Zahrada u sudetského statku

Na návštěvu zahrady v severočeských Kravařích jsme dorazili v době, kdy dokvétaly azalky a začaly kvést okrasné řebříčky, porosty kontryhelů, zvonků, šanty a kuklíků.

Cestička se šlapáky nás vede žlutou výsadbou k červeným čechravám

A protože barevnou zahradu s trvalkovou výsadbou s rozrostlými polštáři kopretin a krásnooček, třapatek a silenek nepotkáte každý den, řekli jsme si hned za plotem: konečně jiná zahrada. Ne zcela zarostlé plochy mezi trvalkami sice naznačovaly, že sázet se začalo teprve před pár lety, ale zato s profesionálním nasazením, technikou a přemýšlivými zahradníky.

Rozlehlý pozemek lemuje klasický plaňkový plot, u kterého rostou kaliny a azalky. „Okolní zeleň luk, starého jabloňového sadu a listnatých hájů vytváří hezkou pohledovou kulisu a bylo by škoda zastiňovat ji pásem keřů,“ říká majitel.

Putujeme květinovou zahradou

V totálně vybydleném a patnáct let neobývaném patrovém sudetském statku zdejší zemědělci léta chovali krávy. Mezitím zahrada zarostla džunglí náletových dřevin – topolů, olší a vrb. „Dařilo se jim tu, pozemek je vlhký a kamkoli jsme kopli, začala prýštit voda,“ vzpomíná pán domu, který si na vyklučení a založení zahrady přizval odborníky. Volba padla na zahradnickou firmu Jiná zahrada a ing. Jiřího Bartoše, který nás zahradou provázel.

Okrasné jezírko má břehy osázené vodními rostlinami a kolem něj se vine široký pás kamenů a oblázků, aby deště vodu nezanášely zeminou z okolí

„Už během odvodňovacích prací jsme navrhli rozdělit pozemek na několik odlišných částí.“ A tak u patrového sudetského statku postupně vznikla trvalková zahrada, rododendronová zahrada, vřesoviště a jezírko. Těsně u domu okouzluje rozkvetlý řebříček, oměje, pupalky, čechravy, mandloně a zimolezy. „Sázeli jsme tu ve staročeském stylu, který upřednostňuje žlutou a modrou,“ usmívá se zahradník. Následují plochy, kde je výsadba rozdělena podle barev: procházíme partiemi s růžovou a fialovou třapatek a hvozdíků, následuje červeno-oranžová a nakonec zase žlutá. „Barevné celky se setkávají – komponovali jsme je tak, aby se střídaly jarní květy s letními,“ vysvětluje odborník.

V letní zahradě dostaly slovo kombinace silenky, gailardie, vajgélie, tavolníky, fysostegie, trsy trávy ozdobnice čínské a také pokryvné růže.

Aby záhony nevypadaly ploše, vysadili nad nimi zahradníci patro ze stromkových růží, které připomínají bohatost a poezii anglické zahrady. „Však se také česká zahrada v mnohém anglickým podobá,“ říká pan Bartoš. „Angličané si ji však rozčlení na několik menších. A dovedou ozdobně vysadit i zeleninu. Květinový záhon olemují pruhem pažitky, vertikály vytvoří z fazolí.“

Systém cest spojuje místa se zajímavými pohledy na zahradu i na okolní krajinu

Výsadbu doplňují vyšší jehličnany, to aby byla zahrada zajímavá i během zimního období. „Vybírali jsme zakrslé formy, abychom dodrželi zásadu otevřeného prostoru vhodného pro trvalky,“ vysvětluje pan Bartoš. „Rozhodně by nebylo žádoucí, aby za nějakých sedm let začaly stromy utiskovat ostatní výsadbu a nabírat výšky kolem dvaceti metrů.“

V zadní části zahrady, ve svahu nad statkem zůstaly původní vzrostlé stromy. Nyní mezi ně tu a tam zahradnická firma doplňuje „staré“ druhy ovocných dřevin – mišpule, kdouloně, muchovník, maliny a rybízy.“

„Středoevropská příroda je poznamenána poslední dobou ledovou, kdy spousta druhů ustoupila za Alpy a už se do naší přírody nevrátila. V tom se lišíme třeba od Severní Ameriky,“ vysvětluje pan Bartoš, „takže je u nás málo fialově a modře kvetoucích rostlin. Proto když takové rostliny vysadíte na zahradě, opravdu zaujmou.“ Zkuste to!

Údržba trvalkové zahrady

Pastelové barvy právě kvetoucích trvalek

Říká se, že údržba trvalkové zahrady je velmi náročná. Tomuto názoru ing. Bartoš oponuje. „Samozřejmě, pokud si majitel přeje, aby rostliny vykvetly vícekrát do roka, musí se květy včas odstříhat, což nějakou práci dá. Ale vcelku se dá říci, že trvalková zahrada není o nic náročnější než túje a rododendrony obklopené trávníkem. Když se vhodně připraví záhony, můžete se kochat výsadbou i jinak, než se zády ohnutými při věčném pletí.“

Také upozornil, že je někam dobré používat geotextilie, další rostliny naopak mají rády mulčovanou kůru, pro jiné je zase vhodnější kačírek. Při výběru trvalek vsaďte na odolné rody rostoucí i v naší přírodě: řebříčky, kontryhele, čistce nebo kakosty. Myslete na to, že trvalky nelze sázet jednotlivě, uplatní se až v zapojení. „Alespoň tři rostliny vedle sebe je minimum, ale pak se vám opravdu odvděčí výrazným barevným akcentem. Vhodnější je méně druhů, ale ve větším počtu,“ vzkazuje ing. Bartoš.

www.jina-zahrada.cz

TEXT: RADKA BOROVIČKOVÁ
FOTO: ZDENĚK ROLLER

Zahrada u sudetského statku