U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Voda a stavby

Kategorie: Právo | Autor:

NÁŠ TIP

Publikace Voda a stavby v právních předpisech (ABF – ARCH, Praha 1998) poskytuje informace o vodohospodářských a jiných stavbách, pokud mají nároky na vodu nebo se potřebují vody zbavit. Vysvětluje základní pojmy z hlediska platného vodního práva a stává se tak vhodnou pomůckou pro stavebníky a uživatele staveb. Jednotlivé kapitoly pojednávají o odběrech povrchových a podzemních vod, rozvodech vody, odvádění vody, ochraně vodních zdrojů a naopak ochraně před vodou, ovlivňování odtoků povrchových vod, využívání vodní energie a užívání vod k plavbě. Publikaci doplňuje aktualizované znění zákona o vodách a zákona o státní správě ve vodním hospodářství.

Voda a stavby