Drahé peníze až k vašemu prahu


Každý úvěr či půjčka mohou být dobrým sluhou, ale zpravidla bývají zlým pánem. Nejinak tomu je také u půjček označovaných „až do domu“.

Označení „půjčky až do domu“ je odvozeno od běžného způsobu distribuce těchto půjček, kdy obchodní zástupce věřitelské společnosti přinese po zavolání požadovaný obnos během jednoho až dvou dní na místo určení, tedy zpravidla do domácnosti budoucího dlužníka. Avšak z hlediska legislativy se většinou jedná o klasickou formu půjčky, na kterou se vztahuje Zákon o spotřebitelském úvěru. Budeme-li tedy mluvit dále o půjčkách, nebude-li řečeno jinak, myslíme tím vždy poskytnutí peněz za úplatu od nebankovní společnosti a jejich doručení přímo do rukou dlužníka.

Jak se (ne)zadlužit

Obecně by se dalo říci, že základním pravidlem zdravého finančního života kohokoliv z nás je snaha vyhýbat se za každou cenu jakýmkoliv úvěrům, a to jak bankovním, tak i nebankovním. Bohužel, opak je realitou, což dokazuje každoroční výrazné navýšení dluhu domácností vůči věřitelům. Aktuálně se jedná o souhrnnou částku převyšující 1,12 bilionu korun. Bude-li současné tempo zadlužování domácností pokračovat, brzy se dočkáme stavu, kdy každý ekonomicky aktivní Čech bude v průměru dlužit 200 000 Kč.

Situace je dána skutečností, že Češi jsou při sjednávání úvěrů a půjček velmi lehkomyslní a navíc nedisponují dostatečnou finanční gramotností, která by je před špatným rozhodnutím ochránila. Podstatná část dlužníků nečte smlouvy a neorientuje se v základních finančních pojmech v nich používaných. To má za následek, že velice snadno podlehnou neférovým praktikám nekorektních poskytovatelů půjček. Následně pak nemají dlužníci ponětí o tom, jak se bránit v případě, že podepsali jednostranně nevýhodnou smlouvu nebo mají s věřitelem problémy. Když už se tedy rozhodnete zadlužit, měli byste v prvé řadě volit správný úvěr na správné účely a velmi dobře si prostudovat veškeré podmínky úvěru či půjčky.

Vstupenka do dluhové pasti

Je objektivně těžké říci, v čem tkví přínos těchto půjček. To, že nám donese obchodní zástupce peníze až před práh domu či bytu po jednom uskutečněném telefonátu, je sice fajn, ale těžko to vynahradí velmi vysoký úrok, za který jsou půjčky až do domu poskytovány (RPSN půjček se může pohybovat v řádech stovek procent). A osobní distribuce je jen zdánlivou výhodou těchto půjček. Bývá totiž zvykem, že osobně se ze strany věřitele vyzvedávají také jednotlivé splátky. To už tak příjemné být nemusí, obzvláště, je-li dlužník v prodlení se svými splátkami.

Rychlé půjčky se vyznačují tím, že se jedná zpravidla o malý obnos, půjčovaný na velmi krátkou dobu, k jejich získání stačí často jediný telefonát, poslaná SMS zpráva nebo e-mail. Věřitel zpravidla nijak významně neprověřuje bonitu klienta a jediné, co vyžaduje, je platný občanský průkaz. Půjčky jsou poskytovány za velmi vysoký úrok či vysoký poplatek za poskytnutí.

Častým argumentem prodejců je, že banka vám nepůjčí malý obnos peněz na velmi krátkou dobu a bude prověřovat vaši bonitu. Může se také stát, že si vás banka prověří v registrech dlužníků a na základě vaší špatné úvěrové minulosti vám půjčku neposkytne, a to i přesto, že už žádné dluhy nemáte. Argumenty jsou to na první pohled logické, avšak naprosto zcestné. Pro takovéto potřeby stačí při zřízení účtu myslet na tzv. kontokorent nebo si k účtu zřídit kreditní kartu a situaci máte zcela pod kontrolou.

Z uvedeného je tedy celkem lehce odvoditelné, kdo daných půjček využívá nejvíce. Jsou to až na výjimky vždy spotřebitelé, kterým banka již nechce půjčit kvůli špatné úvěrové minulosti, lidé, kteří již mají kontokorentní úvěry a kreditní karty vyčerpané, lidé ve špatné finanční situaci. Dost často to jsou dlužníci, kteří nedokážou dostát jiným závazkům a snaží se vytlouci klín klínem, respektive jednu půjčku druhou, zpravidla ještě méně výhodnou.

