U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

TRAVNÍK Z ROLE

Kategorie: Zahrada | Autor: ska

NAŠ TIP

Člověk má vědět o všem, co se ve světě děje. Ať již v jeho pracovním oboru nebo v pouhé zálibě. A tak dnes přinášíme informaci, která pro leckoho bude vzhledem k finanční nákladnosti spíše jen zajímavostí, nicméně i ta může být inspirací a návodem pro pěstování trávníku ve skromnějších podmínkách. Alternativou setého trávníku je totiž zelený koberec z rolí drnu, které se jen rozbalí a položí. Tento hotový trávník je určen hlavně pro nedočkavce, kteří nemají trpělivost čekat na první stébélka trávy. Metoda pochází z USA, kde je velmi populární. Uvádí se, že dnes je ve Spojených státech 80 procent trávníků v soukromých zahradách založeno právě z těchto rolí. V západoevropských zemích se tato rychlá metoda sice ujala, stále více a více se používá, avšak setý trávník dosud převládá. Trávník z role drnu vlastně není nic jiného než trávník, který se zprvu pěstuje ve velkém v “trávníkové školce”, a to po dobu dvanácti až patnácti měsíců. Pak se drn speciálním strojem sloupne tak, aby měl tloušťku 2 až 3 cm. Poté se rozřeže na pruhy, které se srolují a naloží do palet, v nichž se přepravuje k zákazníkovi. Nejčastěji se hotový trávník pokládá na sportovních hřištích, kde se plně osvědčil. Také na zahradě však skýtá řadu výhod – je rovnoměrně hustý, proto není nutný dodatečný výsev, a je také bez plevelů. I na čerstvě položený trávník lze vstoupit – ovšem velmi opatrně. Teprve za dva až tři týdny je možno na něj lehce šlapat. Hotový trávník je vhodný také pro opravu holých míst u setého trávníku a pro zatravnění úzkých cest. Trávník z rolí můžeme pokládat celý rok, samozřejmě kromě období mrazů. Při nákupu je nutné si role dobře prohlédnout, protože drn má být hustý jako kožich a nesmí se lámat. Po dodání musíme trávník co nejdříve položit – nejpozději do osmačtyřiceti hodin. A jak půdu předem připravíme? Její úprava je stejně důležitá jako u setého trávníku. Před položením rolí se musí všechny nerovnosti hráběmi odstranit a upravený povrch musí být asi 2 cm pod úrovní budoucího trávníku, což odpovídá tloušťce role. Samozřejmě zde nesmíme nechat ani větší kameny. Také všechny plevely musíme odstranit. Trávy nejlépe rostou v hlíně s drobtovitou strukturou. Je-li půda příliš těžká (jílovitá), musí se zlehčit smícháním s pískem. V každém případě ji však musíme pečlivě a do hloubky prokypřit. Jestliže do půdy zapravíme nějaká hnojiva, měli bychom o tom informovat dodavatele rolí. Některé podniky totiž samy ještě před položením trávník pohnojí. Takto připravenou půdu lehce sešlapeme nebo uválcujeme tak, aby zůstala kyprá, ale musí být rovnoměrně pevná. Při samotném pokládání začínáme vždy u nějakého pevného okraje (například cesty) a jednotlivé role musíme klást těsně vedle sebe. Přečnívající části odkrojíme ostrým nožem a těmito zbytky můžeme vyplnit různé mezery v nerovných okrajích. Protože hned po položení se na trávník smí došlapovat velmi opatrně, doporučuje se pravidelně na něj položit prkna a po nich zpočátku chodit. Tím se také drny zatlačí do půdy. Jestliže nepoužijeme prkna, musíme trávník převálcovat. Nakonec ho zavlažíme vysokou dávkou vody (10 až 12 litrů na metr čtvereční), aby kořeny začaly dobře prorůstat do hloubky. Poprvé trávník sečeme za 8 až 10 dnů po položení. Později za 2 až 3 týdny jej přihnojíme. Tohle všechno byly klady této rychlé metody. Na závěr je však nutno zmínit se i o té horší stránce věci: Pořízení trávníku z role je velmi nákladné. Musíme počítat zhruba s 500 Kč na metr čtvereční. Podle stejného návodu však lze trávník rozšiřovat z vlastních zdrojů. Pravda, jistě nepůjde o velké plochy. Ale travnaté drny na naší zahradě můžeme z míst, kde nám přebývají, přemístit obdobným způsobem tam, kde máme trávy nedostatek.

TRAVNÍK Z ROLE