U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Chalupářská jarní galerie

Kategorie: Zajímavosti | Autor: LI

Takový příjemný den! Jarní sluníčko, okna otevřená dokořán a zítra ještě volný nedělní den! Jak tento krásný čas vyplníme? Ping-pong hrajeme pořád a na koupání to ještě není. Děti zlobí, nevědí, čeho by se chytily a věčného úklidu a zahradnických prací máme už také skoro dost. Ale nějaké řešení by se našlo. Vyhlásíme totiž malířskou soutěž. Pokud možno by se jí neměla zúčastnit pouze naše rodina, ale zkusme do ní zapojit i sousedy z okolí. Jako při jiných soutěžích, čím více účastníků, tím lépe. Potřebujeme jen čtvrtky nebo skicáky a jakékoli kreslicí náčiní. Hra je sice určena především dětem, ale z důvodu vážnosti celé akce je dobré, když se jí zúčastní i dospělí. Nyní už zbývá vyhlásit téma malířské soutěže. Malovat budeme třeba jarní přírodu. Čím nezvyklejší pohled a originálnější zdůraznění jara autor svého obrázku vytvoří, tím bude lepší i ohodnocení práce. Může to být třeba květinka rostoucí ze starého pařezu, oblázek omývaný vodou v čistém potoce nebo naopak odložený sporák v rákosí. Každý účastník si sám za sebe v okolí nalezne vlastní téma. Hotový obrázek, po předem určeném čase, předá vyhlašovateli soutěže a další dobrovolník se nabídne, že do příštího víkendu připraví vše pro konání výstavy. A když už si takto hrajeme, tak si budeme hrát až do konce. Celou výstavu uspořádáme jako opravdickou, tedy s přípitkem a úvodním projevem. “Umělecká” komise pak ohodnotí všechna díla, určí tři nejlepší obrázky a rozdá drobné ceny, například za ekologii, za originální přístup k jarnímu námětu a podobně. Když soutěží děti, měla by se nějaká drobná sladká odměna dostat na každé. Naše dnešní tajenka je také umělecká. Obsahuje jméno malíře, který žil v letech 1852 až 1913, autora čtrnácti lunet, čtyř nástěnných a tří nástropních polí v Národním divadle. Jeho partnerem při výzdobě divadla byl František Ženíšek. Možná, že už teď víte, o jakého slavného Čecha se jedná.

Chalupářská jarní galerie