Čím se řídit při výběru protipožárních dveří?

Rubrika: Dveře, Market

Vstupní dveře by měly splňovat několik bezpečnostních požadavků, mezi něž patří protipožární odolnost. Ta je vyžadována u všech vstupních dveří v novostavbách bytových domů. Plánujete-li rekonstrukci, má být protipožární odolnost hlavním kritériem, které od vchodových dveří budete vyžadovat.

Funkce protipožárních dveří

Bezpečnostní protipožární dveře jsou pasivní ochranou nejen před ohněm, ale též tepelným tokem a kouřem. Jejich nejdůležitější funkcí je ochrana vašeho života a majetku. Slouží totiž určitou dobu jako překážka před požárem, zabraňují jeho rozšíření a vám tak poskytnou únikovou cestu.

Na co dbát při pořízení protipožárních dveří?

Jednoznačně je to certifikát, jenž potvrzuje protipožární vlastnosti dveří. Z toho důvodu se doporučuje kupovat dveře pouze od renomovaných výrobců. Na identifikačním štítku musí být uveden kód požární odolnosti. Příkladem je EI EW 30 DP3, z něhož lze vyčíst hned několik důležitých informací souvisejících s mírou odolnosti a časovým úsekem omezujícím šíření tepla.

Protipožární štítek pod drobnohledem

Označení EI nesou protipožární dveře zabraňující na straně odvrácené od požáru nadměrnému ohřívání prostoru. Tím pádem se nevznítí materiál v jejich blízkosti. Odolnost EW se zaměřuje na konstrukci dveří na odvrácené straně od požáru, jež zamezuje sálajícímu tepelnému toku a následnému rozšíření požáru. Uvedené číslo je časový úsek, po jehož dobu dveře odolají vysoké teplotě a plamenům. Jeho rozmezí je 15-180. DP1-DP3 nesou označení pro materiál, z něhož jsou dveře vyrobeny. DP1 jsou dveře z nehořlavých materiálů, DP2 je kombinace hořlavých a nehořlavých materiálů, DP3 jsou protipožární dveře vyrobené z hořlavých materiálů. Navíc se můžeme setkat s označením S pro kouřotěsnost a C pro požární samozavírač.

Kam patří protipožární dveře?

Samotné umístění dveří uvádí návrh požární bezpečnosti stavby. Jeho účelem je ochrana osob a majetku v případě vypuknutí požáru. Dle tohoto návrhu se zpracovává projektová dokumentace stavby, aby budova byla rozdělena na menší celky tzv. požární úseky. Těmi jsou v případě bytového domu byt, garáž, společná chodba. Tyto úseky jsou od sebe navzájem odděleny požárně dělícími konstrukcemi, kterou jsou nosné a nenosné, dále stropy a obvodovými stěnami. Do těchto požárních konstrukcí jsou pak usazovány protipožární dveře.

Proč je důležitý nejen správný výběr, ale též instalace Protipožárních dveří?

Aby byla zajištěna trvalá účinnost protipožárních dveří, je třeba se zaměřit na správný výběr dle výše uvedené certifikace, ale také na instalaci a používání dveří. Certifikované dveře jsou vybaveny protipožární zpěňující páskou, která je oblepena kolem jejich obvodu. Při zvýšené teplotě vznikající během požáru nabobtná a funguje jako těsnění. V neposlední řadě je doporučena pravidelná odborná kontrola funkce protipožárních dveří.
Výrobce dverí ERKADO nabízí každému kupujícímu nejen široký výběr protipožárních dveří, ale také bohaté příslušenství: kování, samozavírače, stavební pouzdra atd. Oficiální Eshop ERKADO

 

 

Komerční prezentace

Čím se řídit při výběru protipožárních dveří?