U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Od jara do zimy

Kategorie: Volný čas | Autor: Dr. Jan Kyselý

Říjen

České označení měsíce října pochází od jelení říje; znovu tak odráží dění v přírodě, zatímco “october”, převzatý z římského kalendáře do většiny evropských jazyků, pouze označuje pořadí měsíce v roce – protože v Římě měsíce počítali od března, byl “october” osmým v řadě.

Slunečné a ještě poměrně teplé počasí počátku podzimu se v průběhu října rychle mění na oblačné a chladné. Říjen je totiž měsícem s nejprudším poklesem teploty v celém roce: zatímco na jeho počátku ještě mohou dosahovat denní teploty v nížinách letních hodnot nebo se dokonce výjimečně blížit tropickým (v průměru jsou asi 17 °C), na konci měsíce už bývají jen kolem 10 °C. Pokud se babí léto dostaví namísto září až v říjnu, bývá slunečné a teplé většinou pouze na horách a ve vyšších polohách, zatímco v nížinách a údolích je provázeno spíše mlhavým a pošmourným počasím, které se obvykle udržuje po většinu dne. V průběhu měsíce, zejména v jeho druhé polovině, se také zvyšuje počet dnů se srážkami – ty mohou být nejen na horách už sněhové. Mezi povětrnostní jevy typické pro říjen i následující měsíce náleží vedle mlh také tuhá obdoba rosy – jíní, lidově označované jako “šedý mráz”. Má jemnou krystalickou strukturu a na stéblech trávy či na střechách dokresluje atmosféru chladných podzimních rán, po nichž však přesto ještě mohou následovat teplé a slunečné dny. Vytváří se na zemském povrchu nebo předmětech na něm se nacházejících většinou za jasných nocí sublimací vodní páry (přechodem z plynného do pevného skupenství); příčinou je radiační ochlazování při teplotách pod bodem mrazu. Podíváme-li se do klementinských záznamů, zjistíme, že většina teplotních rekordů v jednotlivých dnech října pochází ze druhé poloviny 20. století. Např. 31. října 2001 bylo naměřeno 22,7 °C a toto datum se tak stalo posledním kalendářním dnem v roce, kdy rtuť teploměru v Klementinu překročila dvacetistupňovou hranici. Vůbec nejvyšší teplota tohoto měsíce (26,6 °C) je ze 4. října 1929.

Obecné pranostiky

* Divoké husy na odletu – konec i babímu létu.

* Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.

* Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikradne.

Pranostiky k jednotlivým dnům

* Svatý František zahání lidi do chýšek. (4. října)

* Jaký den Havel ukazuje, taková se zima objevuje. (16. října)

* Svatá Voršila jíní nasila. (22. října)

* Šimona a Judy – zima je všudy. (28. října)

FOTO ZI A ARCHIV

Od jara do zimy