U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Vzpomínky na budoucnost

Kategorie: úvodník | Autor: Alexandr Bukovský

Připomínka problémů, neštěstí i tragických událostí, které loni v srpnu způsobila povodeň, se nezdá být vhodným námětem úvodníku rok poté. Myslím však, že je na místě. Mnohé stavby sice voda poškodila, jiné zcela zničila a některé chaty dokonce kalný proud odplavil, většina lidí ale nesložila ruce do klína. V nejbližším okolí Vltavy, Labe, Berounky a dalších řek je sice stále ještě vidět vyvrácené stromy a koryta, vymletá do šířky, dál na březích se však čile buduje. Někde jde jen o opravu staré stavby, pro mnohé chataře však byla povodeň důvodem k zásadní modernizaci nebo obnově. Nezastíráme, že nás těší, kolik energie se v lidech skrývá. Všichni, kdož se dali do práce, zaslouží obdiv. Nelze ovšem nevzpomenout na několik závěrečných odstavců článku ing. Šály, který jsme otiskli v našem časopise loni v listopadu. Píše o tom, že nejsnazší je při rekonstrukci vodou poškozeného stavení zopakovat původní řešení; to však často znamená vrátit se k úpravám, které se při povodni neosvědčily. Je zkrátka třeba uvažovat o bezpečnosti staveb v záplavových územích při náporu vody – ať jde o mechanické kotvení oken a dveří, zlepšení hydroizolační ochrany konstrukcí pod terénem, nebo o řešení jejich okolí, při němž lze bezpečně odklonit dravé proudění od budovy. Loňská vzpomínka, byť nepříjemná, nám zkrátka musí být poučením pro budoucnost. Protože, jak připomíná ve své knize Vzpomínky na budoucnost Erich von Dănniken, dávné situace se někdy v budoucnu mohou opakovat… Ale zpět do současnosti. Je vidět, že si leckdo vzal z povodně ponaučení. Viděl jsem stavbu, obehnanou zespodu, od vody, silnou zdí a další, která bude stát na pevných pilířích; potkal jsem však i takové, jejichž majitelé na eventuální nebezpečí asi příliš nemyslí. Přejme si společně, ať nejrůznějších opatření ještě dlouho není zapotřebí. Ale prevence je prospěšná i ve stavebnictví; proto chceme požádat, abyste se nám se svým dílem – ať už jde o menší vylepšení nebo o zcela novou stavbu – pochlubili. Čtenáři, a nejen ti od vody, vaše zkušenosti jistě uvítají.

Vzpomínky na budoucnost