U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

… A VE ZDĚNÉM DOMĚ

Kategorie: Stavba | Autor:

Při osazování oken ve zděném domě bychom si měli uvědomit, že u starší vícepatrové stavby se zdi kvůli únosnosti směrem nahoru poněkud zužují (60 – 45 – 30 cm od přízemí do 2. patra). Dnešní zdicí materiály jsou únosnější, proto už bývá rozdíl minimální nebo žádný.

Okno do zděné konstrukce vsazujeme tak, že jej opíráme o ostění, tzv. “ucho”, zhruba 15 cm dovnitř do otvoru. Předsazení (o 7,5 cm), které se posléze oplechuje, tam držel lavičník neboli “ponkajzna”, což je skoba s očkem, za který byl rám přibit. Dobrým zvykem stavitelů bývalo také u oken z vnitřního líce zdi vytvořit náběhy. Světlo šlo díky tomu lépe do místnosti a rohy nebyly tak choulostivé. Dnes, místo aby se udělal náběh, se rohy raději zbytečně armují kovem nebo sádrou. Vývoj zkrátka vždycky neznamená cestu vpřed, tedy k lepšímu.

FOTO 1 – Nový okenní otvor v roubení je nutné okamžitě osadit nejprve svislými a pak příčnými překlady. Spodní je o zhruba 10 cm předsazen

FOTO 2 – Pro nové okno byl zvolen krycí nátěr a ne pouze mořidlo; okna tradičních staveb totiž bývala bíle, ale i zeleně nebo růžově natřená

… A VE ZDĚNÉM DOMĚ