U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

VÁPENNÉ OMÍTKY

Kategorie: Fasády a omítky | Autor: JURAJ JENČO

Omítky tradičních chalup mají své mírně nostalgické kouzlo. Kopírují nerovnosti zdí, které se ti moudří nesnaží zarovnávat jako podle pravítka. I do výroby vápenných omítek, které starým stavením nejvíc sluší, však proniká pokrok.

Při rekonstrukcích starších staveb bychom měli dbát na to, aby byla u malt a omítek používána pojiva totožná jako u těch původních, nebo jim co nejbližší. Z hlediska receptur však není nutné přistupovat ke každé opravě – byť památkově chráněné chalupy – restaurátorsky. Každopádně by ale měl výběr vhodných materiálů a způsob opravy fasády posoudit a navrhnout odborník.

   Volba vápenných omítek je určitě správná, i když jejich pořízení a údržba je v porovnání s ostatními o něco nákladnější. Obohacení našeho trhu v tomto směru přinesla nedávná fúze rakouské firmy Baumit s německou firmou Bayosan, která se svými produkty specializovala zvláště na rekonstrukce a sanace historických budov.

   V současné době je tedy z čeho vybírat. Vápenných a vápenotrasových produktů – od omítek, sanačních omítek, stěrek, nátěrů až po sanační vápenný nátěr v různých odstínech pro exteriéry a interiéry – je ve specializovaných obchodech pestrá nabídka.

Kvalita nových materiálů

Za jednu z výhod moderních vápenných omítek považuji jejich úpravu pro možnost strojního omítání. I když ruční nahazování bude mít při rekonstrukcích starých chalup stále svoje místo. Velkou předností dnešních vápenných produktů je jejich garantovaná kvalita. Vyrábějí se moderními technologiemi, které však respektují historické požadavky.

   Nové omítky mají oproti těm původním lepší paropropustnost, přilnavost, vodoodpudivost, schopnost zpomalit korozi výkvětotvornými solemi apod. Technologie práce s těmito produkty na druhou stranu vyžaduje větší disciplínu, někdy větší investici, avšak výsledek práce za to stojí.

Problémy rekonstrukcí

V současné době bohužel dochází ke zvýšené korozi historických vápenných pojiv vlivem výskytu anorganických kyselin nebo kyselinotvorných oxidů v ovzduší a dešťové vodě. O to větší nároky jsou kladeny na finální povrchovou úpravu nových vápenných fasád a „konzervaci“ již více či méně poškozených původních omítek. Proto se také do fasádních omítek používá pojivo na bázi hydraulického vápna, které je v porovnání se vzdušným vápnem podstatně pevnější a odolnější proti vlivům povětrnosti.

   Ve snaze zachovat vzácné historické omítky se již vyplavené pojivo někdy vrací do omítky mnohonásobným tzv. pačokováním – natíráním vápenným mlékem (2 -10 % sušiny). Tím dojde ke zpevnění povrchu omítky, kterou je potom možné opatřit vápennou stěrkou, případně přímo sanačním vápenným nátěrem.

Vápenné omítky a vlhkost

Zvláštní pozornost vyžadují přízemní, většinou soklové partie fasád, které jsou dlouhodobě vystaveny zatížení zemní vlhkostí, vzlínající do zdiva, a zejména destruktivními účinky vodorozpustných solí. Vzhledem k takové expozici je životnost klasických vápenných omítek značně omezena. Především proto se nabízí použití sanačního omítkového systému, který by měl v každém případě splňovat kvalitativní parametry směrnice WTA, prokázané nejlépe mezinárodním certifikátem.

   Na základě vlastních zkušeností doporučuji chalupářům použít sanační vápenotrasovou omítku Baumit MonoTrass H, kterou lze aplikovat také bez předchozího spojovacího cementového nástřiku. Sanaci vlhkého zdiva opět doporučuji provádět pod odborným dohledem, případně po předchozí konzultaci. Upozorňuji na to, že sanační omítka samotná problém vlhkosti fasády nevyřeší. Je pouze součástí komplexu sanačních opatření. Především je třeba využít všech dostupných možností odvlhčení zdiva a odstranit nebo omezit mnohdy i zbytečné zdroje zvlhčování. To je nejlepší prevence častých a nákladných oprav.

   Náš trh nabízí širokou paletu vápenných produktů. Pro lepší orientaci v této oblasti doporučuji využít technické poradenství poskytované odbornými firmami. Je třeba si uvědomit, že kvalitu omítky nedělá pouze materiál, ale také jeho zpracování. Proto je třeba svěřit odbornou práci do zkušených rukou.

***

NÁVRAT K HLÍNĚ

TIP!

Omítky z nepálené hlíny se v posledních letech opět začínají používat v interiérech, a to nejen chalupářských. Mají totiž několik zajímavých vlastností. Dovedou do sebe pojmout vlhkost a v sušších podmínkách ji zase vydýchat. Neobsahují žádné chemické přísady, které se běžně používají u standardních omítkových směsí (upravuje se jimi plasticita, odolnost proti vzniku trhlin, nasákavost nebo naopak vodoodpudivost). Hliněné omítky tyto přísady nepotřebují. V nich má funkci plniva písek a jíl působí jako pojivo. Hliněné omítky se velmi dobře zpracovávají a možnosti jejich případného tvarování jsou téměř neomezené. Jistě není třeba zdůrazňovat, že další předností hliněných omítek je jejich příznivé působení na naše zdraví. A zanedbatelné nejsou ani úspory energie při jejich výrobě.

O autorovi| TEXT: JURAJ JENČO

Popisy k obrázkům

Stavení, na nichž se podepsaly věky, vyžadují ruční omítání

Také této fasádě svědčí malé nerovnosti omítky

Autor fotografií: FOTO: MARTINA LŽIČAŘOVÁ, MARTIN MAŠÍN A ALEXANDER HENKRICH

VÁPENNÉ OMÍTKY