U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Turistický park Český Merán

Kategorie: Zvláštní nabídka | Autor: Připravil Pavel Grozman

Malebné kotlině sedmdesát kilometrů od Prahl v jižní části okresu Benešov se již více než 100 let říká Český Merán. Zelené pásy lesů a pastvin se na úbočích střídají se zrajícím obilím, mezi nimi roztroušené chalupy, statky a romantické tvrze. Uprostřed kotliny se ve slunci blýskají střechy a stříbrné kostelní věže městečka Sedlec-Prčice. Tato poklidná krajina by brzy měla být rájem pro turisty.

Místo zemědělství hotely?

V nově zřízeném Informačním centru v Prčici jsme se dozvěděli, že všechno začalo před několika lety. Bývalý starosta Jaroslav Krejčí navrhl obyvatelům údolí vyměnit zemědělství a drobný průmysl za turistiku. Příliš je tehdy nepřesvědčil. Něco takového a tady? Proč vlastně? Vždyť tu měli svoji práci, svůj klid a proměnu v hoteliéry si většina z nich ani nedovedla představit. Jenže poměry se rychle změnily. Pracovních příležitostí ubylo a lidé, zejména mladí a vzdělaní, začali odcházet jinam. Zástupcům města bylo zřejmé, že když něco nevymyslí, za pět let tu sice budou mít hezké údolí, ale téměř bez možností obživy a tudíž bez budoucnosti. A to ještě polovinu venkovských domů vlastní chalupáři. Skupina kolem Jaroslava Krejčího řešení nabízela. A poněvadž lepší návrh nikdo nepředložil, dostala turistika zelenou. Za městské peníze byl vypracován podrobný projekt s názvem Turistický a informační park Český Merán.

Zachování krajiny

Jako každá velká změna i tento projekt již má za sebou období nadšeného souhlasu a vzápětí tvrdé kritiky. Přesvědčit zastupitele města se sice podařilo, ale mezi lidmi diskuse ještě zdaleka neskončila. A je o čem mluvit. Vždyť podle předloženého projektu se má život v údolí a přilehlých regionech během deseti let dramaticky změnit. Turistický park by měl přinést ekonomické oživení, nejméně 240 nových pracovních míst, zachránit venkovskou krajinu a architekturu a přispět k rozvoji kultury. Projekt byl postupně očištěn od některých bombastických a investičně náročných atrakcí. Přednost naopak dostane rekonstrukce stávající objektů, volně rozptýlených v krajině. Opraveno bude i několik zámků a tvrzí, staví se kaskáda rekreačních rybníků, nebude chybět golfové hřiště. Cílem je, aby zde návštěvníci zůstali co nejdéle. Novou šanci dostanou i místní zemědělci. Tradiční výroba má být sice omezena, ale produkty se většinou prodají přímo v místě. Hlavním úkolem zemědělců bude udržování kulturní krajiny.

Projektem do Evropy

Projekt parku již vzbudil pozornost daleko za hranicemi regionu. Dokonce byl zařazen mezi sedm projektů v rámci Středočeského kraje, které mají velkou šanci získat na realizaci peníze ze strukturálních fondů Evropské unie a dalších evropských i tuzemských veřejných zdrojů. Výhodné úvěry předběžně přislíbila i zatím nejmenovaná banka z České republiky a zájem projevila také Evropská banka pro rozvoj, zaměřená právě na podporu regionů. Aby věci dostaly řád, byla počátkem tohoto roku založena Obecně prospěšná společnost Český Merán. V ní jsou sdruženy obce, firmy, podnikatelé a majitelé nemovitostí, kteří se k projektu přihlásili a předložili své návrhy. Podle ředitele Jaroslava Krejčího je Společnost otevřena všem zájemcům, kteří chtějí v regionu podnikat v souladu se záměry projektu. Pokud například předloží smysluplný návrh, jsou představitelé města a vedení Společnosti připraveni nabídnout jim i volné objekty za velmi zajímavou cenu. Historickou příležitost tak mají také chalupáři. Vcelku pochopitelnou podmínkou je však trvalé bydliště osob nebo sídlo firmy ve zdejším kraji.

