Asfaltové ochranné nátěry

asfaltový nátěr

Nátěry připomínají svojí konzistencí hustší barvu, lze je snadno nanášet štětcem. Foto: Shutterstock

Asfaltové nátěry se zpravidla využívají jako účinná izolační vrstva, která vytváří bariéru proti pronikání dešťové vody a vlhkosti. Lze říci, že jde o tekutou alternativu k asfaltovým pásům.

Zpozornět by měli zejména majitelé střech chráněných asfaltovou krytinou, tedy asfaltovými pásy nebo asfaltovými šindeli. Chránit zcela novou, ale i starší asfaltovou krytinu materiálově příbuznými nátěry je cestou, jak tento v mnoha ohledech choulostivý a zranitelný materiál posílit a prodloužit jeho životnost.

Před sluncem i mechem

Natřete-li vhodným nátěrem například asfaltové pásy ideální pro střechy dřevostaveb s nízkým sklonem, vytvoří tato hmota pružnou bezešvou hydroizolační fólii, která vykazuje výborné parametry odolnosti proti zničujícímu působení UV záření a stálou pružnost i při nízkých teplotách. Zároveň zajistí prevenci proti poškozujícímu růstu mechů a lišejníků.

Aby nátěr dobře přilnul a mohl dlouhodobě správně plnit svoji funkci, je potřeba zbavit podklad veškerých nečistot a pracovat pokud možno se suchým natíraným povrchem, i když se u řady nátěrů uvádí možnost nanášet i na vlhký podklad.

Doporučuje-li výrobce určitý typ penetrace, použijte ji. Střešní pásy či šindele opravte v místech, kde jsou jakkoli poškozené, a použijte k tomu například samolepicí opravné pásy, bitumenový tmel, záplaty z bitumenových pásů, případně kombinaci těchto materiálů. Obvykle je potřeba nanést dvě vrstvy nátěru, aby se vytvořil dostatečně pružný a soudržný ochranný film s minimální nasákavostí. I tato doporučení výrobce respektujte, jedna vrstva by mohla být nedostačující.

Asfaltové nátěry se nerozehřívají, pouze je podle návodu rozmícháte za studena.

Další použití

Nátěry jsou ideální k posílení vlastností bitumenových krytin, ale lze je používat i jako hydroizolaci, tedy například hydrofobní bariéru betonových základů. K tomu slouží zejména hydroizolační stěrky, které mají oproti pásům tu výhodu, že je lze nanášet i na nerovný podklad včetně kamenů či smíšeného zdiva.

Hydroizolační nátěr

Hydroizolační nátěr je určený na krytiny z betonu, asfaltové pásy, zoxidovaný plech či eternit (Foto: DenBraven)

Zatímco penetrační bitumenové nátěry se využívají zejména pro zvýšení přilnavosti k podkladu, například při dodatečném bočním izolování základů asfaltovými pásy, ochranné (zpravidla hustší) nátěry a stěrky vytvářejí už zmíněnou neprodyšnou vrstvu na povrchu. Nátěry podobného typu lze využít i k hydroizolaci jímek, bazénů či rezervoárů na vodu. Existují i ochranné asfaltové nátěry na kov s dlouhodobými antikorozními účinky. Ty se nanášejí nátěrem, nástřikem (ale i máčením) na kovové součásti konstrukcí vystavené působení povětrnostních podmínek.

Bitumenová lepidla

Mohou být od asfaltových nátěrů k nerozeznání a jejich použití spočívá v možnosti upevnit jimi „za studena“ k podkladu asfaltové pásy. Využijte je tedy při hydroizolaci betonových základů, ale i při pokládce nové vrstvy pásů na starší asfaltovou střechu.

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem

Asfaltové ochranné nátěry