Vánoční kapři

Rubrika: Recepty

Před Vánocemi, tak jako každý rok, oživí ulice tradiční prodej kaprů, určených pro štědrovečerní stůl.

Kde kupovat ryby
Ryby bychom měli kupovat jen u schválených prodejců, kteří dodržují určité podmínky prodeje – na to bychom si měli dávat pozor.
Kdo chce prodávat živé ryby, musí mít doklad o tom, kde byly posledně sádkovány. Samostatné prodejní místo musí být umístěno a vybaveno tak, aby zacházení s rybami odpovídalo zásadám ochrany zdraví zvířat a požadavkům na jejich pohodu a aby veškeré činnosti spojené s prodejem ryb byly prováděny v odpovídajících hygienických podmínkách.
Jsou-li ryby na samostatném prodejním místě také zabíjeny, kuchány a porcovány, popřípadě jinak upravovány, musí být na tomto místě také dobře čistitelná a dezinfikovatelná pracovní deska, nože, palička na omračování ryb a stěrky, dostatečný přívod pitné vody k omývání pracovního pultu, odvod odpadní vody do kanalizace a nepropustné, uzavíratelné a označené nádoby na pevné vedlejší živočišné produkty (vnitřnosti, žábry apod.).

Jak rybu usmrtit
Jak kapra usmrcovat? Nejprve omráčit tupým předmětem kousek nad očima, a poté okamžitě vykrvit přetnutím žaber, popřípadě přetnutím míchy a cév těsně za hlavou. Kapra nelze za živa odšupinovávat, vytlačovat mu jikry anebo mlíčí, ohrožovat oči, či brát ho za skřele!

Kapra zbytečně netýrat
Zacházet se živou rybou není zase tak jednoduché, a je dobré její život i poslední chvíle svěřit do ruky odborníkům – kapra si nechat usmrtit a třeba i vyvrhnout a nepůsobit mu zbytečné stresy odnosem domů a poté utrpení z nešikovného usmrcování… Ti, kdo by chtěli kaprovi prodloužit život, by si měli uvědomit, že vylačněný kapr není s to po vypuštění v řece či rybníce přežít a v 70 % uhyne.

TEXT: REDAKCE
FOTO: SHUTTERSTOCK

Vánoční kapři