Hasicí přístroj v automobilu


Přestože hasicí přístroj nepatří u nás k povinné výbavě osobního vozidla, je vhodné si jej do auta pořídit. Shodují se na tom hasiči i odborníci na bezpečnost silničního provozu.

Hasicí přístroj je dobré mít v autě vhodně uložený, aby byl po ruce

Investovat několik stokorun do hasicího přístroje vhodného do automobilu se vyplatí, protože dokáže zabránit velkým škodám na majetku, ale i na životech. Při jeho použití můžete vozidlo zachránit nebo alespoň zpomalit rychlost rozhoření požáru, a umožnit tak záchranu posádky vozu nebo nákladu.

Jaké jsou nejčastější příčiny požáru?

Zahoření v motorovém prostoru nebo i v kabině je možné uhasit relativně snadno právě v počínající fázi. Nejčastěji se jedná o závady na palivovém systému nebo různé netěsnosti. Objevují se ale rovněž zkraty na vodičích akumulátoru, zkraty elektroinstalace po neodborné manipulaci, vznícení mastnot od rozehřátého výfuku apod. Jinou kapitolou jsou pak požáry úmyslně založené.

Požár vozidla nemusí nutně potkat právě vás, ale může se stát, že pomůžete někomu jinému, kterému tak zachráníte přinejmenším jeho majetek. Ruční hasicí přístroj, který najdeme ve vozidlech, je určen především pro uhašení vznikajícího požáru. Požár motorového vozidla postupuje velmi rychle. Je proto důležité začít hasit co nejrychleji. Pokud se nám nepodaří ručním hasicím přístrojem uhasit začínající požár, plameny naberou na síle a vozidlo může být kompletně zničeno ohněm již třeba během dvou až pěti minut.

Jaký je nejvhodnější?

Kouř valící se z auta signalizuje, že něco není v pořádku

Pro umístění do osobního automobilu je vhodný práškový hasicí přístroj. V prodeji je jich celá řada v nejrůznějších velikostech. Měli bychom zvolit ten s nejméně jedním kilogramem náplně, vhodnější však je dvoukilový, který má již dostatečnou náplň na zmírnění plamenů a někdy i na uhašení začínajícího požáru. Kvalitní práškový hasicí přístroj má celkem vysokou účinnost.

V případě, že hasicí přístroj máme v soukromém vozidle, tak nepodléhá povinné servisní prohlídce, která by jinak měla proběhnout jednou za rok. V nabídce jsou i hasicí spreje, které nemají vlastnosti ručních hasicích přístrojů. Je to dáno především menším množstvím jejich náplně. Přesto může i hasicí sprej zachránit vozidlo, případně zpomalit rychlost rozhoření požáru.

Mějte ho po ruce

Při rychlé reakci zvládneme začínající požár sami a zabráníme tak větším škodám

Pokud se tedy rozhodneme pro koupi ručního hasicího přístroje do vozidla, měli bychom se také postarat o jeho umístění. Vhodné je připevnit jej pod sedačku nebo na jiném dobře dostupném místě, třeba v zavazadlovém prostoru. Rozhodně by neměl být zarovnaný zavazadly a dalšími věcmi, aby byl co nejrychleji k dispozici. V případě požáru jde opravdu o sekundy.

A ještě jedna poznámka. V některých zemích za našimi hranicemi je výbava hasicím přístrojem povinná. Sice by všude v Evropě mělo platit, že vůz má být vybaven podle předpisů země, ve které je přihlášen k provozu, ale dohadujte se někde s policistou, který vás bude kontrolovat, navíc v jazyce, který vám není zcela vlastní. I to může být rozhodujícím faktorem při naší volbě, zda si hasicí přístroj do automobilu pořídit.

text: JIŘÍ SVOBODA
foto: autor, Thinkstock a Shutterstock

Hasicí přístroj v automobilu


Komentáře

Napsat komentář


NĚKOLIK ZÁSAD PŘI POŽÁRU VOZIDLA

  • Požár vždy ohlaste telefonicky hasičům na číslo 150, případně využijte linku112. Poté se řiďte instrukcemi operačního pracovníka.
  • Při jakémkoli podezření na požár nebo kouř, případně když je cítit, že se něco pálí a podobně, co nejrychleji zastavte.
  • Vypněte motor, a pokud je vozidlo vybaveno odpojovačem baterie, vypněte ji. Již to mnohdy stačí, pokud požár vzniká od zkratu v elektroinstalaci. (Většina požárů vzniká v motorové části nebo od rozpáleného výfuku.)
  • Opusťte vozidlo a s připraveným hasicím přístrojem vůz prohlédněte. Zjistěte, kde požár vznikl – stačí pohled pod vozidlo od zadní části až dopředu pod motor.
  • Pokud se potvrdí požár či žhnutí, všichni pasažéři by měli co nejrychleji opustit ohrožené vozidlo; měli by se přesunout do bezpečné vzdálenosti a mimo silnici.
  • Pokud hoří motorový prostor a máte hasicí přístroj, nikdy zcela neotevírejte kapotu! Haste nejprve jen s lehce pootevřenou kapotou motoru, abyste zabránili přístupu vzduchu. Pozor na popálení od rozžhavené kapoty! Hašení provádějte na místech zasažených požárem.
  • Nemáte-li hasicí přístroj k dispozici, lze použít na hašení zasaženého místa deku, kabát či něco jiného, co by zabránilo přístupu vzduchu, a požár se tak nemohl šířit. To platí jen v případě, že se jedná o začínající požár, ve stadiu žhnutí nebo malého zahoření.
  • V případě požáru většího rozsahu nebo nejste-li schopni požár uhasit či nemáte-li dostatek hasicích prostředků, počkejte na příjezd požární jednotky v bezpečné vzdálenosti.
  • Pokud to je možné, snažte se odklonit projíždějící vozidla, ale vše záleží na situaci a místě požáru. Bezpečnost vaše i ostatních účastníků je vždy tím nejdůležitějším!
  • Dojde-li k požáru vozidla následkem dopravní nehody, situace je podstatně složitější a přednost má vždy záchrana lidských životů.