U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

CIHELNÝ KOMÍN

Kategorie: Tržiště | Autor:

Komínový systém Heluz-CIKO je sestaven z broušených keramických tvarovek, spojovaných lepidlem, s celoplošným odvětráním komínového tělesa. Komínové těleso lze postavit s libovolným počtem průduchů při libovolné kombinaci průměrů a typů vnitřních vložek. Půdorys jednoprůduchového komínového tělesa je 400 x 400 mm, dvouprůduchového tělesa 800 x 400 mm. Každý další průduch zvětší komínové těleso o 400 mm.

Systém HELUZ – CIKO 3V UNIVERSAL je určen pro všechny druhy paliv a všechny druhy spotřebičů s přirozeným odvodem spalin. Tvoří jej komínová tvarovka obvodového pláště, tepelná izolace a komínová vložka. Vložky se dodávají s průměrem 140, 160 a 200 mm.

Pro spotřebiče na plynná a kapalná paliva je určen systém HELLUZ – CIKO GAZ, který je tvořen plastovou komínovou vložkou a keramickou tvarovkou obvodového pláště. Přívod vzduchu a odvod spalin je díky speciální konstrukci ukončovací hlavice odkouření zajištěn jedním průduchem. Montážní návody jsou ke stažení na stránkách www.heluz.cz, dal‰í informace na zákaznické lince 800 212 213.

Popisy k obrázkům

CIHELNÝ KOMÍN