U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

VĚČNĚ ZELENÝ SVĚT

Kategorie: Zahrada | Autor: Ivan Černý

Po kousku “své” zeleně toužíme snad všichni. I když máme kolem chaty či chalupy zahrádku, o kterou se v době naší nepřítomnosti stará sama příroda, je příjemné květinami ozdobit a zútulnit také interiér. A to už je problém, který mnohde řeší umělými květinami. Ale co si budeme povídat, není nad živé rostliny, které svým dýcháním navíc zlepšují mikroklima.

Všem, kdož máme starosti s květinami ve svém víkendovém nebo i městském obydlí, nabízí řešení MUDr. Tomáš Syrovátka, jemuž se tento problém stal celoživotním koníčkem. Se-psal dokonce knížku Snadné pěstování květin, orchidejí a hub, v níž se podrobně zabývá požadavky jednotlivých skupin rostlin a jejich reakcí na příjem vody v samozavlažovacích květináčích. Originální řešení, na které získal několik patentů, spočívá v použití skelného vlákna jako knotu, jímž se přivádí voda, doplněná podle potřeby hnojivy, do zeminy a ke kořenům. Kapilární vzlínání ve skelném pletivu je totiž pro závlahu vhodnější a je ovlivňováno větším počtem činitelů než například ve skleněné trubici. Odehrává se v souběžných kapilárních prostorách, které jsou vytvořeny mezi skelnými vlákny. Transport vody je pozvolný, ale tím, že je nepřetržitý, může být pro jakoukoli rostlinu dostatečný. Zemina i substráty přitom zůstávají vzdušné.

Inspirace pro kutily

Bezpochyby jste si v prodejnách se zahradnickými potřebami dvoudílných plastových truhlíků, doplněných sadou bílých knotů povšimli, anebo už jste si ověřili, že nejen zjednodušují péči o rostliny, ale i podstatně zlepšují a urychlují jejich vývin. Hovoříme záměrně o rostlinách a ne o květinách, protože v samozavlažovacích truhlících můžete pěstovat bez problémů i zeleninu – karotku, rajčata, okurky, pažitku a další, dokonce i náročné orchideje přímo v bytě anebo houby od hlívy ústřičné přes žampion až k čirůvce či výtečné japonské houževnatce, kaloricky nahrazující maso. Připomeňme tedy princip samozavlažování. Jde vždy o dvě přibližně stejné nádoby. Horní obsahuje zeminu s rostlinami, dolní zásobní vodu, do níž zasahují knoty. Pruh skelného pletiva by měl být položen i ve dnu horní nádoby, kde jsou vedle otvorů pro knoty i další, jimiž se zemina provzdušňuje (díky pletivu nepropadá). Velké plastové samozavlažovací květináče vyrábí VYVA PLAST ve Vyskeři, menší typ (průměr 40, 16 a 13,5 cm) firma PRONTO v Liberci. Keramo Rakovník nabízí pěkné keramické typy. Cena se pohybuje kolem 200 Kč. Knoty ze skelného pletiva vyrábí a dodává BIOTOS Tišnov, ale jsou dnes už běžně k dostání – stejně jako mnohé typy truhlíků – i v prodejnách pro kutily. Samozavlažovací nádoby si však díky jednoduchosti celého systému můžete vyrobit i sami. Lze využít i současných plných truhlíků. Mnozí se v nich snaží zabezpečit květiny v období své nepřítomnosti různě proděravělými PET lahvemi, které však nejsou žádnou ozdobou. Stačí do dna jednoho z truhlíků vyříznout několik otvorů pro knoty (lze je koupit i samostatně) a posadit jej do druhého. Vhodné jsou i známé bedny na nářadí, které se vyrábějí z plastů v různých velikostech a jsou stohovatelné. Venkovní úpravě se meze nekladou. Květiny, zejména na verandě nebo terase, se krásně vyjímají také v kamenném či keramickém korýtku, do kterého lze truhlík s knoty postavit na špalíky, zbytky trubek z plastu, nebo třeba jen na menší staré květináče.

