Betonové tvárnice na zídky a ploty

Zídky či podezdívky dřevěných plotů lze postavit z tvárnic z různě profilovaného či barveného betonu. Taková stavba jde rychle od ruky a zídka je pak téměř nezničitelná

Plotové tvárnice jsou pevné, mrazuvzdorné a trvanlivé. Hodí se pro stavbu plotů, dělicích, opěrných a okrasných zdí, protihlukových zábran a také pro podezdívky a sokly budov. K velkým výhodám těchto tvárnic patří především snadná stavba, protože umožňují přesné, rychlé a intuitivní zdění na cementovou maltu a práce s nimi jde snadno od ruky.
Tyto prefabrikované materiály pro stavbu plotů a zídek najdete v nabídce stavebnin nejčastěji pod názvem štípané tvárnice, což vyplývá z jejich způsobu výroby. Pohledovou část u nich tvoří zajímavá hrubá struktura „odštípnuté“ strany betonového dílce. Připomínají rovněž oblíbené tvarovky pro ztracené bednění. Nejde o stejný materiál, ale fungují na podobném principu.
Plotovky mohou v některých verzích imitovat přírodní kámen, v jiných zase různé plastické dekory fasád. Pohledově sice skutečný přírodní kámen dokonale nenahradí, ale vyvažují tuto nevýhodu celou řadu předností prefabrikovaných materiálů: přesnými rozměry bez odchylek, dobrou cenou, snadnou manipulací a poměrně velkou variabilitou barevných odstínů. K betonovým plotovkám existuje i spousta užitečných doplňků a příslušenství, ať už jde o nejrůznější stříšky a zakončení, nebo speciální tvárnice pro vyzdívání sloupků.

Ukázka zazdění kotev, na které se budou montovat dřevěné plotové díly

Pořádný základ

Zajímavé jsou i možnosti volby barevných odstínů, i když někdy je dobré vybrat i materiál v přirozené barvě betonu

Z plotových tvárnic lze postavit i vysokou masivní zeď, ale velmi dobře může vypadat rovněž kombinace podezdívky a dřevěného plotu z latí či desek nebo podezdívka se sloupky a mezi nimi neprůhledná prkenná ohrada. Ať už bude zídka jakkoli vysoká, vždy vám umožní vytvořit bytelný základ oplocení, který pravděpodobně vydrží mnohem déle než dřevěné plaňky.
Několik řad tvárnic nad sebou už představuje poměrně velkou zátěž, takže je nutné vybudovat betonový základ do nezámrzné hloubky a případně ho opatřit izolací proti vzlínání vlhkosti a spodní vodě. Základ by měl zhruba 10 cm nad zemí vytvořit vodorovnou plochu pro zdění.
Nechte beton vyzrát alespoň dva týdny a poté začněte zdít první řadu tvárnic. Používá se obvykle flexibilní cementová malta pro tenkovrstvé zdění (stavební lepidlo). K dodržení roviny používejte buď tradiční způsob v podobě napnutých provázků, nebo ji zaměřte křížovým laserem. Kladívko nebo gumová palička vám usnadní případnou korekci polohy tvárnice poklepem. Tvárnice na sebe musí navazovat, což se ale snadno dodržuje díky jejich tvaru, protože do sebe zapadají výřezy.

Tvárnice je nutné v souladu s doporučeným postupem vyplnit betonem a výztužemi

Tajemství dutin

Štípaných tvárnic existuje na trhu celá řada a doporučený postup zdění se u různých výrobků může v detailech lišit. Některé vyžadují zdění na spáru s předpokladem pozdějšího spárování, u jiných není spárování nutné. Liší se i pravidla pro vyplňování tvárnic betonem: někteří výrobci radí zalévat či zasypávat dutiny tvárnic už po vyzdění jedné řady, jiní vždy po vyzdění dvou řad. Beton je každopádně nutné hutnit, postačí k tomu dřevěná lať. Dutina se vyplní vždy do poloviny (v případě betonování po dvou řadách tedy do poloviny druhé tvarovky) a pak se nechá beton zatuhnout, teprve poté lze pokračovat ve zdění.
Podle předpokládaného zatížení zídky či plotu (např. tlakem svahu) může postup zdění vyžadovat i vložení armovacích ocelových tyčí. Dělá se to buď tak, že je vložíte do tuhnoucího betonového základu ve vzdálenosti zhruba 40 až 50 cm od sebe a tak, aby se „strefily“ do dutin ve tvárnicích. Nebo se tyče zasunou do vyvrtaných děr až poté, co betonový základ vyzraje. Vyztužení někdy postačí udělat pouze ve sloupcích.

Štípané tvárnice mají typickou strukturu povrchu, která se částečně blíží přírodnímu kameni

Různě barevné varianty tvárnic lze ještě dotvořit výrazným spárováním, ale není to nutné vždy, záleží na typu výrobku

Myslete na drobnosti

Po dosažení požadované výšky zdi se vyplní poslední řada tvárnic betonem až po okraj. Nakonec je třeba uložit krycí desky. Lze je sice klást pouze do betonu po vyplnění poslední řady tvárnic, ale doporučuje se spíše jejich lepení na už ztuhlý beton pomocí malty nebo lepidla.
Stavíte-li ze štípaných tvárnic zídku či podezdívku, která bude kombinovaná s dřevěnými plotovými dílci, je nutné počítat v příslušných místech i se zabudování závěsů a rovněž pantů na branky. Včas si rozmyslete i možnost přípravy různých otvorů (na schránky či kabely), které lze do ještě nezazděných tvárnic poměrně snadno vyřezat či vyvrtat.

Kombinace tvárnic a dřevěného plotu je často používanou variantou kvalitního oplocení

Dobré rady

  • Pečlivě zvažte výběr barevné varianty tvárnic: jemně žluté odstíny připomínají pískovec, načervenalé budou ladit s cihlami. Někdy je dobrou volbou i přirozený odstín betonu.
  • Některým tvárnicím sluší výrazné spárování, u jiných se počítá s bezespárovým zděním. Spáry mohou být u těchto výrobků naznačeny mírným zkosením hran tvárnic.
  • Na trhu jsou k dostání i plné štípané plotovky, které není nutné vyplňovat betonem. Zdí se podobně jako standardní cihly.

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem

Betonové tvárnice na zídky a ploty