U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Aby topení bylo bezpečné

Kategorie: Stavba | Autor: ing. Eva Sovová

Komín je neodmyslitelnou součástí většiny chat a chalup. Bez něj by ve stavení nemohl praskat oheň v krbu, scházela by pohoda, jakou přináší vůně pod pokličkami hrnců na kachlových kamnech i příjemné sálající teplo z kamínek, kdy příroda za okny chaty a chalupy již dává najevo, že léto skončilo.

Zatímco dříve měl každý komín svého kominíka, který se pravidelně staral o jeho vymetání a kontrolu, dnes je tato odpovědnost na každém z nás. Torza komínových hlav na střechách mnohých stavení a narůstající počty požárů, kdy je příčinou závada na komíně nebo vznícení sazí, dávají bohužel tušit, že s objednáním kominíka a péčí o komín si někteří chataři a chalupáři hlavu lámou příliš pozdě. Měli by také dodržovat bezpečnou vzdálenost topidla od předmětů z hořlavých hmot a na jeho povrch tyto předměty neodkládat.

Lhostejnost a zbytečný hazard potvrzuje i viceprezident Společenstva kominíků ČR Jaroslav Schön. Upozorňuje, že kontrolu komína a jeho vymetání je v objektech určených k rekreaci nutné objednat minimálně jedenkrát do roka. Nechat si zarůst komín sazemi se nevyplácí. Při jejich samovznícení vystoupí teplota až na neuvěřitelných 1000 °C!

Samá voda, samá díra

Stejně tak není na místě odkládat opravu komína. Zub času a vlhkost totiž v průběhu let nahlodají i ten nejdokonalejší zděný komín. Dílo zkázy je ještě rychlejší, pokud se v kamnech topí vlhkým dřevem, navíc nepravidelně, jako právě v chatách a chalupách, nebo je do zděného komína napojeno moderní topidlo na dokonalé zužitkování paliva, například krbová kamna. Komín je pak samá voda, usazený dehet proniká stěnou, kyselé spaliny reagují se zásaditou maltou, materiál se drolí… a po čase je komín samá díra. Žlutohnědé skvrny na stěnách jsou jasným a varovným signálem, že dál odkládat rekonstrukci komína již není možné.

Jak vysvětluje vedoucí technického oddělení firmy Schiedel – komínové systémy inženýr Jiří Vrba, tepelný spotřebič musí tvořit spolu se spalinovou cestou jedinou funkční jednotku. A na to se často zapomíná. Například při výměně starých kamen za moderní, kdy s dokonalým spalováním odcházejí do komína chladnější zplodiny s obrovským množstvím páry, je rovněž třeba poradit se s odborníkem. Má stávající komín dostatečný průměr? Bude jej nutné vyfrézovat a vyvložkovat? Na to si většina z nás sama neodpoví.

Svépomoc a profesionalita

Ke včasné opravě rozpadajícího se děravého komína vede několik cest. Zruční kutilové si zpravidla troufnou dát mu nový omítkový kabát sami. Je však dobré vědět, že na opravu spár a děr v komíně je třeba použít speciální maltu odolnou vůči vysokým teplotám a agresivním účinkům kouřových plynů. Svépomoc ale v tomto případě rozhodně neznamená úsporu. Bez vyvložkování komína je to spíš sisyfovská práce, ztráta času i peněz za materiál. Jednoznačně lepším řešením je nechat komín nejprve odborně vyvložkovat, například šamotovou vložkou, počkat až komínové zdivo vyschne a teprve potom přistoupit k opravě vnějšího pláště. V případě, že je devastace komína rozsáhlejší, vyplatí se investovat do radikálnějšího zásahu – komín zbourat a postavit nový.

Nejmodernějším, nejrychlejším, zároveň i nejelegantnějším způsobem rekonstrukce jsou dnes komínové systémy. Stavba tradičního zděného komína je v porovnání s komínovým systémem technicky mnohem náročnější a promění chatu či chalupu na několik týdnů ve staveniště. Zděný komín má kromě toho kratší životnost.

Mysleme na tah

Aby topení bylo bezpečné, je třeba věnovat pozornost rovněž tahu komína. Je dobrý, když plamen v kamnech směřuje do průduchu a nezhasne. Silný tah poznáme podle toho, že plamen je prudce srážen do komína a zhasíná. Naopak při nedostatečném tahu zůstává plamen svislý a nehybný.

