U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

ZPRÁVY PAMÁTKOVÉ PÉČE

Kategorie: Právo | Autor:

NÁŠ TIP

Nejenom památkářům ale i všem majitelům památek je určen odborný časopis s názvem Zprávy památkové péče, který přináší informace z památkové praxe, technologie obnovy památek, či z historie oboru. Seznamuje s průzkumy památek, novými objevy, vhodnými materiály, specializovanými firmami, právními předpisy, programy finanční pomoci a mnoha jinými tématy. Jeho součástí bývají pravidelné přílohy, například o opravě střech, konzervování starého zdiva a podobně. Časopis vydává Státní ústav památkové péče se sídlem v Praze na Valdštejnském náměstí. Vychází desetkrát ročně, jedno číslo stojí 35 korun.

ZPRÁVY PAMÁTKOVÉ PÉČE