U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Abychom si rozuměli…

Kategorie: Teplo domova | Autor:

(slovníček pojmů užívaných v příloze)

Fosilní paliva

paliva, jejichž zásoby čerpáme ze země, kde jsou uložena jako neobnovitelný zdroj energie (uhlí, nafta, benzín, zemní plyn)

Fytopaliva (biomasa)

obnovitelné zdroje energie z živé přírody, mají rostlinný původ (dřevo, sláma, dřevní štěpka, dřevěné brikety a pelety)

CZT (centrální zásobování teplem)

prvotním energetickým zdrojem je zde nejčastěji uhlí nebo jaderná energie, může to však být i zemní plyn či topný olej; teplo je dodáváno z dálkového zdroje, soustavu rozvodu tvoří horkovody, teplovody,elektrické dráty nebo plynovody; topnou vodu pro konečného spotřebitele rozdělují předávací a výměníkové stanice

Dálkové zdroje tepla

elektrárna (el. energie pro všechny účely),teplárna (horká pára pro topení a ohřev vody),výtopna (určena jen pro topení), bloková kotelna napojená na CZT

Lokální zdroje tepla

domovní kotelny, malé kotle pro vytápění jednotlivých bytů (zpravidla uvnitř domu) nebo přímotopy

Centralizované vytápění

z jednoho místa vytápí více objektů; využívá dálkového zdroje tepla a je napojeno na systém CZT

Ústřední vytápění

zdroj tepla (kotel) je v domě a ohřívá teplonosné médium (topnou vodu), která pomocí systému radiátorů, konvektorů nebo podlahového topení vytápí jediný objekt

Etážové vytápění

stejný systém jako ústřední vytápění vytápí jen jedno patro, popř. jediný byt

Lokální vytápění

zdroj tepla je umístěn přímo ve vytápěné místnosti; mohou to být plynová topidla pod okny,elektrické přímotopy, akumulační kamna nebo kamna na tuhá paliva; v žádné variantě neřeší ohřev teplé užitkové vody (TUV)

Abychom si rozuměli…