U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

ZVÍTĚZÍ břečťan?

Kategorie: Zahrada | Autor: PP

PĚSTUJEME

Móda pnoucích rostlin není nijak stará, nejvíc nějakých dvacet let.

Ohlédnutí

Masový zájem o pnoucí rostliny byl před léty vyvolán novým směrem v plánování zeleně, který začal u velkých městských projektů. Architekti a projektanti začali zvedat hlavu nahoru. Ve městech s nedostatkem stavebních ploch bylo totiž jediným východiskem stavět budovy výškové. V přelidněném Japonsku ještě navíc totéž i směrem pod zem. Na zeleň v ploše “horizontální” nebylo místo, a tak se začalo experimentovat se zelení “vertikální”, kterou představují především pnoucí rostliny. Při minimální potřebě plochy pro kořeny dokáží některé druhy vytvořit za několik let obrovskou nadzemní část. Zájem o pnoucí zeleň tím byl odstartován a neminul ani majitele rekreačních objektů, přestože s plochou nemají zas tak velké problémy. A přesto jim tato zeleň učarovala, protože i v našich podmínkách je všechno zelené velmi vzácné zboží.

Stále zelené

V našem klimatu je jediným stálezeleným druhem pouze břečťan. Břečťany se žlutě nebo bíle pestrými listy jsou na silnější mráz choulostivější a rády namrzají. Podobným druhem, ale s mnohem většími listy je z Černomoří pocházející druh břečťan kavkazský. V našich teplejších oblastech uspokojivě roste, avšak pouze plazivě při zemi. Navíc vyžaduje zimní kryt chvojím. U nás jej tedy nevedeme v kategorii pnoucích rostlin. Vraťme se proto k našemu obyčejnému břečťanu. Roste s oblibou po kmenech starých stromů a stejně tak po zdech domů, nejčastěji na málo osluněných stranách. Není zdivu škodlivý, jak se o něm často říká. Omítku nenarušuje a naopak ji ještě chrání před povětrnostními vlivy. V létě má holá zeď až teplotu 40 °C, porostlá břečťanem jen 20 °C. Holá zeď je při šikmém dešti mokrá, porostlá břečťanem je suchá. Břečťan má listy uspořádány jako tašky na střeše, navíc svými kořeny celoročně odčerpává vodu z půdy kolem základů. A v zimě? Při spotřebě energie k vytápění domu se došlo k výsledku, že domu porostlému břečťanem stačí dodat o 20 % energie méně k dosažení stejné teploty jako v sousedním domě, stejném, ale bez břečťanu. Fakta hovoří pro břečťan. Nechci tím ovšem přesvědčovat obyvatele chat, chalup a domů, že by si všichni měli břečťan u domu vysázet. Není to pro naše podmínky a styl zase tak typické. V Anglii, kde to zase typické je, to byla především nutnost, jak vkusně zelení řešit vysoušení věčně mokrých zdí z neustálých dešťů a mlh. Naopak ve Středozemí jsou různé břečťany využívány ke snižování teplot v létě rozprahlých zdí. Myslím, že v našich podmínkách není nutné, aby byl břečťanem nebo jinými pnoucími rostlinami porostlý celý dům, ale určitě by esteticky dobře vypadala aspoň malá část domu porostlá trvalou zelení. Zvažte každý sám.

ZVÍTĚZÍ břečťan?