Zdravé domy s vegetační střechou

Proč je zeleň na střeše zdravá? Zlepšuje kvalitu ovzduší, ochlazuje rozpálená centra měst a pročišťuje také naši mysl. Navíc přispívá k tepelné stabilitě budovy, snižuje její tepelné ztráty a chrání její konstrukci.

Zdravé domy s vegetační střechou