Nekupujte pozemek na Měsíci!


Jistě jste už slyšeli o možnosti získat pozemek na Měsíci a snad jste si jej také koupili. Sdružení Spotřebitel net však varuje všechny spotřebitele před uzavřením kupní smlouvy na pozemek na Měsíci na stránkách slevového portálu Vykupto.cz, popř. přímo na stránkách dodavatele slevy, tj. Galaktické agentury s.r.o.

Měsíc a jiná vesmírná tělesa jsou podle tzv. Kosmické smlouvy z roku 1967 mezinárodním prostorem. Žádný stát ani žádná fyzická či právnická osoba se nemohou stát právoplatným vlastníkem pozemku na Měsíci, protože vlastnictví jako takové je právo, které může existovat jen v rámci určitého státu (právě stát garantuje vlastnické právo). Již uzavřené kupní smlouvy jsou tedy podle ustanovení § 37 odst. 2 občanského zákoníku absolutně neplatné.

Sdružení Spotřebitel net má samozřejmě smysl pro humor a nemá nic proti recesi, ale mělo by být v popisu nabídky viditelně uvedeno, že jde pouze o recesi. Naopak obě společnosti inzerují, že se spotřebitel stává právoplatným majitelem pozemku na Měsíci. Z tohoto důvodu se nemůžeme ubránit dojmu, že jde o podvod.

Proto vyzýváme všechny spotřebitele, aby zvážili svoje rozhodnutí koupit pozemek na Měsíci. „Kupující“ se totiž stává pouze vlastníkem materiálů vytvořených společností Galaktická agentura, které nemají žádnou právní relevanci. A i kdyby v budoucnu bylo možné kolonizovat Měsíc či jiné planety, nelze se na základě těchto smluv vlastnického práva k určitému pozemku na Měsíci domáhat.

www.spotrebitel.net


Komentáře

Napsat komentář


TIP!

DAŇOVÝ ŘÁD, ÚZEMNÍ FINANČNÍ ORGÁNY, FINANČNÍ SPRÁVA, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ, PLATBY V HOTOVOSTI

Publikace obsahuje aktuální znění daňového řádu a další předpisy, a to zákon o daňovém poradenství, zákon o územních finančních orgánech, zákon o omezení plateb v hotovosti. Byla doplněna také o zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek a zákon o Finanční správě ČR účinný od 1. 1. 2013. Soubor dále obsahuje 12 prováděcích předpisů k jednotlivým zákonům, pokyny a sdělení Ministerstva financí ČR a Generálního finančního ředitelství. Užitečná je tabulka, která porovnává bývalý zákon o správě daní a poplatků s daňovým řádem.
Více informací na www.dr.sagit.cz.
Sagit, 192 stran, cena 77 Kč

Publikace obsahuje aktuální znění daňového řádu a další předpisy