Automatické zavlažování zahrady

Věděli jste, že doporučené množství vláhy na 1 m2 zahrady se pohybuje mezi 4 až 6 litry za den? Díky systému automatického zavlažování můžete konve i hadice odložit. Moderní technika udělá veškerou práci za vás.

Díky dokonalé zavlažovací technice si ušetříte práci i peníze za vodu

Automatické zavlažování má řadu výhod. Nejen že závlaha bude rovnoměrná na celém přesně vymezeném prostoru, ale díky čidlu půdní vlhkosti a dešťovému senzoru dostanou rostliny jen tolik vody, kolik opravdu potřebují. Díky systému automatického zavlažování vám rovněž odpadne starost o zahradu, když odjíždíte na dovolenou nebo pracovní cestu. Také nemusíte ráno vstávat, abyste zahradu zalili, ještě než začne slunce hřát. Zavlažovat rostliny během dne je totiž nevhodné a navíc spotřeba vody kvůli odpařování vzroste až o 30 %.

Nadzemní a podzemní závlaha

Čidlo půdní vlhkosti a počítač Gardena

Pokud jde o samotné automatické zavlažování, tak si můžete vybrat mezi nadzemními nebo podzemními systémy. Obecně lze říci, že pro malé a jednoduché travnaté plochy lze použít mobilní nadzemní systém, pro větší a složitější plochy je naopak vhodnější podzemní závlaha. Podzemní řešení je jasnou volbou v případě, že zavlažovače chcete mít diskrétně skryté pod povrchem.

Při instalaci podzemní závlahy je nejjistější obrátit se na odborníky ze specializované firmy. Vodítkem při jejich výběru je program Competence partner, který sdružuje firmy doporučené firmou Gardena. Dostanete tak záruku seriózních a profesionálních služeb. Pak už jen zbývá oslovit vybranou firmu a získat cenovou kalkulaci.

Bez plánku to nejde

Pro vypracování cenového návrhu je nutný plánek zahrady – ideální je podklad od zahradního architekta s vyznačením všech osázených ploch. Jestliže nic takového nemáte k dispozici, zhotovte nebo si nechte zhotovit nákres v měřítku 1 : 100.

Dešťový senzor Gardena

Pro návrh automatické závlahy je nezbytné určit zdroj vody. Je-li to studna, stačí opsat údaj na štítku čerpadla. Zdánlivě komplikovanější může být situace, pokud budete brát vodu z vodovodního řadu. Existuje ale jednoduchý postup. V místě budoucího odběru vody změřte, za kolik vteřin vyteče 10 l vody (můžete použít obyčejný kyblík, ve kterém si požadovaný objem označíte), od tohoto údaje se následně odvodí kapacita zdroje.

Příprava trávníku

Po odsouhlasení projektu a cenové nabídky přijedou na váš pozemek pracovníci firmy, přivezou potřebný materiál a začne samotná instalace závlahového systému. Obecně platí, že u rodinného domu se zahradou do zhruba 500 m2 trvá obvykle 2 až 4 dny.

Nejprve se pomocí slupovačky odřízne pás travního koberce tak, aby jej bylo možné vrátit zpátky na původní místo. Tato technologie umožňuje instalaci závlahy do již vzrostlého trávníku bez jakéhokoliv poškození. Lze si pomoci i plochým rýčem. Především v letních měsících by se měl sejmutý travní koberec zalévat, aby nevyschnul.

Instalace trubkových rozvodů

Následně se pomocí drážkovačky vyhloubí rýha na trubkové rozvody vody. Hloubka se pohybuje okolo 20 – 30 cm. Po vytvoření rýh je dobré rozvinout rozvodné trubky a nechat je chvíli ležet podél rýh. Za krátkou dobu se narovnají a lépe se s nimi manipuluje.

Zapuštěný čtyřplošný zadešťovač Gardena R 140 v akci

Velkou výhodou Gardena rozvodných trubek je mimo jiné právě jejich flexibilita. V této fázi se rozmístí do požadovaných míst zavlažovače a ventilové šachty. Do šachet se před osazením dají ventily, lépe se s nimi manipuluje na stole než v zemi.

Takto připravený materiál se postupně nainstaluje na svá místa. Nejprve se položí rozvodné trubky. Je potřeba dbát, aby se do nich nedostala žádná nečistota.

Na řadu přijde příslušenství

Místa spojů se ihned osadí fitinkami. Podobné je to i s usazováním jednotlivých zavlažovačů. Používají se pružné spojky, pomocí kterých je zavlažovač přesně umístěn třeba i do problematicky přístupných míst. Správně usazený zavlažovač je rovnoběžný s povrchem země. Nevyčnívá, nehrozí tím jeho poškození sekačkou, není „utopený“ a nenaplavuje se do něj nečistota. Dalším krokem je usazení ventilových šachet. Jejich počet je dán počtem větví, na které je závlaha rozdělena. Tady se dá výrazně ušetřit. Pokud se rozvod napojí přímo u zdroje, například ve vodoměrné šachtě, kde je největší průměr potrubí, a tedy i největší průtok a největší tlak, závlaha se může rozdělit do méně větví.

Počítač to má pod palcem

Dalším důležitým krokem je umístění zavlažovacího počítače. Lze jej připevnit jak venku (je chráněn proti stříkající vodě), tak uvnitř domu. Rozhodující je pohodlí majitele a přítomnost zásuvky na 230 V. Gardena řízení zavlažování modular může řídit až 12 elektromagnetických ventilů, se kterými je propojen elektrickým vodičem. Napájen je ze sítě pomocí adaptéru na 24 V.

Gardena řízení zavlažování modular může řídit až 12 elektromagnetických ventilů

Ovládání počítače je jednoduché a intuitivní, takže i po delší pauze si obsluha snadno uvědomí, jak má při programování postupovat. Počítač je kabelem propojen také s dešťovým senzorem, případně čidlem půdní vlhkosti, aby se při zavlažování zohlednily i přirozené dešťové srážky. Tyto prvky v konečném účtování hrají významnou roli. Jsou schopny ušetřit majiteli značnou část nákladů za vodu.

Závěrečné práce

Před definitivním zahrabáním všech součástí závlahového systému do země je dobré udělat tlakovou zkoušku. Po zahrnutí by se totiž jen těžko hledala případná netěsnost.

Je-li vše v pořádku, může se začít s úklidem. Tam, kde je to možné, se travní drny vrátí do původní polohy. Místa, na kterých to nová instalace neumožňuje, se srovnají do roviny a přebytečná zemina se odveze. Vše se doseje vhodným osivem. Nově vyrostlá tráva brzy zahladí veškeré stopy po výkopových pracích.

Závěr patří seřízení jednotlivých zavlažovačů. Jeden po druhém se nastaví, aby stříkaly vodu v požadovaném úhlu a na požadovanou vzdálenost. Pokud jste měli co do činění s opravdovým profesionálem, bude vypadat vaše zahrada již po čtrnácti dnech jako znovuzrozená.

POSTUP INSTALACE PODZEMNÍ ZÁVLAHY

www.gardena.cz

TEXT: IVA TVRZOVÁ A GARDENA
FOTO: GARDENA

 

Automatické zavlažování zahrady