Naučte se pečovat o památky od odborníků

Rubrika: Krátké články, Stavíme a opravujeme

Akcí mezinárodního významu je Letní škola UNESCO (s originálním názvem Management of UNESCO Word Heritage Cultural Sites of Visegrad countries), pořádaná letos 9. až 13. července Národním památkovým ústavem a ministerstvem kultury v Telči.

 

 

Tento tréninkový program zemí Visegrádské čtyřky, určený specialistům z řad památkářů, pracovníků kulturních institucí a nevládních organizací, se letos koná již pošesté. Součástí letní školy budou workshopy, exkurze k památkám UNESCO do Třebíče a Žďáru nad Sázavou i setkání s významnými osobnosti; hlavní program spočívá v debatách věnovaných zhodnocení významu kulturního dědictvím ve světovém i národním měřítku, včetně lidových tradic a kultury, diskusích o kulturním managementu a turistickém využití památek, zhodnocení jejich prezentačního potenciálu v rovině muzeální a v možnosti zažití či prožití historického centra Telče v rovině památkářské, historické, uměnovědné, ale i společenské a osobní. Více informací najdete na webových stránkách www.npu-telc.eu.

 

Shodou okolností se rovněž v Telči a v její blízkosti po celý letošní rok odehrává jiný významný počin – vzdělávací program Řemeslná obnova historických staveb, první projekt tohoto druhu v české republice. Kurzy zedník, štukatér, kameník, malíř-natěrač, truhlář, tesař, kovář, pokrývač a klempíř, vždy s dovětkem specialista pro památkovou obnovu, jsou určeny těm řemeslným mistrům, kteří se chtějí v daném řemesle naučit něco víc, zvýšit si kvalifikaci a získat zajímavé reference. Každý z kurzů obnáší 100 hodin a obsahuje teoretickou část a praktické semináře. Prvního – pilotního – ročníku se účastní 97 studentů a jeho kapacita je tak zcela naplněna. Již teď je však možné hlásit se do kurzů připravovaných na rok 2015. Informace včetně přihlášek, rozvrhu a fotografií jsou na webových stránkách www.obnovakulturnihodedictvi.cz

 

 

 

 

Spíše teoretické znalosti poskytnou svým studentům další dva dlouhodobější kurzy, které Národní památkový ústav pořádá v Praze. Do jednoletého a dvouletého kurzu Studium památkové péče, tradičně navštěvovaného začínajícími pracovníky NPÚ, jsou přijímáni také zájemci z dalších institucí a firem, které mají s památkovou péčí co do činění. Kromě úředníků ze státní správy jsou to architekti a projektanti, pracovníci stavebních firem, průvodci a mnozí další, kteří se památkám chtějí více věnovat. Kurzy studentům v denních blocích dodávají základní přehled o všech oblastech oboru – o vývoji památkové péče, průzkumech a dokumentaci památek, jejich stavební obnově či údržbě, restaurování, ale i prezentaci, ekonomické stránce památkové péče a jejím řízení. Kurzy, které právě probíhají, skončí v březnu 2015. Poté budou vyhodnoceny a případně upraveny. Více informací a přihlášky do kurzů najdete na http://www.npu.cz/pro-odborniky/narodni-pamatkovy-ustav/vyzkum-a-vzdelavani/vzdelavani-v-oblasti-pamatkove-pece/.

 

Časově méně náročné a pro většinu zájemců snáze dostupné jsou akce pořádané územními odbornými pracovišti NPÚ, sídlícími v jednotlivých krajích. Například pracoviště v Liberci pro rok 2014 připravilo přednáškový cyklus věnovaný praktické stránce života v prostředí bohatém na památky. Tématem jednotlivých přednášek je legislativa v památkové péči, stavební obnova památek, archeologie ve vztahu k zastavitelnému území a ke stavebnímu povolení a urbanismus a architektura města. Obdobné akce pořádají i další pracoviště NPÚ – adresy a detaily o nich lze najít na webových stránkách www.npu.cz.

 

TEXT: REDAKCE
FOTO: NPÚ, WIKIPEDIE

Naučte se pečovat o památky od odborníků