Češi jsou národem chalupářů, kutilů i třídičů odpadu!

Rubrika: Market

Češi znovu potvrdili, že jsou právem označováni za evropské premianty v třídění odpadů. Loni navýšil každý z nás množství vytříděného odpadu o další více než 2 kilogramy. Do barevných kontejnerů jsme odnesli v průměru 51,3 kilogramu papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. Vyplývá to ze statistik, které zveřejnila Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM.

V České republice aktivně třídí svůj odpad již většina lidí. Cesta s vytříděným odpadem k nejbližším barevným kontejnerům se již stala rutinní záležitostí pro téměř tři čtvrtiny obyvatel ČR, přesně pro 73 % z nás. Tradičně nejvíc vytřídíme papíru – loni ho bylo v průměru na jednoho obyvatele bezmála 22 kilogramů, dále pak odnesl každý z nás do barevných kontejnerů 15,1 kilogramu plastů, bezmála 14 kilogramů skla a necelé půl kilo nápojových kartonů. A stále více třídíme i kovy, těch vytřídil každý obyvatel v průměru 13,9 kilogramu. Prostřednictvím sběrných systémů obcí se tak shromáždilo přes 693 tisíc tun vytříděných odpadů, což je o 4 % více než v roce 2018. Spolu s živnostenskými obaly to bylo více než 888 tisíc tun obalových odpadů. Z celkových více než 1,219 milionu tun jednorázových obalů uvedených loni na tuzemský trh se poda- řilo v systému EKO-KOM vytřídit a předat k recyklaci a dalšímu využití 73 %.

Vytříděný odpad je surovinou

Z odpadů vytříděných do barevných kontejnerů nelze využít celých 100 %. Recyklace má zatím své limity a s některými druhy materiálů si zatím současné technologie neporadí, ale výzkum dělá mílové kroky a do budoucna bude možné recyklovat mnohem širší škálu materiálů. Momentálně jsou velmi obtížně recyklovatelné například měkké kompozitní obaly skládající se z více druhů od sebe neoddělitelných materiálů. U plastových lahví mohou být problematické tzv. shrink sleeves, plastové celoplošné tepelně smrštitelné etikety. Problematické jsou i materiály obsahující různá aditiva či velký podíl barviv a laminované materiály. Komplikací je také špatná identifikovatelnost některých materiálů. Tradičně nejlépe se daří třídit a recyklovat papírové obaly, v jejich případě se loni podařilo dosáhnout 88% míry recyklace. Jinými slovy – skoro 9 z 10 tun vyrobených papírových obalů se v roce 2019 zrecyklovalo na nový papír nebo dále využilo. U skla bylo dosaženo 79% míry recyklace, u plastových obalů 69%, u kovů 57% a u nápojových kartonů to bylo 25 %. Míra sběru nápojových PET lahví v roce 2019 vzrostla a pohybuje se v rozmezí 79 až 82 %.

Třídění odpadu je v ČR pohodlné a dostupné

V ČR má možnost třídit odpad 99 % obyvatel a pro třídění mají dobré podmínky. Jak vyplývá z průzkumů veřejného mínění, nejvíce lidi k třídění motivují hlavně dobrá docházková vzdálenost a dostatek barevných kontejnerů. V celé ČR mohou aktu- álně třídit své odpady do více než 473 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad. Jedno sběrné místo tak slouží v průměru 118 lidem, což je v evropském srovnání velmi komfortní výsledek. A s vytříděným odpadem to nemáme vů- bec daleko – v průměru musíme k nejbliž- šímu barevnému kontejneru 91 metrů, to je zhruba 133 kroků. Nádobový sběr je v České republice doplněn ještě dalšími způsoby sběru tříděného odpadu – někde tak mohou lidé třídit odpady do pytlů, případně prostřednictvím sběrných dvorů nebo výkupen druhotných surovin.

Chráníme přírodu

Tříděním a recyklací obalových odpadů zachráníme ročně ekvivalent zhruba 29 km² přírody, šetříme přírodní zdroje surovin a zamezujeme rozšiřování skládek. A díky třídění a recyklaci obalových odpadů jsme loni ušetřili téměř 6 milionů MWh energie. Více informací o třídění a recyklaci odpadů naleznete na www.jaktridit.cz.

Třídění odpadů v ČR v roce 2019:

73 % obyvatel ČR pravidelně třídí odpad

473 359 nádob na třídění odpadu je v celé ČR

91 metrů je průměrná vzdálenost z k barevným kontejnerům

51,3 kg plastů, papíru, skla, nápojových kartonů vytřídil každý obyvatel ČR za rok

73 % obalů uvedených na trh v ČR bylo vytříděno a předáno k dalšímu využití

Komerční prezentace

Češi jsou národem chalupářů, kutilů i třídičů odpadu!