Důvěra i opatrnost

Vyzbrojeni zajímavými informacemi z centra jsme se po jedné z cyklistických tras vydali zjistit realitu do terénu. První zastavení bylo v romantické osadě Myslkov. Paní Jana Neumannová s manželem tu před sedmi lety koupili budovu staré školy a udělali z ní sympatický penzion s bohatým programem. 0 projektu turistického parku samozřejmě věděla. Na jednu stranu jej vítá, neboť přiláká další klientelu, na straně druhé se obává, že přílišná koncentrace návštěvníků může poškodit přírodu. Na podkladě vlastních zkušeností doporučila především opatrný a trpělivý přístup k místním lidem. “Bude to pro ně přece jen velká změna,” připomněla paní Neumannová. Ona sama žádný návrh ani žádost o “evropské” peníze zatím nepředložila: žije sice v Myslkově trvale, ale není tu přihlášena. Další setkání se odehrálo v osadě Březí, na farmě Host. Paní Vladimíra Horáková, vedoucí a spolumajitelka farmy, právě dávala instrukce skupině účastníků výcvikového kurzu jízdy na koních. Polosamotu s šestihektarovým pozemkem před několika lety zrekonstruovali a začali zde úspěšně provozovat agroturistiku. 0 projekt turistického parku se zajímá, velmi fandí lidem, kteří jej prosazují a sama uvažuje o přihlášce. Bydlí tu již trvale a v budoucnu hodlá farmu rozšířit. Také ona se bojí přílišné koncentrace návštěvníků, zejména s ohledem na vlastníky luk a pastvin. “Našim hostům neustále zdůrazňuji, aby nepoškozovali majetek místních zemědělců, nešlapali po loukách, neničili mladé stromky a podobně. Když budou návštěvníci respektovat krajinu a místní lidi, bude mít turistika podporu,” ujistila nás paní Horáková. Poslední zastávkou byla malá hospůdka v obci Veletín. Vlastníkem a hospodským v jedné osobě je místní rodák pan Miroslav Pejša. Ještě loni prodával v Praze na tržnici, ale nový supermarket jej připravil o práci a tak uvítal možnost přestěhovat se do chalupy po babičce. Postupně ji s velkým citem přestavěl na stylovou hospodu. “Vlastním v okolí i pár hektarů půdy, ale na uživení to rozhodně není a práce v hospodě je kromě toho zábavnější,” svěřil se nám s úsměvem. 0 projekt turistického parku se zajímá, nové hosty uvítá, ale jeho názor koresponduje s před- chozími: “Turistika ano, ale bez megalomanských projektů a jenom pro tolik hostů, aby to krajina a příroda unesly. Pak to má smysl.” On sám ubytovací kapacity nemá, ale uvažuje o spolupráci se sousedem. Hostů má zatím dostatek také díky tomu, že v osadě je převaha chalupářů. A jako na zavolanou se také dva dostavili. Manželé z jižních Čech tady koupili chalupu před několika lety. Na projekt turistického parku se dívají s mírným despektem a nedůvěrou. Zpochybňují zejména reálnost některých podnikatelských záměrů. Chalupu si prý koupili aby se v ní rekreovali a ne aby provozovali penzion. Nakonec se ale přece jen projevili jako realisté: “Když někdo chce místo chalupaření podnikat, je to jeho věc. Konec konců kdo ví, jaká bude za pár let situace. Třeba se i nám nějaká koruna od turistů bude hodit…” uzavřeli naši debatu o projektu Turistický a informační park Český Merán.

NÁŠ TIP:

Podrobné informace o projektu Turistický a informační park Český Merán a také o možnostech současné turistiky v krásném údolí v okolí města Sedlec-Prčice získáte v Informačním středisku Český Merán, o.p.s, Vítkovo nám. 69 257 02 Sedlec-Prčice, tel.: 0302159 43 28, fax: 0302159 4514 www.ceskymeran.cz e-mail: infoop@ceskymeran.cz.

Turistický park Český Merán