U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Způsoby ochrany dřeva

Kategorie: Speciál – ochrana dřeva | Autor: rb

Dřevokazné houby i škůdci působí na dřevěných konstrukcích i zařízení každoročně mnohamilionové škody. Můžeme je částečně snížit tím, že použijeme dřevo důkladně vysušené, vhodně uskladněné a povrchově upravené.

Hrubě opracovaný povrch mnohem snadněji přijímá vlhkost a rychleji podléhá zkáze. Optimální by bylo použití tesaných trámů jako v minulosti, ovšem to už není pro dnešní tesaře snadné. Proto se vyplatí povrch konstrukcí alespoň hoblovat a preventivně ošetřit proti houbám, škůdcům i ohni. Napadení houbami lze předcházet tím, že zabezpečíme optimální vlhkost prostředí. Za zmínku stojí také stavební ochrana dřeva. Je nutné zabudovat je tak, aby co nejméně trpělo dešťovou vodou a vlhkostí vůbec. Zdrojem vlhkosti je také hygroskopicita dalších materiálů a prostup vodní páry a její kondenzace uvnitř staveb. Ke kondenzaci vodní páry v dřevěné konstrukci dochází v případě, že není zabezpečeno odpařování vlhkosti a větrání. Tyto skutečnosti je třeba brát v úvahu při budování nových staveb, ale i při rekonstrukcích. Často lze vidět, jak nevhodné úpravy (zazdění větracích otvorů, pokrytí dřevěné podlahy neprodyšnou krytinou apod.) vedou k vážnému biologickému napadení. Chemickou ochranu proti vlhkosti a povětrnosti, biologickým škůdcům i ohni je třeba brát jako doplněk, jímž nelze řešit chyby v konstrukční ochraně. Prostředky na ochranu dřeva před biologickými škůdci rozdělujeme na preventivní a sanační, nebo likvidační. Neměli bychom zapomenout zejména na preventivní ochranu všech dřevěných předmětů a konstrukcí, které budou vystaveny povětrnostním vlivům. Mnohé prostředky zabraňující výskytu plísní lze přidávat do malt, omítek i malířských barev. Bývají také součástí lazurovacích barev. Jedním nátěrem tak můžeme dřevo ochránit a zároveň tónovat. Sanační prostředky použijeme tehdy, je-li již dřevo některým škůdcem napadeno. V takových případech se obvykle doporučuje opakovaná aplikace přípravků, které uvádíme přehledně v tabulce.

Způsoby ochrany dřeva