Dlužník tak začíná roztáčet dluhovou spirálu, která ho dříve či později pohltí a on se stává obětí vlastní neznalosti. Stává se insolventním, přestává splácet nejen úvěry, ale také ostatní běžné platby. Výsledkem je boj s exekutory a věřiteli a výrazné snížení kvality života. Dlouhodobý tlak a stres vede ke zhoršení psychického a celkového zdravotního stavu dlužníka.

Nekalé praktiky

Aby toho na nešťastného dlužníka nebylo málo, samotné splácení dluhu nemusí být jediným problémem, se kterým se může potýkat. Na mysli máme nekalé praktiky nekorektních poskytovatelů půjček. Dost často ve skutečnosti totiž nejsou vysoké úroky tím jejich hlavním byznysem. Draze může být zpoplatněna už samotná telefonní linka, kdy za minutu hovoru můžete zaplatit stovky až tisíce korun.

Některé firmy také mohou přímo počítat s tím, že dlužník nebude splácet nebo bude se splácením v prodlení, a stanoví ve smlouvě přehnaně vysoké penále za byť jediný den zpoždění s platbou. Asi nejhorší situace nastane, když je úvěr zajištěn zástavou nemovitosti nebo bianko směnkou. Zpožděná platba se vám tak může několikanásobně prodražit, nebo vás dokonce stát střechu nad hlavou.

Zamezit takovémuto jednání by měla novela Zákona o spotřebitelském úvěru, jejíž návrh v srpnu schválila vláda a která nyní putuje do Poslanecké sněmovny. Pokud novela projde legislativním procesem, měly by být výše uvedené praktiky zakázány. Navíc bude moci spotřebitel od smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodů a bez sankcí odstoupit. Nicméně je velmi pravděpodobné, že chytré české hlavičky se budou snažit opět zákon nějakým způsobem obcházet.

Měli byste tedy vědět, že jedinou vaší ochranou je obezřetné chování, finanční vzdělávání se a poctivé prostudování všeho, co podepisujete. A nezapomeňte, že na nepoctivé věřitele si můžete stěžovat například u České obchodní inspekce nebo České národní banky. Tak to určitě udělejte.

TEXT: JAROSLAV BARTOŠ
FOTO: SHUTTERSTOCK


Komentáře

Napsat komentář


KDYŽ SE ŘEKNE
kontokorent
Jedná se o bankovní službu přidruženou k bankovnímu účtu, která klientovi dovoluje čerpat z běžného účtu peníze až do sjednaného záporného zůstatku (zpravidla 10 000 korun). Pokud klient alespoň jednou do roka vykáže kladný zůstatek na účtu, má možnost využívat službu i další rok. V opačném případě kontokorent zaniká a banka vymáhá dlužnou částku.

ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBA NÁKLADŮ
Roční procentní sazba nákladů (RPSN) na spotřebitelský úvěr zahrnuje kromě klasické úrokové sazby také další náklady, jako jsou například poplatek za zřízení úvěru nebo pravidelný poplatek za vedení úvěru. Bývá proto vždy vyšší než úroková sazba. Má sloužit k porovnání dvou různých úvěrů. RPSN však může být také špatným rádcem. Například půjčíte-li si 5000 Kč, jednorázově zaplatíte 500 Kč (poplatek za schválení půjčky) a máte zaplatit dvanáct splátek po 500 Kč, zaplatíte celkem 6500 Kč a půjčka má RPSN zhruba 74 %. Pokud si stejnou částku půjčíte na tři měsíce, kdy jedna splátka bude 2000 Kč, zaplatíte 6500 Kč, tedy stejně, ale RPSN bude přibližně 487 %. Podle RPSN byste řekli, že druhý úvěr je méně výhodný, přitom dopad na vaši peněženku je u obou úvěrů stejný. Abyste skutečně mohli porovnat dva různé úvěry podle jejich nákladovosti, musí být srovnávané úvěry stejně dlouhé a na stejnou částku.


VÍTE, ŽE …

  • Půjčka a úvěr není totéž. zatímco smlouva o spotřebitelském úvěru může vzniknout bez ohledu na to, zda jsou peněžní prostředky skutečně poskytnuty (smlouva o úvěru je tzv. konsenzuální), u půjčky nemůže ke vzniku smlouvy dojít, aniž by došlo k faktickému předání peněz. Smlouva o půjčce je tzv. reálná. Rozdíl je také v tom, že obsahem půjčky nemusí být pouze peněžní prostředky, kdežto u úvěru se vždy jedná o peníze.
  • Aby se na půjčku vztahoval zákon o spotřebitelském úvěru, půjčený obnos musí překročit hodnotu 5000 Kč. Částka 5000 Kč se považuje za dosaženou také tehdy, je-li mezi týmž věřitelem a spotřebitelem uzavřeno v období dvanácti měsíců více smluv se stejným nebo obdobným účelem.