U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Jak vylepšit zanedbaný trávník

Kategorie: Pěstujeme trávník – speciál | Autor: rb

I v dobře založeném trávníku se po letním suchu nebo po příliš dlouhém deštivém počasí objeví prořídlá anebo i holá místa. Není třeba zoufat, poškozené plochy je možné doset nebo opravit kvalitním drnem.

Odstraníme z nich nejprve kovovými hráběmi všechnu starou trávu, aby nově vysetá semena mohla dobře klíčit. Travní směs, kterou po-užijeme na dosetí, by měla odpovídat té, která byla použita původně. Vyplatí se schovat si již při zakládání trávníku pro jistotu obal od osiva. Poškozené ostrůvky mělce přeryjeme, vyplejeme, uhrabeme a jemně utužíme kovovými hráběmi. Pravidelně rozhozené semeno (zhruba 50 g na m2) pokryjeme tenkou vrstvou prosáté zeminy a mulčovací síťovinou. Ochrání renovovaná místa před vysycháním i před ptáky. Osivo je třeba rozhodit nejen na holá místa, ale lehce i na okolní porost – nejlépe tak zamaskujete opravu. Dokud se semenáčky zcela neujmou, měli bychom místo ohraničit šňůrou, abychom je chránili před chůzí i před zvířaty. Spolehlivější je použít na dosev již předklíčených semen. Stačí příslušnou dávku promíchat se zvlhčeným zahradním kompostem a nechat směs v klidu, dokud semena nezačnou klíčit. Pak kompost rozložíme na opravované místo a jemně prsty zatlačíme do půdy. Na začátku podzimu, popřípadě i na jaře, lze do poškozených míst vložit i nový drn z místa, kde jej můžeme postrádat. Změříme si opravované místo a náhradní drn seřízneme o 10 – 15 cm větší. Přiložíme jej a půlměsícovým rýčem obryjeme porost kolem záplaty. Odložíme ji stranou a ostrým rýčem odstraníme vrstvu starého drnu. Půdu nakypříme a vyrovnáme tak, aby nový drn ležel ve stejné úrovni jako okolní trávník, přitlačíme obrácenými hráběmi a dobře zavlažíme.

Jak vylepšit zanedbaný trávník