U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Voda v domě

Kategorie: Stavba | Autor: ra + rb

Tím domem je samozřejmě míněna chata nebo chalupa, v nichž se používání vody a tedy i instalace vodovodních a odpadních systémů řídí poněkud jinými principy než v pravidelně užívaných stavbách.

Problémy nastávají obvykle v zimě, kdy může v nevytápěných objektech prasknout potrubí. Stává se to zejména u starších rozvodů z pozinkovaných trubek, jejichž stěny bývají v důsledku pokročilé koroze prorezlé. Nejsou-li dobře izolovány proti chladu, mohou nám však starosti způsobit i ty modernější z mědi nebo umělých hmot. Nejde jen o havárie způsobené mrazy. V chatách a chalupách užívaných jen nárazově totiž více trpí i těsnění ve spojích trubek a u uzavíracích kohoutů a vodovodních baterií.

První pomoc při havárii

Praskne-li z jakéhokoli důvodu potrubí, je samozřejmě nutné co nejdříve zastavit přívod vody do poškozené části. Proto se vyplatí – je-li naše stálé bydliště od toho rekreačního daleko – mít v místě osobu, která zejména v zimě objekt projde a zkontroluje. Zastavit vodu v potřebném místě je snadné, pokud máte potrubí pomocí uzavíracích kohoutů a ventilů rozděleno na jednotlivé úseky (a pokud víte, k čemu který patří). Jestliže je třeba zastavit hlavní přívod vody, hledejte jeden ventil v domě, v místě, kde do něj potrubí vstupuje (bývá ve sklepě, v komoře, pod schodištěm atd.), a druhý venku, většinou blízko hranice pozemku (ten bývá uložen až 1,5 m hluboko). Připravte si kladívko a trochu oleje, zatvrdlý ventil potřebuje promáznout a poklepem uvolnit. A pak několikrát uzavřít a otevřít, aby se rozhýbal. Správně instalovaný rozvod vody by měl být zhotoven tak, aby jej bylo možné vypustit. Stává se, že problém nastane ve chvíli, kdy nemáme po ruce ani instalatéra ani správný materiál na opravu. Pomoci nám může kaučuková izolační páska, kterou omotáme kolem potrubí, zakryjeme kouskem zahradní hadice rozříznuté po délce (oba její konce je třeba zavázat pomocí drátu zkrouceného kleštěmi) a nakonec znovu omotáme páskou. Preventivně neškodí zakoupit opravářskou sadu, obsahující dvousložkový tmel z epoxidové pryskyřice. Dokonale jej prohněteme a naneseme okolo postiženého místa. Nezapomeňte však, že k jeho vytvrzení je zapotřebí 24 hodin; tak dlouho bude muset být voda uzavřena. K dočasné opravě lze použít i dvou-složkovou lepicí pásku, kterou omotáme ve dvou vrstvách tak, aby se závity vždy překrývaly. Neocenitelným pomocníkem je pak svěrka na opravy potrubí, kterou můžeme použít pro trubky různých rozměrů. Zašroubováním svěrky přitiskneme pryžový polštářek pevně přes otvor a necháme zatvrdnout.

Z čeho nové vedení?

Jestliže máte ve stavení letité pozinkované rozvody, které stále nejrůznějšími způsoby “flikujete”, neodkládejte jejich výměnu, zdraví máme jen jedno. Jaký zvolit materiál? To je otázka, na kterou si musí odpovědět také ti, kdož se konečně rozhodli přivést vodu ze studny i pod střechu. Odpověď bude shodná také pro stavebníky, kteří stavějí chatu nebo chalupu novou (pokud je hodlají využívat nárazově). Pro zjednodušení shrneme prospěšné poznatky do několika bodů.

* Měď má při kvalitní montáži (nekombinovat různé kovové materiály!), správném složení vody (nesmí mít pH nižší než 6 a obsah železa nad 0,1 mg) a dodržení povolené rychlosti protékání (při překročení 1,2 m za sec. dochází k erozní korozi mědi) výborné vlastnosti. Alespoň tam, kde se potrubí užívá průběžně.

* V soustavách s přerušovaným provozem mohou dlouhé odstávky znehodnotit pitnou vodu vysokým obsahem iontů mědi. Tento materiál je problematický i při použití vlastního zdroje vody.

* Optimální je instalace plastového potrubí. Při rozhodování, jaký druh zvolit, je nejlepší poradit se s dodavatelem. Pro vnější vodovodní přípojky se používá vysokohustotní polyetylen (HDPE). Vnitřní kanalizace a vnitřní rozvody jsou převážně zhotovovány z materiálu PP-R (polypropylen)

* Přes krátkou dobu používání plastů ve vodovodních instalacích jsou známy případy poruch vzniklých nevhodným použitím materiálu pro dané podmínky tlaku

a teploty dopravované vody. Proto se při nákupu vyplatí konzultace s odborným prodejcem. Pro vnitřní rozvod v nepravidelně užívaných stavbách lze doporučit polypropylen.

* Na rozdíl od odpadního potrubí, které se řeže pilkou na železo, plast na vnitřní vedení se stříhá pomocí speciálních nůžek. Spojuje se vždy polyfúzním svářením, natavením potrubí a spojovacího prvku. Montáž je velmi jednoduchá, zvládne ji každý.

* Pokud nejste od řemesla nebo skutečně zdatnými kutily, svěřte náročnější opravu nebo celkovou instalaci odborníkovi.

***

Prodlužování odpadního potrubí

Koupili jste si pračku nebo myčku nádobí a potřebujete prodloužit odpadní potrubí? Pak musíte do nejnižšího místa stávajícího svislého potrubí osadit odbočku a zásuvné hrdlo.

1 V naznačeném místě odříznete odpadní potrubí pilkou na kov (při použití jiné pilky by vznikl příliš hrubý řez). Z vnitřní strany jej očistěte ostrým nožem od otřepků a zvnějšku zabruste okraj pilníkem došikma. Nový díl odpadního potrubí půjde lépe nasadit.

2 Aby se zásuvné hrdlo nebo jiný kus na zkosený otvor snadněji nasunovaly, potřete okraj spoje malým množstvím kluzkého přípravku, popřípadě saponátu na mytí nádobí. Trubky je třeba do sebe zasunout úplně – počítejte s tím při přiřezávání.

3 Zásuvné hrdlo nasaďte na spodní trubku a vysuňte je nahoru, aby se pevně propojily. Na odbočku pak nasaďte přípojku s obloukem 45o (DN 50). Pak můžete připojit rovnou část připojovacího odpadního potrubí stejného typu.

4 Pro úhel 90ose používají dva oblouky s úhlem 45o, aby se příliš ostrým úhlem nesnížila rychlost proudění. Oblouky s tak ostrým úhlem bývají někdy nezbytné jen přímo u zařizovacích předmětů nebo stojících WC.

Popisy k obrázkům

Vodovodní potrubí se dnes pokládá po jednotlivých podlažích. Ze sklepa vedou stoupačky teplé a studené vody do jednotlivých podlaží k rozdělovačům, z nichž jsou zásobovány armatury. Výhoda je zřejmá: Dojde-li k závadě na potrubí nebo potřebujete-li k němu přístup kvůli jakékoli instalaci, lze velmi rychle určitou větev potrubí zavřít

Autor fotografií: FOTO PAVEL ZEMAN A ARCHIV

Voda v domě