U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Broušení dřeva

Kategorie: Dílna | Autor: PP, FOTO AUTOR A ARCHIV FIREM, Kresba Josef Šťastný

Před nanášením nových nátěrů či mořidel je nutné dřevěné plochy a výrobky přebrousit – tím se vyhladí povrch a odstraní možné ohmatání. Někdy je třeba broušením odstranit i starý lak nebo barvu. Broušení ale není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá – často jím můžeme vzhled dřeva výrazně vylepšit, ale bohužel i znehodnotit.

Podle velikosti broušené plochy (a vlastních možností) můžeme volit mezi broušením ručním a broušením pomocí ručních elektrických strojů – z nich se nejvíc používají adaptéry poháněné ruční elektrickou vrtačkou, brusky vibrační, excentrické, pásové a čelní.

Ruční broušení

Broušení vlastní silou (zpravidla tak brousíme jen malé plochy nebo předměty) vyžaduje sice značnou námahu, je však ke dřevu šetrnější než použití motorem poháněných zařízení. Brusný papír upevníme (nejlépe pomocí připínáčků) na tak velký odřezek dřeva nebo korku, abychom jej snadno udrželi v ruce. Začínáme s brusným papírem hrubším a končíme s co nejjemnějším; volba závisí na druhu dřeva, velikosti plochy a našem záměru. Pokud potřebujeme ubrat víc materiálu, brousíme nejprve hrubým brusným papírem “po létech” (uvolněný prach průběžně odstraňujeme), plochu pak přebrousíme jemným papírem všemi směry. Pro odstranění nátěru z nábytku vyrobeného z laťovky použijeme papír o zrnění 80 až 100, po obroušení všech ploch materiál očistíme a brusný papír vyměníme za jemnější (180 až 250). Pro broušení nejsou vhodná brusná plátna určená na kov; jejich ostřejší zrna zhoršují kvalitu povrchu dřeva. Jestliže je použijeme pro hrubší broušení, musíme pak stopy po nich srovnat jemnějším brusným papírem.Drobné předměty, zejména vyrobené z tvrdých dřev, je někdy vhodné vyleštit – k tomu můžeme použít brusné papíry o zrnění kolem 400. Papíry určené pro broušení nátěrů na kovech, se kterými se pracuje za mokra, lze také použít, ale musíme počítat s tím, že se rychle zanášejí brusným prachem.

Brusný adaptér

K elektrickým ručním vrtačkám lze dokoupit gumový talíř se stopkou, na který se (buď centrálním šroubem, nebo “suchým zipem”) upevňují brusné kotouče. Jestliže na vrtačce navolíme pro hrubé očištění vyšší rychlost, bude mít bruska poměrně značný výkon, ale kvalita povrchu broušeného dřeva nebude příliš dobrá. Otáčející se brusný kotouč totiž na ploše zanechává charakteristické obloukovité stopy, jejichž odstranění bývá často těžší, než když plochy brousíme ručně. Stopy vznikají i tehdy, když si dáme co nejvíc záležet a kotouč vedeme tak, aby brousil po létech. Použití brusného adaptéru tedy pečlivě zvážíme.

Vibrační brusky

Tyto brusky jsou opatřeny obdélníkovou pracovní plochou (u některých se dá demontovat a na její místo upevnit deska šestiúhlá) pokrytou tvrdou pryží nebo plastem. Pomocí pružin nebo suchého zipu se na ni upevňují vyseknuté obdélníky brusného papíru či plátna (u brusek s odsáváním do přídavného plátěného vaku jsou perforované). Deska s brusným papírem kmitá s amplitudou až 20 000krát za minutu (u některých typů lze kmitočet regulovat). Na ploše dřeva vznikají broušením drobné obloučky, které sice pod nátěrem barvou či lakem nejsou znatelné, ale u dřevěných předmětů bez další povrchové úpravy bývají patrné. Vibrační brusky jsou lehké a poměrně levné; levný je i provoz, protože brusné papíry si můžeme z kupovaných stříhat sami. Největší nevýhodou vibračních brusek je nízký výkon, takže pro rozměrnější plochy nebo srovnání větších nerovností se příliš nehodí.Mezi vibrační brusky patří i tzv. deltabrusky, jejichž pracovní plochy mají trojúhelníkový tvar. To umožňuje dostat se i do míst, kam se jiná bruska nevejde. Zajímavou vibrační bruskou je tzv. “myš” firmy Black & Decker, která se při práci drží v dlani.

