Zahradní loučka

Svou zahradu můžete obohatit o luční kvítí. K tomu slouží zahradní a parkové louky. Mohou být malým záhonkem lučních květů nebo mohou pokrývat většinu zahrady.

Mezi květy nesmí chybět trávy

S pěstováním lučních rostlin na poli a míchání osiv pro založení květnatých luk začala v České republice společnost Planta Naturalis, která se může pochlubit nejrozsáhlejšími zkušenostmi s pěstováním přírodních rostlin. O část z nich se s námi podělila.

_______________________________________________________________________

Další články speciálu Osivo:

Jarní příprava půdy

Semínko, vstávej!

Rychlení zeleniny

Umíte si vybrat osivo?

Čerstvé a voňavé zelené koření

________________________________________________________________________

Příprava půdy

Pro založení květnaté louky je vhodné pole připravit klasicky jako pro zemědělské plodiny. Tedy po sklizni mělce podmítnout a následně, do měsíce, zorat. Zoranou půdu je možné nechat odpočinout přes zimu a na jaře rozvláčet a připravit na setí. Vzhledem k výskytu plevelů a rostlin vzešlých z předchozí plodiny bývá vhodná mělká podmítka pluhem nebo mělké prokypření kultivátorem či bránami.

Kohoutek je typickou luční rostlinou

Setí

Louku je možné zasít zemědělskou sečkou. Kvalita výsevu sečkou je velmi dobrá, což je dáno rovnoměrným uložením semen do utužené drážky a následným jemným zahrnutím zeminou. Takto může k semenu ideálně vzlínat voda a přitom nejsou semena na povrchu půdy.

Ručním výsevem se osivo obtížněji rozprostře do plochy a následné zahrnutí je také méně rovnoměrné. Pro ruční setí je vhodné si velikou plochu rozdělit na několik menších částí a osivo také. Pro zvětšení objemu osiva je možné přimísit v poměru 1 : 1 například písek, piliny, kuchyňskou krupici, strouhanku nebo hrubou mouku.

Louka je zdrojem obživy mnoha druhů malých motýlků

První přírůstky

Počáteční vývoj lučních rostlin, především květin, je pomalý. Nejprve vyrostou rychle rostoucí plevele obsažené v každé půdě. Plevel likvidujeme sečením čtyři a více centimetrů nad povrchem půdy. Pokud je porost řídký a plevele nízké, je možné posečenou hmotu nechat napadat na zem. Vzrostlý a hustý posečený plevel je třeba odstranit, aby nebránil v růstu malých lučních rostlinek. Takto se louka udržuje v prvním roce.

Kvetoucí rostliny přilákají užitečný hmyz k opylování

Rok druhý

Od druhého roku začínají luční květiny vykvétat. Louky je možné sekat častěji, asi jednou za měsíc. Pak vytvoří nízký porost únosnější pro střední přecházení. Můžete už tvořit cestičky a pobytová místa. Výhodou je možnost změny těchto ploch pouze tím, že změníte místa sekání. Po vynechání seče louka opět obroste a vykvete většinou do pěti týdnů.

Je radost se dívat, když louka rozkvete

Zahradní loučka

V nabídce společnosti Planta Naturalis najdete několik různých typů zahradních a parkových louček, které se liší skladbou rostlin i vhodností pro různé použití. Základem je vytrvalá květnatá louka. Je nízká, pestře kvetoucí, vhodná do menších zahrádek k rodinným domkům nebo okolo chalupy. Pro svou velkou rozmanitost se hodí i k zapěstování motýlí louky. Prospívá na slunci i v mírném přistínění, potřebuje střední i sušší vláhové poměry.

Jednou z nejoblíbenějších je takzvaná Česká květnice, která obsahuje velké množství druhů lučních rostlin. Proto je velmi přizpůsobivá nejrůznějším podmínkám umístění.

Bez zvonku si kvetoucí louku nedovedeme představit

Zajímavá je také vytrvalá louka s jednoletými lučními květinami zvaná Louka starých časů. Je druhově bohatá, pestrobarevná a směs obsahuje semena vzácných nebo vyhynulých polních plevílků (koukol, hlaváček, kravinec). Svou tradiční krásu mají i vlčí máky a modré chrpy. Tyto rostliny pomohou v prvním roce vývoje barevně zkrášlit zelený porost zakládané louky. Od druhého roku pěstování se vytrácejí a louka kvete typickými lučními květy.

Pestrost vaší louky můžou ještě zvýšit motýli, které přiláká určitá skladba květů

Zelený chodníček

Zelený chodníček vytváří přechod mezi květnatou loukou a trávníkem. Porost si zachovává druhovou pestrost a zároveň je odolný k přecházení a různým způsobům údržby. Pokud má připomínat spíše trávník, je nutné častější sekání na 3–5 cm nad zemí. Nižší seč by poškodila luční květiny. Má-li být zase loukou, postačí přestat sekat a do měsíce vykvetou luční květiny.

Lnice květel vyžaduje sluníčko

Louka pro motýly

Skladba květnaté louky pro motýly vychází z nároků na dostatek potravy pro housenky i dospělce. Kompromisem mezi sečením a zpustnutím louky bez sekání je ponechání části louky neposečené od konce července jednoho roku do roku následujícího. Potom se tento porost poseká a nechá sousední kus opět neposečený přes celý rok. Tak se zachová pestrost louky i pastva pro nejrůznější živáčky.

www.plantanaturalis.com


Jak pěstovat květnatou louku

  • Louku zakládáme do čisté půdy. Semena lučních rostlin nelze sít do založeného trávníku. Ani osiva pravých květnatých luk nemícháme s běžným travním a jetelotravním osivem.

  • Půdu pro výsev louky připravíme jako pro trávník, ale nehnojíme a nepoužíváme herbicidy.

  • Výsevek semen květnaté louky je 1–2 g na m2. Hloubka setí je velmi malá – do půl centimetru. Vysévat lze po celý rok, nejhodnější je jaro a pozdní podzim.

  • Louku sekáme běžnou travní sekačkou nebo kosou 4–5 cm nad povrchem půdy. První rok po výsevu rostou hlavně kořínky lučních rostlin a nad zemí plevel. Sekáme při výšce porostu asi 20 cm, aby se nezadusily klíčící rostlinky.

  • Druhý rok po výsevu louka kvete. Sekáme 2–3krát ročně pro zahuštění porostu (první seč na konci květu kopretin). V dalších letech sekáme 1–3krát ročně.


Tip

Při mělkém setí je oproti ručnímu výsevu možné ušetřit až polovinu osiva. Namísto 1,5–2 g na 1 m2 při ručním setí stačí jen 1 g na 1 m2, což odpovídá 10 kg osiva na hektar namísto 15–20 kg.

Text: Tomáš Krásenský

Foto: archiv firem a Shutterstock

 

Zahradní loučka