U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Úsporný dům?

Kategorie: Stavba | Autor: Marie Rubešová

V polovině října loňského roku vyhlásila Česká komora architektů výsledky soutěžní přehlídky, jež nesla název Úsporný dům 2002. Záměrem bylo dát občanům i obcím postiženým záplavami možnost vybrat si pro novou výstavbu z návrhů staveb architektonicky kvalitních a zároveň úsporných.

Z celkového počtu 66 návrhů porota ocenila 22 řešení. Spolu s ing. arch. Janem Peštou, naším dlouholetým spolupracovníkem, jsme na výstavě (kde byly prezentovány všechny práce) vybrali několik návrhů, které by se hodily pro výstavbu chat anebo i venkovských domů, jež by se dobře začlenily do současné architektury české vesnice. Zajímavé je i to, že většinu navržených domů lze realizovat v uzavřených stavebních krocích; postupně, podle finančních možností a potřeb rodiny, je možné je rozšiřovat.Uveřejněné návrhy i všechny další z této zajímavé akce mohou sloužit především pro inspiraci – každé konkrétní řešení totiž potřebuje konkrétního autora, stavitele a konkrétní pozemek, je třeba znát kvalitu podloží, výšku spodní vody a řadu dalších ukazatelů. Uváděné ceny (ověřoval je nezávislý ekonomický expert) jsou také většinou variantou minimální, která vychází z ideálního založení, konfigurace terénu atd. Nezahrnují náklady na projektovou dokumentaci, inženýrské sítě, cenu za pozemek, terénní úpravy, oplocení, komunikace atd. Přesto by si měli všichni, jichž se problém stavět akutně týká, uvědomit, že kvalitní projekt může stavebníkovi ušetřit velkou část finančních nákladů spojených se stavbou a později i s jejím provozem (honorář za služby architekta se pohybuje do10 procent z předpokládaných stavebních nákladů). Pokud vás některý z prezentovaných návrhů zaujal, nebo máte zájem koupit si katalog s 22 oceněnými prácemi (organizátoři soutěže jej rozeslali zdarma do všech obcí postižených povodněmi), obraťte se na Českou komoru architektů, Josefská 34/6, 118 00 Praha 1. Upozorňujeme, že šestý návrh, který jsme vám dnes představili, v katalogu nenajdete, kontakt zprostředkuje ČKA. Je rovněž možné požádat vedení komory o instalaci výstavky, tedy všech 66 prací, ve vaší obci.

Obr. 1 – Z recyklovaného materiálu

Dvoupodlažní rodinný dům je určen pro drobné stavebníky, jimž místo střechy nad hlavou zbyly hromady rozbouraného materiálu. Cihly, dřevo, tašky – to vše lze použít. Navíc lze stavbu, jejíž kostrou je dřevěná konstrukce, realizovat svépomocí – za přispění místních řemeslníků.

Zastavěná plocha: 61 m2, obestavěný prostor 324 m2, náklady na realizaci 0,9 mil. Kč (včetně vedlejších nákladů).

Autoři: Marie Palkovská, Tomáš Palkovský, Milan Landsmann.

* půdorys přízemí

* půdorys patra

Obr. 2 – Dům s “plovoucími” okny

Jde o energeticky a stavebně nenáročný, architektonicky kompaktní domek se sedlovou střechou, jenž skýtá dostatek užitného prostoru. Obvodové nosné stěny (systém Porotherm) jsou opatřeny tepelnou izolací o tloušťce 400 mm. V první fázi je možné využívat pouze spodní patro a časem se může dobudovat také podkroví (ložnice a druhé sociální zařízení).Zastavěná plocha: 75 m2, obestavěný prostor 431,25 m2, náklady na realizaci 1,23 mil. Kč – I. etapa, 1,752 mil. Kč – II. etapa.

Autoři: Marcela Kostková a Luděk Rýzner.

* půdorys přízemí

* půdorys patra

Obr. 3 – Jednoduše a v barvách přírody

Přízemní objekt nabízí jeden spojitý obytný prostor, do kterého je vestavěn modul pro doplňkové funkce. Počítá s dostatkem vestavěných úložných míst, aby se vystačilo s minimem nábytku. Obvodové stěny jsou z režného zdiva – z tvárnic z lehčeného betonu, jejichž povrch lze ponechat bez omítky i v interiéru. Celý vnitřní prostor má přiznaný fošnový strop. Dům je určen pro ty, které těší tvarová jednoduchost a neobvyklá kombinace materiálů v jejich přirozené podobě a barevnosti.

Zastavěná plocha: 71 m2, obestavěný prostor 240 m2, náklady na realizaci 0,94 mil Kč.

Autor: Tomáš Prouza a kol.

Obr. 4 – Dřevěný domek či chata

Tato malebná “buňka” je vlastně soustavou dřevěných montovaných lichoběžníkových rámů. Je nepodsklepená, posazená na dvou nosnících, které přenášejí zatížení do základových patek. Stavba tím reaguje na možnost opakované záplavy, tudíž je vhodná i jako náhrada za odplavenou chatu.

Zastavěná plocha: 76,2 m2, obestavěný prostor 280 m2, náklady na realizaci (dodavatelsky): 0,94 mil. Kč bez DPH.

Autoři: Aleš Krtička, Radim Javůrek, Martin Šťastný, Pavel Linhart.

Obr. 5 – Taková malá stodola

Přízemní dům obdélníkového půdorysu (5×12 m) má klasickou sedlovou střechu. Vstupní stěna je řešena s minimálními otvory, naopak stěna do zahrady je otevřená a umožňuje rozšíření obytného prostoru do exteriéru. Pokud budeme stavět po vrstevnicích, je dům vhodný i do svažitého terénu. Připomíná menší stodolu – a jeho dispozici lze i ve starší stavbě uplatnit.Zastavěná plocha: 62 m2, obestavěný prostor 230 m2, náklady na realizaci 0,92 mil. Kč v I. etapě, ve II. etapě možnost přístavby 22 m2 (+0,22 mil. Kč).

Autoři: Kamil Mrva a Lenka Burešová

Obr. 6 – Domek do záplavových oblastí

Stavba, stojící na vysokých “nožkách”, je dvoupodlažní, s podkrovím a sedlovou střechou. Je nepodsklepený. Vstupní podlaží (přízemí) je vodotěsné, vytvořené z vodostavebného betonu s vodotěsnými výplněmi otvorů. Domek je možno realizovat ve dvou etapách: první etapa obsahuje byt 3 + k a příslušenství domu se vstupem, po dvou etapách je v něm byt 5 + k, místnost na domácí práce, příslušenství domu se vstupem a kryté stání pro osobní automobil. Cena domku je od 2 mil. Kč, z toho 1. etapa od 1,3 mil.Kč.   

Autor: Petr Brauner

1 schodiště s podestou

2 obývací pokoj

3 kuchyňský kout

4 spižírna

5 WC se sprchou

6 balkon

7 pracovna – hostinský pokoj

8 dílna – domácí práce

9 pracovní lodžie

Úsporný dům?