáme též spála květů (výhony vypadají jako spálené mrazíkem a zahrádkáři si to často i myslí), bývají nejvíce zasaženy višně, meruňky a třešně ve vlhkém počasí. Květy a malé plůdky usychají, listy hnědnou a větvičky odumírají. Zde je nutný postřik těsně před rozkvětem a při dokvétání buď přípravkem Rovral 50 WP nebo Horizon 250EW a Baycor 25 WP. Ochrana se provádí, jestliže je chladné vlhké počasí. Chceme-li ošetřit ovoce proti moniliové hnilobě plodů, chráníme je stejnými přípravky.Prevenci představuje průběžné odstraňování plodů napadených moniliózou. V zimě nesmějí zůstat na větvích mumifikované plody, které zjara představují zdroj infekce.

Kadeřavost broskvoní (Taphrina deformans)

Broskvoně v posledních letech silně trpí houbovou chorobou – kadeřavostí. Na listech se objevují zvlněné vypouklé útvary, které jsou světle zelené až načervenalé. Listy jsou značně deformovány a opadávají. První ochranný postřik je vhodný již na podzim po opadu listů nebo na jaře, když se pupeny začínají zvětšovat. Když je tepleji, narůstají již v únoru. Používáme přípravky Kuprikol-50 nebo Champion 50 WP. Další důležitý postřik následuje v době, kdy raší koncové pupeny a vylézají první listy dlouhé jen pár milimetrů. Pak použijeme přípravek Syllit 65 (v koncentraci 0,2 %, ale když jsou listy již delší, snížíme na 0,1 %).

Rez hrušková (Gymnosporangium sabinae)

Hrušně jsou v posledních vlhčích letech často napadány rzí hruškovou. Jde o rezavé skvrny na povrchu listů, doprovázené na spodní straně rzivými výrůstky. Kdo provádí před květem předjarní ochranu proti škůdcům a přidává fungicidy proti houbám (Dithane, Novozir), zasahuje již i proti rozšíření rzi hruškové. Další přípravky, účinné proti této chorobě, jsou: Baycor 25WP, Polyram WG a Saprol. Stromy ošetřujeme v dubnu a květnu.Jelikož je rez hrušková dvojbytná a přezimuje na jalovci čínském a jalovci klášterském (ne obecném), prohlédneme v dubnu větve těchto jehličnanů a slizké houbové útvary i s postiženou větví odstraníme a spálíme.

Pilatka švestková (Hoplocampa minuta) a pilatka žlutá (H. flava)

U slivoní hrozí nejvíce pilatky, a to po odkvětu. Způsobují první červivost malých plůdků a jejich opad. Zde je nutný postřik večer, když je 95 % květů odkvetlých. Stříkáme přípravkem Zolone 35EC.

Obaleč švestkový (Cydia funebrana)

U slivoní se během vegetace vyskytuje také druhá červivost, kterou způsobuje obaleč. Zde jsou důležité postřiky podle signalizace, hlavně kolem poloviny července. Použijeme rovněž přípravek Zolone 35EC nebo WP.

Při chemické ochraně rostlin a dřevin:

* pečlivě pročteme všechny informace v návodu přípravku,

* postřiky provádíme jen za bezvětrného počasí,

* důkladně ošetříme všechny větve a obrost stromu,

* ředíme na předepsanou koncentraci

* dodržíme ochrannou lhůtu na přípravku, tj. dobu,po níž lze ovoce konzumovat,

* chráníme kvetoucí porosty se včelami,

* dbáme i na všechna pravidla bezpečné práce.

FOTO 1 – Kadeřavost broskvoní

FOTO 2 – Padlí jabloňové

FOTO 3 – Strupovitost

FOTO 4 – Sazovitost jabloní

Chcete sklízet zdravé pěkné ovoce?