Excentrické brusky

Vibrace kruhové pracovní plochy je kombinací excentrického a rotačního pohybu, rychlost broušení je vyšší než u brusek vibračních. U některých typů je možné měnit excentricitu (a tedy amplitudu kmitů). Protože brusná zrna neustále mění dráhu svého pohybu, je výsledný povrch téměř dokonale hladký. Brusky bývají vybaveny tzv. konstantní elektronikou, zaručující neklesající otáčky motoru při zatížení. I tyto brusky jsou opatřeny odsáváním. Brusné kotouče, vyráběné v mnoha stupních zrnitosti, mívají upínání na suchý zip; lze je také nahradit kotouči pro leštění. Mezi excentrické brusky patří rovněž tzv. multibrusky, u kterých je možno namísto desky kruhového tvaru upnout trojúhelníkovou desku, na kterou se upevňuje brusné plátno nebo papír, případně jiné nástavce. Výměna pracovních ploch nebo nástrojů je většinou usnadněna důmyslnými rychloupínacími systémy.

Pásové brusky

Pásové brusky, které se vyvinuly z velkých profesionálních dílenských strojů, používají k práci do smyčky slepený pás brusného plátna, poháněný elektromotorem. Ten mívá příkon 700 až 1000 W a umožňuje tedy rychlé srovnávání rovných ploch. Některé pásové brusky bývají vybaveny regulátorem otáček motoru, který dovoluje nastavení rychlosti brusného pásu podle povahy broušeného materiálu, dražší typy i konstantní elektronikou. Kromě nejlevnějších typů mají pásové brusky odsávání. Typy s větším výkonem lze upevnit brusným pásem vzhůru a brousit tak předměty, které k brusce přitlačujeme shora.Výměna brusných pásů je jednoduchá, jejich výběr v prodejnách však bývá omezený a jejich cena vysoká (trojice pásů nejobvyklejšího rozměru 75 x 533 mm stojí kolem 180 Kč). Mezi pásové brusky patří i tzv. variobrusky (čelní pásové brusky), které používají úzký brusný pás (40 mm), vedený kolem předsunuté válcové kladky. Tím lze vybrousit i nejnepřístupnější místa. I tyto brusky jsou vybaveny řídicí elektronikou a odsáváním. Podobné jsou tzv. pásové pilníky, které používají brusný pás o šířce 13 mm.Pásovými bruskami brousíme dřevo zásadně po létech. K dosažení dokonalého povrchu bychom měli pro finální broušení použít pásovou brusku s jemným brusivem nebo ruční broušení.

Čelní brusky

U těchto brusek je brusné plátno upevněno na rozměrném kotouči poháněném elektromotorem. Čelní brusky se používají v kombinaci s naklápěcí pracovní plochou zejména pro srážení hran lišt. Brusné kotouče se s unášecí deskou spojují na suchý zip. Motor mívá poměrně velký výkon (při kotouči o průměru kolem 300 mm je to asi 1,5 kW).Rozdělení brusných papírů a pláten Materiály pro broušení je možné rozdělit podle několika kritérií: podle použitého podkladu (papír nebo plátno), brusného materiálu (drcené sklo, přírodní smirek, umělý korund) a podle hrubosti brusiva. Vhodný brusný papír nebo plátno pak vybíráme pro konkrétní práci (hrubé nebo jemné broušení, broušení dřeva nebo kovu, práce za sucha nebo za mokra). Brusný papír plně dostačuje pro ruční broušení, pro elektrické brusky, zvláště při náročnější práci, jsou lepší pevnější brusná plátna. Na základní, hrubší broušení, používáme hrubší brusivo, na konečné broušení jemnější. Co se týče značení zrnění – hrubší brusivo na dřevo je označeno nižšími čísly (30 až 50), střední mívá značení 80 až 150 a nejjemnější ještě vyšší. Brusivo na kov a pod laky mívá zrnitost i kolem 800. Na rubu některých papírů a pláten bývá označeno, na jaký materiál jsou určeny: WOOD nebo HOLZ (dřevo), STEEL či STAHL (ocel) případně METALL (kov). Rozlišování papírů pro určitý materiál a způsob práce podle barvy, používané dříve, dnes většinou možné není, protože výrobců je celá řada a domluva na jednotném označování neexistuje.

