U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

ZAHRADNÍ DRTIČE

Kategorie: Finance | Autor: el

KUPUJEME

Na každé zahradě vzniká během roku značné množství dřevěného odpadu. Můžeme jej někam odnést, spálit nebo moderněji využít jako kvalitní materiál do kompostu či pro ochranu půdy kolem kmenů stromů a záhonů. K tomu ovšem potřebujeme odpovídající mechanizaci.

Ačkoli princip drtiče je velmi jednoduchý, neobjevuje se v nabídce obchodních domů ani zahrádkářských prodejen žádný z tuzemských výrobků. Drtiče se bez výjimky dovážejí, přičemž jejich ceny se pohybují mezi pěti až dvaceti tisíci korunami. Některé drtiče (např. Bosch) pracují na principu frézky, která větve vsunované do pracovního prostoru změní v malé třísky. U některých drtičů je frézovací válec vybaven třecí spojkou, které v případě přetížení (příliš silné větve, nadměrná rychlost jejich vtlačování) zabrání poškození motoru a mechaniky. Dokonalejší drtiče mají dokonce zpětný chod, pomocí něhož lze pracovní prostor ucpaný kousky dřeva uvolnit. Jiné drtiče jsou vybaveny rotujícími noži (např. Gloria Natura), které vsunované větve řežou podobně jako je tomu u rotačních sekaček trávy, jinde je použit tzv. řezací talíř s korunkovým nožem a otočnými trojúhelníkovými noži (např. benzinový Gloria Natura), kombinace plochých řezných nožů a nožů kotoučových (Euro) či systém pomalu běžných válců snoži (Silentio). Starší typy drtičů pracovaly pomalu a byly hlučné. Jejich vlastnosti se postupně zlepšovaly, takže dnes některé z nich dosahují velmi nízké úrovně hluku (Bosch 84 dB). Některé z nich proto bývají označeny ochrannou známkou “Modrý anděl” udělovanou výrobkům splňujícím hygienické předpisy týkající se hlučnosti. Rovněž některé další funkce byly vylepšeny; u většiny dnes vyráběných drtičů větve dovnitř vtahují ozubené válce, takže stroje nelze nešetrným zacházením přetížit. Jiné vylepšení se týká struktury rozdrceného materiálu. Narozdíl od původních poměrně velkých třísek se v moderních drtičích promění větve a další dřevěný odpad na malé částečky, jejichž velká plocha a při drcení tlakem narušená struktura, umožní snazší pronikání půdních bakterií a hmyzu do materiálu. Tím se dosáhne rychlého rozkladu dřeva, které v kompostu zaručí jeho vysokou jakost. Bezpečnost práce s drtiči zajišťuje buď spolehlivé oddálení řezacích nebo frézovacích nožů od vstupního otvoru, či záměrně malé rozměry plnicí násypky. Přesto by práce s nimi neměla být svěřována dětem, zejména těm v nebezpečném “kutilském” věku.

Rady pro nákup

Katalogy zahradní techniky sice uvádějí výkony motorů a jejich otáčky, tyto parametry však vůbec neurčují rychlost práce drtiče. Kritérium, které bychom měli při nákupu mít na paměti, je hlučnost, která se také vesměs v žádném katalogu neuvádí. Nejvhodnější je proto kupovat zahradní drtič takový, s nímž má například některý z vašich sousedů dobré zkušenosti, a to i z hlediska hlučnosti.

Rady pro používání

Zahradní drtič je sice skvělý pomocník, ale nesmíte jej přetěžovat. Větvemi silnějšími než výrobce povoluje jej můžete poškodit. Zejména nebezpečný je pro drtič každý kovový předmět (hřebíky, šrouby) a kamínky. Drtič byste neměli používat na mokré větve, zejména s listím, protože stroj se pak špatně čistí.

Orientační přehled některých drtičů zahradních odpadů:

Typ stroje    
   Příkon (W)    Max. průměr    Cena (Kč)

   
   
   
   
   větví (mm)

FloraSelf 1400    
   1400    
   30    
   5250

Shark Boy    
   1100    
   25    
   5500

Al-Ko New Tec 1400    1400    
   30    
   5599

Gloria Pico 1400    1400    
   30    
   5990

Al-Ko New Tec 1600    1600    
   32    
   5999

Shark 01    
   1600    
   35    
   6400

Gloria Euro 1400    1400    
   30    
   6500

Al-Ko New Tec 1800    1800    
   35    
   6999

Shark 02    
   2000    
   40    
   7950

Shark 03    
   2300    
   45    
   8600

Gloria Euro 1600    1600    
   30    
    9570

Gloria Natur 1800L    1800    
   35    
   11 890

Gloria Natura 2000L    2000    
   40    
   13 990

Gloria Sillentio 2000    2000    
   40    
   17 790

Gloria Sillentio 2300    2200    
   45    
   19 490

ZAHRADNÍ DRTIČE