U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

VČELAŘŮV rok (VI.)

Kategorie: Volný čas | Autor: Mgr. Ludžk Sojka

Základem úspěchu včelařovy práce je dobrý zdravotní stav včelstev. Díky systematické vzdělávací činnosti Českého svazu včelařů, Výzkumného ústavu včelařského a Státní veterinární správy má český včelař dobré informace a znalosti o nemocech a jejich prevenci, případně o terapii včel. Nejvíce ze všeho ho tíží tzv. varroáza a mor včelího plodu. A spotřebitele pak nejvíce zajímá, zda tyto nákazy a nemoci neovlivňují kvalitu včelích produktů, především medu.

   Varroáza patří mezi jedno z nejnebezpečnějších onemocnění včelstev. Přesto není nejhorším, a to z toho důvodu, že ji dokážeme s velkými úspěchy preventivně tlumit. Způsobuje ji malý roztoč Varroa destructor, který napadá včelí plod a postupně ho likviduje. Tím snižuje populaci ve včelstvu a v případě neléčení dojde k úplnému zničení včelstva. Nemoc je rozšířena v různé intenzitě po celém území republiky.

   Výzkumný ústav včelařský vyvinul unikátní metodu pro tlumení varroázy. Spočívá v podávání speciálního přípravku s obsahem amitrazu, který dokáže v úlu roztoče zabít a přitom včelám vůbec neublíží. Navíc lék nezanechá v úlu žádné stopy – rezidua. První dvě podzimní ošetření včelstev se provádí vložením speciálního knotu s dvěma kapkami léčiva, které se po zapálení knotu v úle odpaří a roztoče zničí. Třetí – prosincové – ošetření distribuuje léčivo ke včelám prostřednictvím jemné mlhy (aerosolu) ze směsi čistého acetonu a již zmíněného léčiva. Kombinace těchto metod má maximální účinnost. Samičky roztoče spadnou na dno úlu, odkud včelař odebírá všechen spad (měl) a předává jej k analýze. Pokud je spad roztoče mimořádně vysoký, provádí se i jarní ošetření.

   Závažnou nákazou je mor včelího plodu, který postihuje zavíčkovaný včelí plod. Původcem je tyčinkovitý mikrob Paenibacillus larvae. Nákaza se šíří infikovanou potravou, zalétlými včelami a roji, infikovanými plásty a úly, včelařským příslušenstvím. Spory mikrobu se dostanou s potravou do trávicího traktu plodu, vyklíčí a pomnoží se a zničí buňky žaludeční výstelky. Takto napadené včelstvo má nepravidelně zakladený plást, larvy jsou šedožluté až zahnědlé a mění se v hlenovitou hmotu.

   V ČR se tato nákaza neléčí, ale opatření jsou velmi rázná: při výskytu moru je nutné všechna napadená včelstva zlikvidovat spálením společně s úly a pracovními oděvy včelaře. V některých zemích Evropy je mor léčen antibiotiky, u nás je ale jejich použití zakázáno. Pokud se při kontrolách objeví v medu rezidua antibiotik, je to důkaz, že se český med míchá s dovozovým. Soudný spotřebitel má další důvod, aby med pro svoji spotřebu nakupoval přímo od včelaře. Ten jako prvovýrobce a zároveň prodejce nese maximální zodpovědnost za kvalitu své produkce.

Popisy k obrázkům

Varroa destructor

Autor fotografií: FOTO JOSEF SOVA

VČELAŘŮV rok (VI.)