FOTO 1 – Brusný adaptér

FOTO 2 – Vibrační bruska

FOTO 3 – Delta bruska se dostane do všech rohů

FOTO 4 – Vibrační delta bruska, zvaná myš, se vejde do dlaně

FOTO 5 – Excentrická bruska

FOTO 6 – Pásová bruska při práci

FOTO 7 – Pásovou brusku lze pomocí svěrky upevnit k pracovnímu stolu

FOTO 8 – Vario bruska na broušení malých ploch, rohů a hran

FOTO 9 – Čelní bruska

Brusný pás, vyrobený svépomocí

Hotové brusné pásy na pásové brusky se prodávají většinou za 160 až 220 Kč. Můžeme si je proto vyrobit sami z levnějšího plochého brusného plátna.Z plátna odřízneme nožem (nůžky bychom ztupili!) pás v požadované šířce. Řežeme na zadní straně – plátno v řezu potom snadno zlomíme. Obě kratší strany pásu seřízneme šikmo, pod úhlem 45° (kvůli větší pevnosti pásu). Protože archy brusného plátna jsou poměrně malé, musíme lepit pásy ze dvou pruhů. Nejprve lepíme k sobě dva sešikmené konce na rovné ploše (pracovní stůl): konce pásu přiložíme těsně k sobě plátnem nahoru, potřeme lepidlem a překryjeme kouskem silnějšího pevného plátna. Potom položíme navrch prkénko, stáhneme truhlářskými svěrkami a necháme do druhého dne uschnout. Pak stejným způsobem slepíme zbývající dva šikmé konce: tentokrát ale lepíme na dřevěném “kopytě”, které jsme si vyrobili podle rozměrů brusky. Vhodná lepidla: Chemopren, Alkapren, jakékoliv kaučukové. Použít lze i Herkules, ale pevnost pásu je menší.

FOTO 1 – Na míru vyrobíme dřevěné “kopyto”, na kterém budeme pás v konečné fázi slepovat

FOTO 2 – Sešikmené konce brusných pruhů potřeme lepidlem a překryjeme kouskem pevného plátna

Několik důležitých upozornění

* Práce s bruskami je nebezpečná: z brusných pláten a papírů se uvolňují zrna brusiva, která ohrožují zejména oči, proto pracujeme vždy s ochrannými brýlemi.

* Všechny běžné brusky třídy hobby jsou určeny pro tzv. suché broušení – nesmíme je proto použít k broušení za mokra.

* Na brusky zásadně netlačíme, protože tím zkracujeme životnost nejen brusných pláten či papírů, ale i mechanických částí strojů.

* Brusné papíry a plátna skladujeme v suchém prostředí.

Náš tip

Postupujte po létech

Při broušení vždy postupujte po létech – podél vláken dřeva a v jejich směru. Ještě před zahájením práce si opracovávaný kus pečlivě prohlédněte, abyste zjistili směr letokruhů. Ten se někdy mění i u jediného kusu. Buďte proto připraveni na takovou změnu reagovat a upravit směr opracovávání dřeva.

Obr. 1 – A – Nesprávně

Nástroj je veden proti směru let. Má snahu pronikat do dřeva

podle naznačených let a dřevo vyštipuje nad povrch

Obr. 2 – B – Správně

Nástroj je veden ve směru po létech. Ubírá stejnoměrnou vrstvu materiálu a povrch zůstává hladký. Tato zásada platí nejen pro broušení, ale i dlabání a hoblování dřeva

Ruční broušení pomocí korkového či pryžového špalíku, obaleného brusným papírem

Broušení dřeva