U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

CESTUJEME DO ZAHRANIČÍ

Kategorie: Volný čas | Autor: Pavel Faus, FOTO MARTIN MAŠÍN

Také chataři a chalupáři vyjíždějí do cizích zemí, i když na konci takové cesty bývá často konstatování, že “na chaloupce” je přece jenom nejlépe. Jaké doklady musíme při cestě autem do zahraničí mít?

Dokladem, že auto je v řádném technickém stavu, jsou červená nálepka ze stanice technické kontroly a zelená nálepka ze stanice měření emisí. Obě nálepky s vyznačením data platnosti jsou vylepeny na zadní tabulce registrační značky. Zadní část vozidla musíme opatřit tabulkou rozlišovací značky. Tabulka má elipsovitý tvar o rozměrech minimálně 175 mm šířky a 115 mm výšky. Jsou v ní vepsána písmena “CZ”, jejich výška je nejméně 80 mm a šířka čar nejméně 10 mm. Barevné provedení: černé znaky na bílém podkladu. Obvod tabulky má černé orámování šířky 4 mm. Podklad může mít reflexní provedení. Na tabulce a v její blízkosti nesmějí být umístěny žádné nápisy nebo rušivá vyobrazení, které by mohly snížit její čitelnost. Uvedenou značku lze koupit v plechovém nebo plastovém provedení – tu je nutné na vozidlo přišroubovat, nebo jako samolepku. Některé pojišťovny, autobazary a benzinové stanice umisťují do rozlišovací značky svou reklamu, taková značka ale není platná. Stejně tak můžeme mít na hranicích problémy s různými miniaturami uvedené značky nebo podkladem tvořeným trikolorou naší vlajky.

I v cizině musíme mít osvědčení o registraci vozidla (dříve OTP). Pokud v něm nejsme zapsáni jako majitelé, musíme mít notářsky ověřený písemný souhlas majitele vozidla k cestě do zahraničí, pokud možno v jazyce země, do které jedeme, nebo v některém zde běžně používaném světovém jazyce.

Příklad: jeden z manželů, třeba muž, si vyrazí na “pánskou jízdu” k moři. Pokud je v osvědčení o registraci vozidla zapsána jako majitelka vozu manželka, potřebuje manžel k cestě její písemný a notářsky ověřený souhlas s použitím vozidla. Zajímavá situace nastává při použití vozidla patřícího firmě, kterou vlastníme. V takovém případě prokazujeme oprávněnost použití vozidla fotokopií živnostenského listu, koncesí nebo jinou listinou opravňující k podnikatelské činnosti, vystavenou na naše jméno. (Uvedená kopie má být v každém firemním vozidle při každé jízdě, tedy i na našem území, jak praví §9 zákonu č.1/2001 Sb.) Dalším důležitým dokumentem je mezinárodní karta automobilového pojištění, známá jako “zelená karta”. Vydá nám ji pojišťovna, se kterou jsme uzavřeli pojistnou smlouvu, buď automaticky nebo na vyžádání. Na zelené kartě je uvedena doba její platnosti. S doklady pro řidiče je situace poněkud komplikovaná. Vedle pasu (jeho platnost musí být většinou delší, než jen do data našeho návratu ze zahraničí – každá země vyžaduje jiný termín) to je řidičský průkaz. Ovšem k 21. 12. 2002 u nás platilo celkem 16 druhů řidičských průkazů. Všechny řidičské průkazy, vydané do 30. 6. 1964, musely být k výše uvedenému datu vyměněny za nové, ale i tak je spektrum platných řidičských průkazů velice široké. Protože různé státy uznávají pouze některé u nás vydané národní řidičské průkazy, je jednodušší zažádat si o mezinárodní řidičský průkaz. Můžeme tak učinit na dopravním odboru magistrátu nebo referátu dopravy Obecního úřadu s rozšířenou pravomocí podle místa našeho trvalého bydliště. Na formuláři uvedeme všechny státy, které chceme navštívit, včetně těch, kterými pouze projíždíme. Mezinárodní řidičský průkaz platí dva roky. Tuto tabulku považujte pouze za základní informaci, většina států má více rychlostních limitů. V Rakousku a v Německu mají některé samosprávné celky své limity, ve většině zemí platí rychlostní omezení pro tunely. Velice opatrně nakládejte s informací o povoleném půl promile alkoholu v krvi. Není ve vašich možnostech toto malé množství odhadnout. Žádná univerzální rada typu “jedno pivo, jeden panák, dvě deci” apod. neexistuje. V zemích, kde půl promile tolerují, jsou ale při překročení této hranice velmi přísní. Např. v Itálii hrozí pokuta 300 až 1300 eur a navíc až jeden měsíc vězení. Z lékařského hlediska je půl promile alkoholu v krvi hodnoceno jako podnapilost. Proto se držte starého dobrého pravidla: “Buď popíjím – nebo řídím”.

Tab. – Rychlostní limity pro osobní automobily a povolené množství alkoholu v krvi

země   
   obec   silnice   dálnice   
   alkohol

Rakousko   50   100   130   
   do 0,05 %

Maďarsko   50   100   120   
   není povolen

Německo   50   100   neomezená   do 0,05 %

Slovinsko   50   90   130   
   do 0,05 % *)

Polsko   
   50   90   110   
   do 0,02 %

Chorvatsko   50   90   130   
   do 0,05 %

Itálie   
   50   90   130   
   do 0,05 %

Francie   50   90   130   
   do 0,05 %

*) pro řidiče nákl. vozidel a držitele ŘP s praxí do dvou let není povolen

CESTUJEME DO ZAHRANIČÍ