U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Pružný nátěr proti trhlinám

Kategorie: Stavení | Autor: Stránku připravil -ab

V mnoha případech, zejména vlivem málo kvalitních či nevyzrálých stavebních materiálů, se na sebepečlivěji zednicky zpracované fasádě po čase objeví trhlinky. Obvykle následuje pracné tmelení a vyrovnávání povrchu s nejistým výsledkem. Tomu lze zabránit pružnou akrylátovou nátěrovou hmotou FLEXIDEN (Denas Color Bílovec), která je jednosložková, vodou ředitelná, propustná pro vodní páry a vyznačuje se vysokou elasticitou. Zachovává si pružnost v širokém rozsahu teplot a odolává tak trhlinám podkladu – dva nátěry při spotřebě asi 1 kg/m 2 bezpečně přenesou trhliny o minimální šířce 1 mm. Nanáší se válečkem, štětkou nebo stříkáním, teplota vzduchu i podkladu při aplikaci nesmí poklesnout pod +5 °C. Dodává se v plastových obalech při plnění 1 až 45 kg.

Pružný nátěr proti trhlinám