U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Cihly HELUZ pro úsporné bydlení

Kategorie: | Autor:

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. vyrábí cihelné bloky s označením STI určené pro obvodové zdivo energeticky úsporných a nízkoenergetických budov. V roce 2009 uvedla na trh nové broušené cihly HELUZ FAMILY, které lze díky jejich vynikajícím tepelněizolačním parametrům použít i pro výstavbu pasivních domů.

Cihelné bloky HELUZ STI splňují bez zateplení požadavky pro energeticky úsporné stavění při tloušťce zdiva od 365 mm. Jednovrstvé zdivo z cihelných bloků HELUZ THERMO STI šířky 440 a 490 mm již vyhovuje požadavkům na obvodovou konstrukci nízkoenergetických domů.

Díky velmi nízké praktické vlhkosti, na rozdíl od jiných materiálů, dosahuje toto zdivo v reálné stavbě hodnoty součinitele prostupu tepla U až 0,19 W/m2K (tepelný odpor R až 4,99 m2K/W). Vedle vynikajících tepelněizolačních vlastností mají cihelné bloky HELUZ s označením STI zároveň vysokou pevnost, která umožňuje jejich bezproblémové použití také pro výstavbu vícepodlažních objektů. Samozřejmostí je nehořlavost a vysoká požární odolnost materiálu, dobré akustické a akumulační vlastnosti i schopnost regulovat vlhkostní parametry v objektu.

MODERNÍ TECHNOLOGIE ZDĚNÍ

Společnost HELUZ jako jediná v ČR vyrábí cihelné bloky v kvalitě STI v broušené variantě. Jsou určené pro moderní technologii zdění na tenkou spáru, která je pro své nesporné výhody u stavebníků stále více preferovaná. Broušené cihly se spojují pomocí speciálních malt (tzv. lepidel) nebo pěny a tloušťka vodorovné spáry ve zdivu je 1 mm. Tepelné mosty ve spárách jsou minimální a tím se zvyšují tepelněizolační parametry zdiva. Spotřeba zdicí malty poklesla o více než 80 %, snížila se pracnost a zvýšila rychlost zdění, snížily se nároky na zařízení staveniště. Do zdiva se vnáší minimální množství technologické vlhkosti a tím se snižuje vlhkost hotového zdiva. Zdivo z broušených cihel vytváří jednolitý a stejnorodý podklad pro omítku a v omítce nevznikají praskliny zapříčiněné dotvarováním zdiva. Společnost HELUZ nabízí pro zdění z broušených cihel dva druhy tenkovrstvých malt a polyuretanovou pěnu. Pro dosažení nejlepších tepelněizolačních vlastností a vysoké pevnosti zdiva doporučuje použít maltu pro celoplošnou tenkou spáru.

NADSTANDARDNÍ JEDNOVRSTVÉ ZDIVO

Novinkou ve výrobním sortimentu cihel HELUZ jsou broušené bloky s označením FAMILY. Díky inovaci tvarového řešení a dalšímu vylehčení cihelného střepu jsou jejich tepelně-izolační parametry ještě o 23%vyšší, než u cihel výrobkové řady THERMOSTI, a to při zachování pevnosti 8 MPa. Jako první byly v srpnu roku 2009 uvedeny na trh cihelné bloky HELUZ FAMILY s šířkou 500 mm, v současné době se vyrábí také bloky šířky 440 a 380 mm. Všechny tyto bloky splňují požadavky na obvodovou konstrukci nízkoenergetických staveb, které představují 50% úsporu nákladů na vytápění v porovnání s běžnými novostavbami. Jednovrstvé zdivo z cihelných bloků FAMILY šířky 500 mm s venkovní tepelněizolační omítkou dosahuje součinitele prostupu tepla U= 0,15W/m2K (tepelný odpor R = 6,30 m2K/W) a lze je tedy použít i pro výstavbu pasivních domů. V tomto případě je úspora nákladů na vytápění více než 80 %.