Špatný tah může mít různé důvody. Častou příčinou je nedostatečná výška komína nad střechou. U šikmé střechy musí mít komín ústí minimálně 650 mm nad hřebenem. Tam, kde toto pravidlo není možné dodržet, je třeba použít komínové nástavce.

Příčinou špatného tahu může být také umístění chaty v dolině nebo mezi vyššími stavbami, kdy vzdušné proudy srážejí kouř zpět do komína. Problémy působí i malý průměr komínového průduchu, nasávání falešného vzduchu nebo přetížení průduchu mnoha topidly. Nežádoucí je i vyústění dvou sopouchů proti sobě, tedy otvorů v komínovém plášti, sloužících k propojení kouřovodu a průduchu komína. Pozornost musíme samozřejmě věnovat i rourám od kamen, které je třeba pravidelně čistit. Roury přitom nemají být příliš dlouhé, aby se v nich neochlazovaly kouřové plyny.

Není komín jako komín

Samostatnou kapitolou bezpečného topení je krb. Platí u něj základní pravidlo: otevřený krb musí mít svůj vlastní komín, na který nesmí být připojeno žádné jiné topné těleso! Průřez komína přitom musí být alespoň 20 centimetrů.

Plynofikace umožnila, že začínají přibývat luxusní chaty, jejichž majitelé se rozhodli zvolit k vytápění a ohřevu vody turbokotel s vývodem spalin na fasádu. Starosti s komínem sice takovým chatařům odpadají, ale bezpečnost topení má i v tomto případě svá úskalí. Během větrání nebo vlivem vzdušných proudů mohou zpět do chaty vnikat spaliny a způsobovat lidem zdravotní problémy. V okolí vývodu spalin pak často dochází k poškození vegetace. Hygienici na toto nebezpečí upozorňují již několik let. Měli bychom jim naslouchat.

Podle Zuzany Mathauserové, vedoucí Národní referenční laboratoře, si lidé toto zdravotní a ekologické riziko stále neuvědomují. Dosud u nás neexistují ani přísnější normy, které by pomohly tuto problematiku řešit.

***

Co kontroluje revizní technik:

* zda je zajištěna požární bezpečnost budovy

* zda komín a kouřovod zaručují bezpečný odvod spalin

* zda konstrukce komína odpovídá údajům na identifikačním štítku

* zda připojený spotřebič odpovídá parametrům spalinové cesty

* zda je komín vyveden v dostatečné výšce nad střechou objektu

* zda lze komín a kouřovody bezpečně kontrolovat a čistit

Předepsané lhůty čištění komínů

Komíny se spotřebiči na tuhá a kapalná paliva:

* do výkonu 50 kW 6x ročně

* s výkonem nad 50 kW 4x ročně

Komíny se spotřebiči na plynná paliva:

* do 50 kW s vložkou 2x ročně

* do 50 kW bez vložky 6x ročně

* nad 50 kW 4x ročně

Výška komína nad šikmou střechou

Výška komína je stanovena v ČSN 73 4201. Nad šikmou střechou musí mít komín ústí minimálně 650 mm nad hřebenem. Tam, kde toto pravidlo není možné dodržet, lze použít komínové nástavce. ČSN 73 4201 dále popisuje podmínky, jež musí být při návrhu komínů nad střechou respektovány, například pokud je komín od hřebene dál než 2 metry.

Výška komína nad plochou střechou

Vyústění komínů nad plochou střechou musí být 1 metr u komínů s odtahem spalin od spotřebičů – bez rozdílu paliv. Za plochou je považována střecha, jejíž sklon od vodorovné roviny je menší než 20°. Výškou vyústění komínů v blízkosti střešních oken a vikýřů a jejich vzájemnou vzdáleností se nově zabývá také přepracovaná ČSN 734201/2002.

Popisy k obrázkům

Vývod spalin na fasádu chaty má svá úskalí, kouřové spaliny mohou vnikat do chaty a způsobovat lidem vážné zdravotní problémy

V objektech určených k rekreaci je nutné objednat kominíka minimálně jedenkrát do roka. Lhůty čištění a kontroly komínů ukládá požární zákon a vyhláška o čistění komínů

Žlutohnědé skvrny na stěnách jsou varovným signálem, že je nutné komín rekonstruovat

Autor fotografií: FOTO M. MAŠÍN A ING. J. VRBA – FIRMA SCHIEDEL

Aby topení bylo bezpečné