Působivé sestavy květin

Samozavlažovací květináče nebo truhlíky jsou dostatečně velké i k sesazení několika rostlin dohromady. Nejvyšší patro tvoří ty, které mají stromkovitý vzrůst, například draceny, střední patro okrasné keříky a spodní nízké mechovitě rostoucí rostliny nebo ty, jež vytvářejí jen přízemní růžice listů. Upozorňujeme však předem, že popínavé rostliny (Philodendron, Syngonium, Scindapsus) časem převládnou a nádoba se bude obtížně přemísťovat. Je možné doporučit sesazení těchto rostlin okrasných listem: Fatsia, Asparagus, Phoenix, Chamaerops, Dracaena, Chlorophytum, Abutilon, Pilea, Cissus, Codiaeum, Ficus benjamina, Ficus pumila. K vhodným nízkým rostlinám patří helxinie nebo rostliny broméliovité. Nedoporučuje se přisadit šáchor nebo podénku, neboť tyto rostliny prorostou rychle zeminou v celém květináči a ostatním odebírají vodu a živiny. Samozavlažovací květináč vytváří příznivé podmínky i pro růst kořenů orchidejí. Jak substrátem prostupují vodní páry, zlepšuje se částečně i mikroklima ovzduší v okolí rostliny, což příznivě ovlivňuje hlavně růst menších druhů orchidejí. Květináč by ovšem neměl být vystaven přímému slunci, nejvhodnější je umístění pod oknem, tak, aby povrch substrátu byl ve stejné úrovni jako dolní okraj tabule skla. Vodu ze spodní nádoby nejméně dvakrát do roka vylejeme a doplníme vodou čerstvou, v níž nejsou zbytky hnojiv a propadlého substrátu.

Epifytní kmen

Pro zvlášť dekorativní a přírodní dojem můžeme tento samozavlažovací systém využít i při pěstování rostlin na epifytním kmeni. Najdeme kousek kmene tvrdého, nejlépe bukového, dubového či akátového dřeva, a do středem vyvrtané dutiny vložíme skelné pletivo. Jednotlivé rostliny vysazujeme do otvorů, které spojují povrch kmene s centrální dutinou, kde je knot. Může být veden až k povrchu dřeva, kde lze pěstovat menší rostliny, jeho konec (může to být podle umístění nádoby horní i dolní) zasahuje do nádoby s vodou. Vrchní závlaha je intenzivnější a vhodnější v případě dlouhého kmene, který je třeba umístit mírně šikmo. Z druhého konce však může odkapávat voda. Na epifytním kmenu lze tímto způsobem pěstovat i větší, na dostatek vody náročné rostliny. Modifikace epifytního pěstování, kdy se rostliny vysadí na členitý pařez, se při použití skelného pletiva podobá již pěstování rostlin v samozavlažovacích květináčích, Obdobně se může ozelenit i kámen.

Desatero výhod samozavlažovacích květináčů

1.   Odpadá pravidelné zalévání, voda se doplňuje vždy po několika týdnech (odjezd tedy není problémem).

2.   Souběžně se závlahou lze aplikovat rozpustná hnojiva, která se neodplavují.

3.   Rostliny, ani ty velké pokojové, není nutné pravidelně přesazovat.

4.   Voda, která vstupuje knotem do půdy, má pokojovou teplotu a je dobře okysličená.

5.   Půda má trvale vyhovující poměr tuhé, kapalné i vzdušné složky. Neustále se provzdušňuje a nehrozí její rozbahnění ani vyschnutí.

6.    Nad povrchem půdy se udržuje trvale příznivé mikroklima, které výrazně zlepšuje růst menších rostlin, například orchidejí.

7.    Díky trvalému dostatku vody a provzdušnění rostliny odpařují vodu a působí v místnosti jako zvlhčovač.

8.    Samozavlažovací květináče umožňují využívat pro pěstování i odpadové materiály, jako je dřevo, piliny či listí.

9.    V těchto květináčích lze pěstovat rostliny i na prudkém slunci na jižních lodžiích, výrazně zlepší okrasnou zeleň balkonů i okenních říms.

10.   Umožní snadné pěstování dosud doma obtížně rostoucích plodin.

FOTO TOMÁŠ SYROVÁTKA

VĚČNĚ ZELENÝ SVĚT