   Masivní zděná konstrukce z broušených cihel HELUZ FAMILY má vynikající tepelněizolační parametry, velmi dobrou akumulaci a vysokou pevnost. Zajišťuje optimální mikroklima a poskytuje větší komfort bydlení. Další výhodou je rychlé a jednoduché zdění jednovrstvého cihelného zdiva na tenkou spáru, které v porovnání s prováděním komplikovaných fasádních zateplovacích systémů šetří čas i náklady na stavbu. HALOGENOVÉ ŽÁROVKY

„Halogenky“ pracují na podobném principu jako klasické žárovky, ale s podstatně vyšší teplotou uvnitř baňky. Moderní halogenové žárovky mají oproti klasickým žárovkám spoustu předností. Halogenové světlo umožňuje díky vyšší teplotě a konstrukci vlákna vytvořit jedinečné osvětlení interiéru.

TRUBICOVÉ ZÁŘIVKY

Lineární zářivky jsou jedním z nejvíce rozšířených umělých zdrojů světla. Jsou ideálním řešením pro použití tam, kde je kladen důraz na optimální využití elektrické energie, rovnoměrné osvětlení interiéru a dlouhou životnost bez poklesu světelného toku.

KOMPAKTNÍ ÚSPORNÉ ZÁŘIVKY

Byly vyvinuty jako úspornější náhrada klasických žárovek. Vyrábí ses žárovkovým závitem E 27 i s „miňonkovým“ závitem E 14 -je proto možné je instalovat do běžných svítidel místo žárovek. Je však potřeba počítat s pomalejším náběhem na plný světelný výkon – do 120 vteřin podle kvality zdroje. Hlavní výhodou kompaktních zářivek je až 80% úspora elektrické energie oproti běžné žárovce a dlouhá životnost. Hlavní nevýhodou těchto zdrojů je poměrně vysoká pořizovací cena, avšak vzhledem k úspoře energie se náklady rychle vrátí.

VÝBOJKY

Specifické vlastnosti a použití mají vysokotlaké rtuťové výbojky s modrozeleným až modrobílým světlem, halogenidové a směsové výbojky, které se dnes vyrábějí v mnoha modifikacích. Žlutooranžovou barvou jsou známé sodíkové výbojky (mohou být nízko i vysokotlaké), užívané k bezpečnostnímu osvětlování komunikací a veřejných prostranství. Při jejich použití je třeba vzít v úvahu velmi nízký index podání barev. Jsou proto vhodné pouze tam, kde není rozlišení barev důležité.

LED ŽÁROVKY

LED svítidla fungují na principu polovodičových destiček, které přetvářejí elektrický proud přímo na světlo. Přes malé rozměry dosahují poměrně vysokého výkonu. Jejich největší přednost je životnost až 100 000 hodin. Významná je i úspora energie. Extra úsporné žárovky na bázi High Power LED mají příkon 1 – 5 W. Tyto žárovky vypadají na první pohled stejně jako klasické žárovky a jsou k dispozici s různými paticemi na 12 a 230 V.

***

JAKO MEZISPOTŘEBU:

1. Omezujte zbytečné stálé svícení (např. na chodbách) nebo dekorativní osvětlení.

2. Namísto klasických žárovek používejte kompaktní zářivky – mají 5x menší spotřebu a až 15x delší životnost.

3. Klasické žárovky používejte jen ke krátkodobému svícení (koupelna, WC, šatna).

4. Používejte kompaktní zářivky s elektronickým předřadníkem s vhodnou barvou světla.

5. Před koupí kompaktní zářivky se ujistěte, že pasuje do konkrétního svítidla.

Kompaktní zářivky mají často objemnější spodní část -patici, která znemožňuje umístění v některých svítidlech. 6. Pravidelně zbavujte svítidla prachu

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

373 65 Dolní Bukovsko 295

tel.: 385 793 030, zákaznická linka: 800 212 213

e-mail: info@heluz.cz, www.heluz.cz

Popisy k obrázkům

Zdění z broušených cihel HELUZ THERMO STI 49

Nanášení malty pro celoplošnou tenkou spáru

Broušený cihelný blok HELUZ FAMILY 50

Promyšlený přístup k domácímu osvětlení a využití úsporných žárovek přinese značné úspory.

Philips Master PL E má 15 x vyšší životnost než běžná žárovka

Úsporná zářivka Ambience je klasického tvaru jako obyčejné žárovky

Philips Genie 14 W E 27 má velmi dlouhou životnost

Tornado E Saver má rychlý start, úspoří až 80% energie

Cihly HELUZ pro úsporné bydlení