U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Zahrada nenáročná na údržbu

Kategorie: Zahrada | Autor: ing. Petr Hladík, foto Ivan Tichý a archiv, kresby Hana Rašínová

Ne vždy musí dát hezká zahrada mnoho práce. A nevšední krásy, bohaté rozmanitosti lze dosáhnout bez velkých nároků na čas majitele nejen na velkých pozemcích, ale i na malých plochách.

Náročnost péče o zahradu je nejčastěji dána velkým podílem ovocných dřevin, zeleniny a také letniček. Zahrada by neměla být pouhou pěstební plochou nebo různorodou sbírkou rostlin, protože takové výsadby vyžadují hodně péče. Základním rysem nenáročné zahrady je velmi prosté druhové složení blízké okolnímu přírodnímu prostředí, což platí především u chat a rekreačních chalup jednotlivě roztroušených v krajině.

Základem je zelená plocha

V zahradě, které nemůžeme věnovat dostatek volného času ponecháme určitý prostor jehličinám a volně řešeným výsadbám okrasných dřevin. K pohledovému zvýraznění konifer přispějí různobarevné kultivary s poléhavým nebo konickým způsobem růstu či volně rostoucí. Při tvorbě zeleně u chaty nebo venkovské rekreační chalupy používáme co nejméně rostliny cizokrajného původu jako např. stříbrné smrky, cypřišky, šácholany apod.Většinu volných ploch je vhodné zatravnit. Základem řešení zahradní úpravy by měl být dobře a pravidelně udržovaný trávník. Doplňujeme ho takovými druhy rostlin, které splynou s okolní přírodou a nepůsobí příliš cizorodě.

Čím nahradit trávník

Místa zastíněná nebo jinak nepříznivá pro zatravnění můžeme nechat zarůst náhradami trávníku. Podsazování je vhodné u dřevin, které dobře snášejí vyšší vrstvu zeminy nahrnutou ke kmeni, což je např. líska a vrba.Pod stromy je vhodné prostředí pro udatnu (Aruncus dioicus), bohyšku (Hosta sieboldii), kakost (Geranium) i škornici (Epimedium). K dalším obvyklým náhradám, které bez větších problémů snesou plné zastínění, patří břečťan (Hedera helix) nebo barvínek (Vinca minor). Trávník je možno také nahradit nízkými půdopokryvnými trvalkami, např. hluchavkou žlutou (Lamium galeobdolon), drobnou třezalkou (Hypericum) apod. Je třeba si uvědomit, že půdní pokryvy nahrazující trávník by neměly přesáhnout výšku 25 cm. Dále si musíme připomenout, že druhová skladba náhradních pokryvů je závislá na stáří porostu a stanovištních podmínkách. Zúžený je výběr pro stinná a vlhká stanoviště. Z hlediska vzrůstnosti a snadnosti údržby jsou dřevinné pokryvy spolehlivější a životnější než trvalkové. Založení půdopokryvných porostů je sice náročnější, ale to nám vynahradí jejich nenáročná údržba.

Příležitost pro živé ploty

V okolí rekreačních objektů se často díky dostatku prostoru dobře uplatní živé ploty. Velké zahrady tak můžeme rozdělit na menší části. Přirozeně sem zapadnou zvláště sestavy z volně rostoucích nestříhaných dřevin, které lépe navazují na okolní přírodu než pravidelné a přímé linie stříhaných živých plotů.Sortiment pro druhovou skladbu živých plotů je poměrně široký. Pro výsadbu těchto porostů na okraji zahrady spíše použijeme domácí druhy, např. kalinu obecnou (Viburnum opulus), lísku obecnou (Corylus avellana), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) a další. Nejmenší šířka takového živého plotu by měla být – podle vzrůstnosti dřevin – alespoň 2 až 3 m.Pokud budeme chtít neprůhledný živý plot, měli bychom ho založit ve dvou řadách. Keře v přední řadě by měly být nižší a takového druhu, který je i v pokročilejším věku olistěný až k zemi. Doplňkem mohou být i vyšší stínomilné trvalky, jako jsou různé kapradiny, rodgersie apod., čímž se dále sníží průhlednost živého plotu.Při zakládání květinového záhonu musíme prostor důkladně odplevelit, aby byly rostliny vysazeny do čistého prostředí a ošetřování v dalších letech bylo co nejsnadnější. V opačném případě je to nikdy nekončící souboj s plevelem.Závěrem je možno konstatovat, že zahrada, v které chceme více odpočívat než ohýbat záda, se musí velmi pečlivě založit. Nedostatek péče v této fázi by se pak mohl projevit následnou náročnější údržbou.

Zopakujme si:

* Základem zahrádky nenáročné na údržbu je trávník.

* Na zastíněná místa použijme rostliny, které jej mohou nahradit.

* Dejme přednost volně rostoucím živým plotům.

* Dlažba mezi trávníkem a záhonem brání prorůstání trávy mezi květiny.

* Půdu pro květiny musíme důsledně odplevelit.

Zahrada nenáročná na údržbu