Zpevnění svahu

Rubrika: Zahrada

V naší krajině jsou chalupy a chaty často rozesety na kopcích či jejich úpatích. Zpevnění svahu se tak stává nutností z bezpečnostních i užitných důvodů.

Pozemek na kopci poskytuje krásný výhled, za něj se však platí horšími přístupovými podmínkami a také problémy se splavováním půdy. To může v krajním případě, zejména u jílovitého podloží ohrožovat stabilitu staveb, prostě se může stát, že v následku vydatných dešťů dům bez hlubokých základů ujede. Mnohem snadněji spláchne příval vody záhony s aktuální úrodou. A i tam, kde nehrozí dramatické sesuvy, připraví deště postupně zahradu o kvalitní ornici. Zamezit tomu lze mnoha způsoby, některé jsou pouze fyzicky náročné, na jiné je nutné vynaložit i značné finanční prostředky.

Kamenné bloky drží svah, aby nesjel
na silnici, současně poskytují oporu pro
schodiště

Za pomoci přírody

Ke zpevnění svahu mohou přispět stromy a keře s rozvětveným kořenovým systémem. Pás dřevin vysazený příčně proti sklonu kopce vytvoří časem přirozenou hráz a svah současně zpevní.

Klasická zeď z kamenů spojených maltou
působí jako obrovský truhlík osázený keři
a skalničkami

Z dostupných materiálů

Účinný je rovněž systém opěrných zídek vystavěných nasucho z kamenů, které se mohou ve větší míře nalézat i přímo na pozemku nebo v jeho okolí. Například na zoraném poli. Získat takto dostatek stavebního materiálu je sice dřina, ale zase nic nestojí. Štěrbiny v zídce je vhodné osázet rostlinami, které ji zatraktivní na pohled, navíc je svým kořenovým systémem utěsní, takže jimi nebude protékat voda. Zpevnění se ještě znásobí osázením pruhu země nad zídkou dalšími rostlinami.
Stejný efekt bude mít dřevěná palisáda. Kmeny je ovšem nutné zapustit dostatečně hluboko do země, aby je splavovaná zem nevyvrátila.

Dům pod svahem chrání stupňovitá
opěrná zeď

Opora z kamene a betonu

Vícenásobně větší tlak, a tím i zátěž, musí snášet, respektive roznášet opěrné zdi na úpatí kopce, které brání sesuvu půdy nebo destrukci skály, z níž odpadávající balvany představují značné nebezpečí pro stavbu i její obyvatele. Zde už by měl mít hlavní slovo odborník, aby doporučil nejsprávnější řešení a vypočítal odpovídající parametry opěrné zdi. Ta může být buď ze železobetonu, nebo betonových tvarovek, jež lze osázet, čím ztratí svůj nepřírodní monolitický vzhled. Zeď může být vystavěna i klasicky z kamenů či cihel spojovaných maltou.
Další možností jsou elegantní gabionové sítě vysypané kamením, jež dokážou postupně skrýt prorůstající popínavé rostliny.

Text: Zuzana Ottová
Foto: Jaroslav Hejzlar a Shutterstock

Zpevnění svahu

Zpevnění svahu